spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

C0llege clash
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  Brabantse hbo- en wo-instellingen stellen gezamenlijk plan op
  TU/e wil met Tilburg een University College starten

  11 november 2010 - De grote Brabantse hogescholen en de twee Brabantse universiteiten gaan samenwerken om de economische groei te stimuleren. Woensdagavond 10 november overhandigden ze een gezamenlijk plan aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De uitvoeringskosten zijn geraamd op 250 miljoen euro.  x2_s.jpg

  De voornemens zijn opgesteld door Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda, de TU/e en de Universiteit van Tilburg (UvT). Drie kleine Brabantse hogescholen zullen waar mogelijk aanhaken.

  De instellingen zeggen hoge ambities te hebben, die passen bij de ambitie van de provincie. Om ze te realiseren zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk: bij elkaar 250 miljoen euro. Die investeringen kunnen de instellingen niet zelf opbrengen. Samen met de provincie, maar ook met andere overheden en het bedrijfsleven, wil men de komende jaren zoeken naar mogelijkheden om de plannen te realiseren.

  In het stuk komt onder meer de omvorming van het TU/e-terrein tot een Science Park aan bod, waar Fontys op termijn haar technische opleidingen moet gaan huisvesten. Op de High Tech Automotive Campus (HTAC) in Helmond moeten studenten die de TU/e-master Automotive Technology volgen, gebruik kunnen gaan maken van een centraal lab: ‘Automotive Facilities Brainport’. De HTAC is ook de plek waar de nieuwe ontwerpersopleiding Automotive Systems Design moet komen. Om de doorlopende leerlijn te sluiten is ook een bacheloropleiding op wo-niveau nodig. De TU/e wil die starten onder de naam Automotive Systems Engineering (ASE). Deze opleiding zou deels verzorgd kunnen worden bij het HTAC en deels op de campus in Eindhoven. De opleiding zal elementen ontlenen aan de bacheloropleidingen van Werktuigbouwkunde, Electrical Engineering en Technische Informatica. ASE wordt vergeleken met de brede bachelor Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft. Verwacht wordt dat de opleidingen jaarlijks zo’n tweehonderd studenten kunnen trekken, uit het hele land.

  In dit plan laten de TU/e en de UvT weten samen het initiatief te willen nemen tot de oprichting van een University College (UC) in Noord-Brabant. Het beoogde College -het Vincent van Gogh University College- zal ‘een brede internationale en Engelstalige bacheloropleiding in Liberal Arts & Sciences gaan verzorgen in een uitdagende academische vormingscontext’. Het moet één College worden met twee vestigingsplaatsen, die elk hun specifieke inkleuring hebben: science/engineering aan de TU/e en social sciences /humanities aan de UvT. De instellingen vragen de provincie om een bijdrage van vijftig miljoen voor dit initiatief.

  De instellingen vragen ook om geld voor beurzen om internationaal toptalent te kunnen aantrekken. De TU/e zou met 3,4 miljoen over een periode van vijf jaar honderd beurzen kunnen verstrekken voor de betaling van het collegegeld en een bijdrage in het levensonderhoud.

  TU/e en Fontys gaan op het gebied van onderzoek de krachten bundelen om tot een gezamenlijke onderzoeksagenda te komen. Het doel is om te komen tot een intensieve samenwerking tussen hoogleraren en lectoren, waarbij relevante kennis wordt gedeeld en gebruikt in het onderwijs. Er komt ook een gezamenlijk automotive loket voor het bedrijfsleven.

  Bij het ministerie voor Economische Zaken is door de TU/e, Avans, de Wageningen Universiteit, Cargill, Cosun en Sabic ook een aanvraag ingediend voor het starten van een Green Campus in West-Brabant, waar men zich gaat bezighouden met ‘bio based energy’.

  De provincie Brabant is enthousiast over het plan, maar hoeveel ze gaat bijdragen aan de kosten is nog onduidelijk. (HK/HOP)

  The bigger Brabant colleges and the two Brabant universities will join forces in order to stimulate economic growth. On Wednesday night, November 10, they offered a united plan to the Board of the Provincial Executive of North-Brabant. The plan’s implementation costs are estimated at 250 million euro.