/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 3 nummer 5

jaargang 43, 7 juni 2001


Voorpagina

Untitled Document

"Mub plakt pleisters"
Mub-evaluatie in volle gang aan TU/e
Bedroevend weinig mensen waren vorige week naar een evaluatiebijeenkomst over de wet Modernisering universiteits bestuur (Mub) gekomen, waar alle universiteits- en faculteitsraden sinds 1997 onder vallen. Het handjevol mensen dat wel was gekomen, was verdeeld over de nieuwe wet waarin wordt gewerkt met medezeggenschap in plaats van meebesturen.

"Ik kan me niet voorstellen dat er U-raadsleden zijn die de Mub niet gedeeltelijk willen terugdraaien", zo sprak faculteitsraadvoorzitter van Scheikundige Technologie dr. Jos Janssen tijdens de bijeenkomst. "Het gebied waarover wij mogen instemmen, is te mager. In de praktijk is het vaak zo dat je met een beslissing wordt geconfronteerd en je probeert pleisters te plakken." Dr. Jimme Keizer, lid van de U-raad, vond dat de U-raad toch een paar stappen vooruit is gekomen sinds de invoering van de Mub. "Medezeggenschap biedt wel degelijk mogelijkheden, maar die hebben wij nog niet genoeg benut." Keizer wees daarbij op de mogelijkheid een extern bedrijf onderzoek te laten doen. "Maar als het er om spant, doet het CvB wat zij wil, ongeacht dure rapporten", vond Janssen.

Enquête
Het medezeggenschapsplatform van de TU/e heeft een enquête gehouden onder de Faculteits- en U-raadsleden over de Mub. Volgens ing. Martin van Gessel is de conclusie dat het bestuur niet echt verbeterd is onder de Mub. "Men wordt niet tijdig geïnformeerd over zaken en heeft het gevoel niet serieus te worden genomen."
Ing. Walter Hermens, plaatsvervangend voorzitter van de Dienstraad, pleitte voor goede samenwerking tussen bestuur en medezeggenschapsorganen: "Het bestuur aan de TU/e kan alleen maar beter worden als je goed samenwerkt."
Alle universiteiten in Nederland evalueren de wet momenteel. Half juni moet het rapport met de Eindhovense bevindindingen klaar zijn./.

Untitled Document

Pilotproject met duurzaam vervoerssysteem
Vervoer van het NS-station naar de TU/e-campus met gebruikmaking van een duurzaam en continu beschikbaar vervoermiddel. Dat is waarnaar gestreefd wordt bij het pilotproject voor een 'Vervoerssysteem voor de Toekomst' (VTT). Dit project, waarbij wordt samengewerkt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de TU/e, ging afgelopen dinsdag officieel van start. Volgens CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt sluit het systeem, naar alle waarschijnlijkheid een lichtgewicht rail met daarop vierpersoons wagentjes, goed aan bij het Masterplan van de TU/e. De Wielen, het centrale deel van de campus, wil men namelijk autovrij maken en dagelijks lopen zo'n 3.000 voetgangers van het station naar het universiteitsterrein. De eerste fase van het project, waarin het programma van eisen wordt geschreven, is ondergebracht bij United Brains, het samenwerkingsverband tussen de TU/e, Fontys en de Design Academy. Vijftig mensen zullen er in diverse werkgroepen aan werken.
Op de foto prof.dr. Henk van Zuylen van de adviesdienst voor verkeer en vervoer.

Foto: Bram Saeys

Untitled Document

Student lijsttrekker PvdA
Martijn van Dam, student Technische Bedrijfskunde aan de TU/e, is voorgedragen als lijsttrekker van de Eindhovense Partij van de Arbeid. Op donderdag 21 juni beslist de ledenvergadering over het lijsttrekkerschap en de kandidatenlijst voor de politieke partij.

Van Dam zit politiek gezien duidelijk in de lift. In maart werd hij al gekozen tot lid van het partijbestuur van de PvdA. Daar heeft hij de portefeuille ICT. Daarnaast zit hij als fractieleider in de gemeenteraad van Eindhoven en is hij aan het afstuderen aan de TU/e.
Als Van Dam wordt gekozen als lijsttrekker, wordt hij de politiek leider van de PvdA in Eindhoven.
De kandidaatsstellingscommissie stelde voor dat Van Dam lijsttrekker wordt. In het advies stond dat hij 'communicatief zeer sterk' en een 'groot politiek talent' is. Volgens hen voelt de student de mensen in de stad zeer goed aan./.

Untitled Document

Klacht prof. Buck ongegrond
De klacht die oud TU/e professor dr. Henk Buck had ingediend tegen Het Parool bij de Raad voor Journalistiek, is ongegrond verklaard.

Buck kwam begin jaren negentig in opspraak toen bleek dat zijn claim dat hij een medicijn tegen aids had gevonden op niets berustte. In een artikel uit 1990 in Het Parool werd hij door een van zijn medewerkers vergeleken met dictator Ceausescu. De klacht van Buck was dat hij niet gehoord was door de journalist hierover. De raad vond deze klacht niet gegrond, omdat Buck zichzelf onbereikbaar hield voor de media. De klacht dat Het Parool een negatief beeld van Bucks wetenschappelijke kwaliteiten had geschetst, trok Buck tijdens de zitting in. Hij wilde vooral in de gelegenheid worden gesteld in de krant zijn visie op de affaire te geven./.

Untitled Document

BIA zoekt kamers in onderhuur
Het BIA, het Bureau for International Activities van de TU/e, is nog hard op zoek naar kamers in onderhuur voor buitenlandse gasten. Voor de maand augustus zijn er nog twintig kamers nodig. Hoeveel kamers er in het nieuwe collegejaar nodig zijn, is nog niet bekend, omdat nog niet alle inschrijvingen binnen zijn. Wie zijn/haar kamer tussen augustus en oktober beschikbaar stelt voor onderhuur, krijgt een bonus van tweehonderd gulden. Voor meer informatie of aanmelding kan worden gemaild naar h.c.keuker@tue.nl.

Lunchlezing 'beleggen in vrede'
Het Vredescentrum van de TU/e houdt donderdag 14 juni een lunchlezing met de titel 'beleggen in vrede'. Deze duurt van 12.45 tot 14.00 uur en wordt gehouden in collegezaal 5 van het Auditorium. Sprekers zijn Frans de Clerck, directeur van Triodos Bank Nederland en Chris Paulussen, redacteur economie van het Eindhovens Dagblad. Triodos Bank belegt in 'groene' projecten zoals windparken, biogas en zonne-energie.

Afsluitingen
Van 11 juni tot en met eind juni wordt De Wielen afgesloten tot aan de kruising met Het Veken (dit kruispunt blijft vrij). Om de veiligheid te waarborgen zal ten oosten en ten zuiden van het ST-gebouw een parkeerverbod gelden. De Rondom is tot en met 22 juni afgesloten ter hoogte van het reststoffencentrum en BBC. Op de kruising De Lismortel / Het Eeuwsel kan men de komende periode nog overlast ondervinden van werkzaamheden. De kruising wordt niet afgesloten en alle gebouwen blijven bereikbaar. Het parkeerterrein achter Traverse wordt van 7 tot en met 10 juni afgesloten in verband met het optreden van Circus Renz. De wegen daaromheen blijven bereikbaar.


Website Cursor