spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Kamer akkoord met ‘harde knip’
23 september 2009 - Onderwijsminister Plasterk krijgt zijn zin: studenten moeten straks hun bachelordiploma op zak hebben voordat ze aan hun masteropleiding mogen beginnen. Zelfs als ze maar één maal per jaar mogen instromen en een fikse vertraging kunnen oplopen. x7_s.jpg

Regeringspartijen PvdA en CDA bleken al eerder warm voorstander van een landelijke invoering van de harde knip. Net als de minister vinden ze het belangrijk dat studenten onbevangen voor een masteropleiding kiezen. Nu belanden ze vaak bij de doorstroommaster: daar mogen ze al aan beginnen voordat ze al hun bachelorpunten binnen hebben.

De Kamer vindt het belangrijk dat studenten geen tijd verliezen doordat ze alleen in september aan hun masteropleiding kunnen beginnen. Net als de Onderwijsinspectie ziet ze het liefst dat alle studies -ook de kleine- tenminste twee ‘instroommomenten’ hebben.

Minister Plasterk is niet zo bang voor studievertraging. Aan de acht universiteiten die de knip al hebben ingevoerd (de TU/e hoort daar overigens niet bij), zou daar weinig van te merken zijn, ook al omdat studenten hun gedrag aanpassen aan de veranderde eisen en alles op alles zetten om hun punten op tijd binnen te hebben. Het tweede ‘instroommoment’ wil hij niet wettelijk afdwingen. Wel vindt hij dat opleidingen belangrijke argumenten moeten hebben om het niet in te voeren. Daarover gaat hij afspraken maken met de VSNU.

Bovendien wil hij dat instellingen het aantal instroommomenten laten meewegen bij de ‘hardheidstoets’. Is er maar één zo’n moment, dan zal een student die een bachelorvak mist wegens bijvoorbeeld ziekte of bestuurswerk, eerder tot een masteropleiding worden toegelaten.

De SP en GroenLinks drongen aan op uitstel van de maatregel. Er dreigen immers grote bezuinigingen, en het “uit zijn voegen barstende” hoger onderwijs wordt straks misschien wel ingrijpend gereorganiseerd. Maar de minister en de andere partijen vinden dat de invoering van de harde knip daar los van staat.

Op 1 januari kan de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de harde knip tegemoet zien, met een brief over de afspraken die de minister met de universiteiten maakt. De maatregel moet gaan gelden voor de huidige lichting eerstejaars, die in 2012-2013 een masteropleiding kiest. (HOP)