spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

C0llege clash
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  Han Konings
  Opmerkelijk soms hoe kwesties al maanden als een heidebrandje net onder de oppervlakte smeulen en dan opeens fel oplaaien. Zoals het gekrakeel rondom het Maastrichtse Science College, waar met name de TU/e zo fel tegen is. De kartrekker aan Maastrichtse zijde, decaan Louis Boon, ging er vorige week met gestrekt been in. In het Maastrichtse universiteitsblad zaagde hij de Eindhovense opleidingen bij de enkels af. Toen ik hem vroeg naar het waarom van die felle tackle keek hij schuldbewust terug op zijn onbesuisde actie. Maar het was ten behoeve van het UM-team, zal hij gedacht hebben. Tijdelijke schorsing dan voor Boon? Nee, eind dit jaar verlaat hij het Limburgse team voorgoed en heeft daarmee zijn laatste taak volbracht.
  Decaan Louis Boon, kartrekker van het Maastrichtse Science College:
  “Belangstelling voor goed onderwijs is niet groot aan de TU’s”
  11 november 2010 - De Universiteit Maastricht (UM) en de TU/e vlogen elkaar de afgelopen weken stevig in de haren naar aanleiding van het Science College, waarmee de UM in september 2011 van start gaat. Met deze nieuwe Engelstalige bachelor-opleiding in de natuurwetenschappen schendt de UM eerder gemaakte afspraken, zo beweert het TU/e-bestuur. Decaan Louis Boon, kartrekker van het Maastrichtse initiatief, verketterde daarop de onderwijsprogramma’s en de aanpak van de TU/e. De Eindhovense collegevoorzitter Arno Peels noemt een aantal van Boons uitspraken totaal ongepast.

  “In het interview met Observant (het blad van UM, red.) heb ik me te extreem uitgelaten”, bekent decaan Louis Boon. In het bewuste vraaggesprek, dat op donderdag 4 november werd geplaatst, beweert Boon dat de TU/e geen enkele visie heeft op onderwijs. Hij betitelt de bacheloropleidingen als ‘kloteprogramma’s’ en is ervan overtuigd dat er met de brede Engelstalige bachelor die de TU/e zelf wil starten, sprake zal zijn van ‘hetzelfde geknoei’. In academische kringen een ongebruikelijk hard oordeel over het onderwijs aan een andere instelling. CvB-voorzitter Arno Peels betitelt de uitspraken als “ongepast”. Boon vindt het achteraf ook wat te boud geformuleerd, maar zegt dat hij blijft staan bij de kern van zijn kritiek. Die valt uiteen in twee delen. Boon: “Om te beginnen is aan de TU’s en ook aan bètafaculteiten de belangstelling voor goed en gemotiveerd onderwijs niet groot. Onderwijs wordt daar vaak gezien als iets dat je van je onderzoek afhoudt. Daarnaast heerst bij de TU’s en de bètafaculteiten nog altijd het idee dat het percentage studenten dat interesse heeft in natuurwetenschappen een vast en onveranderbaar gegeven is. In Maastricht denken we daar anders over. Door je onderwijs op een inspirerende en innovatieve manier aan te bieden, is er zeker nog groei mogelijk op dat terrein.” Peels voelt geen behoefte om op dit moment op deze punten in te gaan.

  Conservatieve reflex
  De beschuldigingen dat de UM met de oprichting van het Science College afspraken schendt, versnippering veroorzaakt, of studenten op het verkeerde been zet, verwerpt Boon. Ze vormen wel de reden van zijn heftige verbale uitval van vorige week. “Het is een slechte en conservatieve reflex op een nieuw initiatief. Dat zie je wel vaker als de eigen belangen voor wat betreft de instroom in gevaar komen. Ik zie dat gevaar niet. Jaren geleden ben ik aan de UM gestart met de opleiding Psychologie. Toen luidde de Radboud Universiteit in Nijmegen de noodklok. Het heeft ze echter geen student gekost.”

  Volgens voorzitter Peels heeft het ministerie van OCW in juli van dit jaar zeer duidelijk een negatieve beslissing afgegeven met betrekking tot de Maastrichtse aanvraag om een Science College te mogen beginnen. Het nieuwe initiatief zou hiermee geen overheids-financiering ontvangen. In Observant deed Boon dat af als “wetenschapspolitiek” en het Science College werd ondergebracht bij het al bestaande University College Maastricht, dat al wel was opgenomen in het landelijke opleidingenregister Croho.

  Boon verwacht dat de helft van de instroom voor het Science College, die moet groeien naar zo’n 120 studenten per jaar, uit het buitenland zal komen. Voor de rest denkt hij ook Limburgse scholieren te trekken die in eerste instantie nog niet aan een bèta-opleiding gedacht hadden. De docenten komen van de eigen universiteit en van de nabijgelegen universiteiten in Aken en Hasselt. Ook uit die contreien verwacht Boon wel instroom, want het onderwijs in Duitsland is “allerbelabberdst”. Bij de oosterburen valt volgens de decaan in de eerste twee jaar vijftig procent van de studenten af door slecht onderwijs. “Zij zien het als een soort vagevuur, waar de student doorheen moet. Desastreus, maar men kan het zich veroorloven door de hoge inkomsten aan onderzoeksgeld”, aldus Boon.

  Peels zegt op een collegiale manier met het Maastrichtse CvB in gesprek te blijven. “Op dat niveau waren we met elkaar in gesprek, zijn we nu nog in gesprek en zullen met elkaar in gesprek blijven.” (HK)

  For some weeks now, Maastricht University (UM) and TU/e have been at it because of UM’s Science College that will open its doors in September 2011. The new English Bachelor of Physics violates previous agreements, says TU/e’s Executive Board. In response, Dean Louis Boon, who is at the forefront of the Maastricht idea, decried TU/e’s curricula and educational method.