spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Vier miljoen voor logistieke onderzoeksprojecten TU/e
20 mei 2010 - Twee logistieke onderzoeksprojecten, waarvan de TU/e penvoerder is, krijgen voor de komende vier jaar ieder twee miljoen euro toegekend. Het gaat om ‘4C4more’ onder leiding van prof.dr. Ton de Kok en het project ‘Proactive service logistics for advanced capital goods’ (ProSeLo) van prof.dr.ir. Geert-Jan van Houtum, beiden van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS).

Het project 4C4more wil de distributie en logistiek van goederen sterk verbeteren. Naar verwachting kunnen deelnemende bedrijven op korte termijn een kostenreductie realiseren van tien procent en zal de brandstof-emissie met een kwart verminderen. Ton de Kok denkt dit te realiseren met het opzetten van een centrum waar hooggekwalificeerde experts ‘slimmer plannen en voorspellen’. Ze vergaren bij de aangesloten bedrijven alle relevante informatie over goederenstromen en koppelen die terug zodat het transport op de meest effectieve wijze plaatsvindt.

Het fysiek bijeenbrengen van deze knappe koppen leidt volgens De Kok tot meer informele communicatie op de werkvloer. “Het levert meer logistieke kennis op en kan richting geven aan een betere opleiding voor logistieke planners.”

Het tweede doel van 4C4more is het creëren van schaalvergroting. Ook dat zal bijdragen aan een efficiëntere goederenstroom. Transporteurs moeten elkanders vrachten kunnen vergelijken en samen zoeken naar de optimale manier om die te vervoeren. Als de vervoerders meer gebruik gaan maken van elkaars vrachtwagens kan het aantal ‘lege’ ritten fors naar beneden.

Control Tower
Het onderzoek van Geert-Jan van Houtum richt zich op het binnenhalen van meer onderhoud- en servicecontracten voor productiebedrijven. Dat zou eveneens moeten gebeuren door een bundeling van kennis. Vanuit een zogeheten ‘Control Tower’, bemand door specialisten, kan wereldwijd in de gaten worden gehouden waar reserveonderdelen nodig zijn, wie een technische update nodig heeft en welke gereedschappen worden gevraagd voor reparatie. Soms gaat het daarbij om ‘onderhoud op afstand’ waardoor storingen minder snel zullen optreden. Volgens Van Houtum kan deze service ertoe leiden dat Nederlandse bedrijven meer kans maken op een lucratief onderhoud- en servicecontract als ze hun product verkopen. “Het biedt kleinere bedrijven bovendien een mooie kans om hun expertise op dat gebied te combineren.”

Het geld voor de projecten wordt voor de helft ingebracht door Dinalog, het logistieke topinstituut in Breda. De tientallen bedrijven die betrokken zijn bij de projecten, vullen de rest van de onderzoekskas. (FvO)/.