spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Kleinere groei eerstejaars dan verwacht; TU/e scoort goed
Afgelopen najaar leek een vloedgolf van nieuwe studenten de universiteiten te overspoelen. De groei van de instroom van eerstejaars werd -op basis van vooraanmeldingen- zelfs geschat op vijfentwintig procent. Sindsdien werden de cijfers van de daadwerkelijke instroom telkens naar beneden bijgesteld - nu tot gemiddeld 8,9 procent. De TU/e scoort met een groei van 10,3 procent bovengemiddeld en ruim boven de TU Delft (5,8 procent) en Universiteit Twente (2,6 procent).

De cijfers van universiteitenvereniging VSNU zijn dit jaar niet bijzonder hard. Als we de tabellen moeten geloven, kreeg de Universiteit Maastricht 37 procent meer studenten dan vorig jaar: van minder dan drieduizend naar meer dan vierduizend nieuwe studenten. Maar navraag leert dat dit niet klopt. In werkelijkheid trok Maastricht zo’n zeven procent meer eerstejaars studenten. In de tabellen van de VSNU staan nog voorlopige aanmeldingen, die niet allemaal tot werkelijke inschrijvingen hebben geleid. “We hebben een nieuw ict-systeem in gebruik genomen”, zegt Ann Spaas, directeur van het Studenten Service Center van de Universiteit Maastricht. “Daardoor klopte het niet meer helemaal.”

Dit heeft ook invloed op het landelijke cijfer. Afgelopen zomer waarschuwden de universiteiten dat er misschien wel vijfentwintig procent meer eerstejaars zouden komen. Ze wisten dat die voorspelling niet zo hard was, maar waren toch bang dat ze met een vloedgolf te kampen zouden krijgen - of toenmalig minister Plasterk daar in zijn begroting rekening mee wilde houden. In december meldden ze een forse 12,5 procent groei, maar dat zwakte al af tot 11,2 procent in de cijfers die vorige week naar buiten kwamen.

Maar gecorrigeerd voor Maastricht zakt de landelijke toename van het aantal eerstejaars tot 8,9 procent, wat nog altijd aanzienlijk is: ruim twee keer de groei van vorig jaar. Uitschieters zijn de Universiteit van Amsterdam (18,2 procent), Wageningen (17,1 procent), Rotterdam (13,9 procent) en Groningen (11,4 procent). De TU/e komt met een groei van 10,3 procent op de vijfde plaats.

Internationale studenten
Deze cijfers van de VSNU blijken -voor nieuwe bachelorstudenten- goed overeen te komen met de cijfers van 1 december waarover het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) van de TU/e beschikt. In tegenstelling tot sommige andere universiteiten lagen de vooraanmeldingscijfers voor de TU/e niet hoger dan je op basis van de uiteindelijke groei zou verwachten, aldus ing. Maurice Megens van STU. Het aantal nieuwe masterstudenten (inclusief de hbo‘ers die een schakeljaar volgen) is in Eindhoven zelfs met 38 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze groei wordt voornamelijk bepaald door de instroom van internationale studenten.

Een deel van de groei viel overigens te verwachten, gezien de bevolkingscijfers. In 2009 waren er meer achttienjarigen dan het jaar ervoor, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om precies te zijn: 4,2 procent meer. Bovendien gaan steeds meer jongeren studeren.

Het ministerie laat een extern bureau uitzoeken waar de groei van de studentenaantallen precies vandaan komt. Die analyse zou rond deze tijd verschijnen, maar komt waarschijnlijk pas in het voorjaar. (HOP/TJ)/.