spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Noordhof-prijs voor GTD’er

Dutch Design Week

Het sleutelgat
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
In memoriam


Foto: Bart van Overbeeke

Op woensdag 10 oktober is Kees Daey Ouwens gestorven.
Kees was van 1997 tot 2001 deeltijdhoogleraar Duurzame Energiesystemen aan de faculteit Werktuigbouwkunde en speelde daarbij een belangrijke rol bij de opbouw van het biomassa-onderzoek. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een gezamenlijk biomassalab voor vier faculteiten. Na zijn emeritaat wilde Kees zich graag blijven inzetten voor onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzame energie. Hij werd medewerker van het bureau Technologie voor Duurzame Ontwikkeling en richtte zich daarbij vooral op het begeleiden van studenten. Hij toonde zich in zijn onderwijs en onderzoek zeer betrokken bij de maatschappelijke aspecten en bij de persoonlijke ontwikkeling van de jonge mensen om hem heen. Zo richtte Kees in 2005 de stichting Fuels from Agriculture in Communal Technology op. Zijn missie, die ook de missie van de stichting werd, was om armoedebestrijding en duurzame energieproductie in ontwikkelingslanden te combineren. In korte tijd groeide de stichting uit tot een internationaal kennisnetwerk dat zich richt op de productie en commercialisering van biobrandstoffen ten behoeve van lokale ontwikkeling. Verschillende studenten werden door Kees mede begeleid bij het afstuderen op de productie van biobrandstof uit met name jatropha.
Kees beperkte zich niet tot kennisontwikkeling. Door zijn doortastende, inhoudelijke, vasthoudende en charmante optreden bij overheden en allerlei instellingen wist hij projecten van de grond te tillen in Mali, Mozambique en Honduras waar lokale boeren geld verdienen aan het verbouwen van energiegewassen die gebruikt worden voor het voorzien in de energiebehoefte van diezelfde mensen.
Kees heeft zich tot de laatste dag met overgave ingezet voor deze doelen.
Wij zijn hem voor zijn inzet, inspiratie en betrokkenheid veel dank verschuldigd.
We wensen zijn gezin sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens de gemeenschappelijke commissie en bureau TDO

Prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven, voorzitter gemeenschappelijke commissie
Dr.ir. A.M.C. Lemmens, directeur bureau TDO