spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Bouwkunde bedenkt boogstal voor varkens
11 februari 2010 - In Midden-Limburg wordt binnenkort de eerste boogstal voor varkens in gebruik genomen. De leerstoel Productontwikkeling van de faculteit Bouwkunde was nauw betrokken bij dit nieuwe onderkomen.

Het heeft projectleider ir. Roel Gijsbers, ir. Mark Cox en afstudeerder ir. Tim de Haas heel wat spitwerk gekost. Als het gaat om innovatieve gebouwen voor de veehouderij, dan zijn er meestal weinig gegevens voorhanden. “Boeren bouwen nu eenmaal traditioneel en schuwen risico’s liever ”, zegt Gijsbers.

Het was waarschijnlijk ook de reden waarom sommige vooruitstrevende plannen van het drietal sneuvelden. Toch was hun boogstal, voorzien van klimatologische foefjes, interessant genoeg om te bouwen. “Goedkoop en snel, dat zijn belangrijke factoren in de bouwwereld. Bovendien kent het gebouw een hoge mate van flexibiliteit”, aldus Gijsbers.

Het concept van de boogstal is enkele jaren geleden door Gijsbers al met succes beproefd met runderen. Intussen staan er twee boogstallen voor koeien. Maar in een varkensstal speelt ook de klimaatbeheersing een grote rol. ’s Zomers is er een overschot aan warmte, ’s winters juist een tekort. Terwijl vleesvarkens in een stal alleen overleven bij een enorme hoeveelheid ventilatie en een stabiele staltemperatuur van circa twintig graden Celsius. Aanvankelijk wilde de leerstoel een duurzame ingreep toepassen en iets doen met het terugwinnen van warmte geïntegreerd in het dakvlak. Maar het vooruitstrevende plan werd door de opdrachtgever om eerder genoemde reden teruggeschroefd. Nu is gekozen voor een dak van drie lagen, bestaande uit transparante folies en isolerende luchtkamers. “Energetisch is dat niet optimaal”, erkent Gijsbers. De vrij dragende overspanning biedt wel extra daglicht en draagt bij aan het welzijn van de dieren. Het project wordt gesteund door de EU en het ministerie van LNV, dat bijna twee ton bijdraagt.

Oorlogsgebieden
De voordelen van de boogstal zijn ook hulporganisaties niet ontgaan. In samenwerking met het Rode Kruis ontwikkelt de TU/e een zogeheten ‘Collective Centre’. Deze moet in de toekomst onderdak en maatschappelijke voorzieningen bieden aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden en slachtoffers van natuurrampen. De onderdelen van het eerste prototype liggen al op het universiteitsterrein klaar. Binnenkort wordt een poging ondernomen om het prototype in één dag te bouwen. (FvO)/.