spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Noordhof-prijs voor GTD’er

Dutch Design Week

Het sleutelgat
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Faculteitsraad TM vindt missie TIW slecht onderbouwd
18 oktober 2007 - De plannen voor de reorganisatie van de faculteit Technologie Management komen woensdag 31 oktober aan bod in een speciale vergadering van de universiteitsraad. De faculteitsraad van TM, die maandag 22 oktober nog informeel overlegt met de U-raad, liet onlangs weten voor een groot deel akkoord te gaan met de plannen. Over de nieuw geformuleerde missie van de subfaculteit Technische Innovatie Wetenschappen (TIW) maakt men zich echter zorgen.

In het reorganisatieplan voor TM is de missie voor de subfaculteit TIW als volgt omschreven: ‘TIW wil een bijdrage leveren aan de transitieproblematiek, dat wil zeggen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken (met name duurzaamheid en gezondheid) in relatie met nieuwe technologieën (met name ict) vanuit een langetermijnperspectief’. De faculteitsraad heeft sterk de indruk dat de nu geformuleerde missie is geschreven met in het achterhoofd de vier overgebleven leerstoelen van TIW. Dat, terwijl eerst de missie geformuleerd had moeten worden en men daarna had moeten kijken welke leerstoelen daarbij pasten. FR-voorzitter dr.ir. Henny van Ooijen: “We twijfelen eraan of de vier leerstoelen die behouden blijven voor TIW wel de meest geschikte zijn. Dat maakt volgens ons de continuïteit binnen de subfaculteit tot een onzekere factor.” Ook een schriftelijke toelichting van vice-decaan prof.dr.ir. Harry Lintsen, waarin wordt uitgelegd hoe door de keuze van deze missie synergie gecreëerd wordt tussen de vier leerstoelgebieden, biedt volgens Van Ooijen onvoldoende duidelijkheid. Uiteindelijk stelde een praktisch aspect dat opleidingsdirecteur dr.ir. Lex Lemmens te berde bracht, de FR gerust. Volgens Lemmens mag hooguit maar 25 procent van het onderwijsprogramma gewijzigd worden, omdat bij een hoger percentage de opleiding opnieuw geaccrediteerd zou moeten worden. Op grond daarvan verwacht Van Ooijen maar minimale aanpassingen in de bachelor en master van TIW.

Inbedding HTI
Er is besloten de capaciteitsgroep Human Technology Interaction (HTI) twee jaar de tijd te geven om zelf een plaats te vinden binnen de faculteit. Het faculteitsbestuur van TM heeft geprobeerd deze groep onder te brengen bij de faculteit Industrial Design (ID), maar daar was geen animo voor. De FR wil nauwgezet op de hoogte gehouden van deze poging tot inbedding. “We willen tijdig weten welke oplossing gekozen gaat worden, zodat we niet voor een voldongen feit komen te staan”, zegt Van Ooijen. De tweejarige ontwerpersopleiding User-System Interaction (USI) verhuist wel naar ID.
Bij de capaciteitsgroep Technology & Policy (T&P) wordt de sectie Ontwikkelingskunde, waar studenten begin dit jaar nog intensief actie voor gevoerd hebben, toch opgeheven. Het onderwijs en onderzoek van deze sectie komt onder de verantwoordelijkheid te vallen van de hoogleraar Evolutionaire Economie van de Techniek. Verwachte kostenbesparing: één ton op jaarbasis.
Bij de subfaculteit Technische Bedrijfskunde wordt alleen de capaciteitsgroep Quality & Reliability Engineering (QRE) opgeheven. Een leerstoelhouder, prof.dr.ir. Aarnout Brombacher, verhuist met zijn groep in fasen naar ID. Het andere leerstoelgebied van die groep wordt ondergebracht bij een andere capaciteitsgroep. Dit zal op termijn een kostenbesparing van twee ton opleveren.
In 2008 verwacht TM nog een financieel tekort van driekwart miljoen, waarvan bijna een half miljoen opgaat aan kosten die gemaakt moeten worden voor de herstructurering. Over drie jaar denkt men de begroting weer sluitend te hebben./.