spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Eerste editie
Kinderuniversiteit

Wetenschap op TV

GLOW 2007
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Personeelsfractie U-raad over reorganisatie TM:
“Opportunisme lijkt een te grote rol gespeeld te hebben”
8 november 2007 - Het bestuur van de faculteit Technologie Management kan na een voorbereidingsfase van ruim twee jaar aan de slag met het reorganiseren van de faculteit. Op woensdag 31 oktober stemde de universiteitsraad in met het reorganisatieplan. Gelukkig was men er echter niet mee, getuige de stevige kritiek die aan het eind van de zitting werd geuit door met name de personeelsfractie.

“Het plan wekt de indruk een product te zijn van een Darwinistisch proces, waarin opportunisme een te grote rol lijkt te hebben gespeeld.” Met die woorden veroordeelde dr. Allard Kastelein namens de personeelsfractie het reorganisatieplan. Prof.dr. Sjoerd Romme, die als decaan van TM vooraf de reorganisatie kort had toegelicht, reageerde niet op de kritische uitlatingen. Dr. Laurent Nelissen, voorzitter van de U-raad, liet weten dat de medewerkers en studenten van TM op dit moment het meest gebaat zijn bij duidelijkheid omtrent hun toekomst, en dat mede daarom is besloten in te stemmen met de wijzigingen in het Beheers- en Bestuursreglement (BBR). Omdat die wijzigingen noodzakelijk zijn, had de U-raad ook het recht instemming te verlenen aan het volledige reorganisatieplan.
Overigens stoorde de U-raad zich niet alleen aan het vermeende opportunisme, maar was ook de hele procesgang mikpunt van kritiek. Zo vertelde Kastelein dat zijn fractie zeer verontrust is door het feit dat in eerdere versies van het plan voorstellen werden gedaan die haaks staan op voorstellen uit latere versies. Kastelein: “In de ene versie bleken de poten onder een leerstoel te zijn weggezaagd, terwijl in een volgende versie met nieuwe argumenten die stoel gecontinueerd zou worden. Kortom: een zwalkende koers.”

Extern advies
Ook vond de U-raad het vreemd dat in dit geval geen extern adviesbureau was ingeschakeld als ondersteuning bij het opstellen van het reorganisatieplan. Bij drie eerdere reorganisaties aan de TU/e was dat namelijk wel het geval. Volgens decaan Romme is vanuit de Raad van Advies van TM nooit geopperd om externe kennis in te huren en hij verwachtte ook niet dat de conclusies die zo’n bureau zou trekken, op veel draagvlak hadden kunnen rekenen binnen TM.
Dat in de toekomst niet gemeten en beoordeeld kan worden in welke mate de maatregelen die nu genomen worden succesvol zijn, ziet de personeelsfractie ook als een ernstig manco. Volgens Romme heeft de hele operatie drie doelen: verhoging van de instroom in de bachelor- en masteropleidingen van de twee subfaculteiten Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen (TIW), het verkrijgen van een duidelijker onderzoeksprofiel en het op orde krijgen van de financiële huishouding. Met name het eerste en het derde punt zijn volgens hem goed meetbaar. Voor wat betreft het onderzoek zal men moeten afgaan op de uitkomsten van onderzoeksvisitaties, die volgens Romme op dit moment goed tot zeer goed zijn voor bijna alle groepen.
Voor de capaciteitsgroep Human Technology Interaction (HTI), die niet was onder te brengen bij de faculteit Industrial Design, wil Romme binnen twee à vier maanden een oplossing gevonden hebben./.