spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

“Kijk, dit is nu mijn kindje”

Gotthardtunnel en Zwitserse identiteit

Buitentoernooi Hajraa haalt nat pak
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail  URL Shortener, Branded Short Links & Analytics | TinyURL

500 Server Error

The server encountered an error and could not complete your request.

Please try again later or submit a ticket here to report to us if the problem persists.

" target="_blank">Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Bom onder BSA

Studentenfracties niet overtuigd van noodzaak

19 juni 2008 - De kans dat de universiteitsraad de invoering van het bindend studieadvies (BSA) afwijst, is heel reëel. De studentenfracties zien er geen heil in. De personeelsfractie beraadt zich nog. De U-raad stemt 30 juni over dit onderwerp. Afgelopen maandag waren er informele gesprekken tussen U-raad, de projectgroep BSA en het College van Bestuur.

Het CvB wil de maatregel waarbij bachelorstudenten gedwongen worden hun studie te staken als ze het eerste collegejaar te weinig studiepunten halen, in september 2009 invoeren. De U-raad heeft hierin instemmingsrecht. Als de meeste leden tegen stemmen, is de invoering van het BSA (voorlopig) van de baan. De negen leden van de studentenfracties verkopen hoogstwaarschijnlijk ‘nee’. Wat de negen leden van de personeelsfractie doen, is nog onbekend. Als de stemmen staken, wordt het voorstel verworpen.

Studentenfractie PF wijst de invoering van het BSA resoluut af. Dit blijkt uit een notitie die de leden dinsdag 17 juni naar buiten brachten. Hun belangrijkste argument is dat het BSA niet academisch is. Fractievoorzitter Joris van Beurden licht mondeling toe: “Het tast het universitaire klimaat aan. De nadruk komt te veel op cijfers te liggen. Het halen van een 6 wordt belangrijker dan het volgen van een interessant vak. Geef de studenten vrijheid en verantwoordelijkheid.”

PF ziet meer in alternatieve maatregelen. “Houd intakegesprekken met aanstaande studenten. Zorg voor goede begeleiding. Richt je propedeuseprogramma zo in dat het een afspiegeling is van de rest van de studie.” Het informele gesprek heeft de mening van PF niet veranderd. “Eén en ander is wel verhelderd, maar heeft ons niet over de streep gehaald.”

Studentenfractie Groep één is iets minder stellig, maar laat weten zeer afwijzend tegenover het BSA te staan. “Ik acht de kans klein dat we vóór stemmen”, stelt fractieleider Ronald Beekhuizen. “Het informele gesprek heeft ons alleen gesterkt in onze ideeën.” Ook deze fractie meent dat andere maatregelen meer soelaas bieden. “Er is te weinig naar het effect van alternatieven gekeken.” Groep één ziet er wel iets in om studiecontracten in te voeren. Als studenten minder dan dertig studiepunten (ECTS) halen, zouden ze in het tweede jaar geen eerstejaars vakken mogen volgen.

De faculteit Technologie Management heeft volgens Beekhuizen al een dergelijk systeem. Beekhuizen: “Ik zie de noodzaak van een BSA niet in. Als je een heel grote opleiding hebt, kan het schelen als je studenten wegstuurt. Maar of je nu 63 of 68 tentamens moet nakijken, maakt nauwelijks verschil.”

Volgens Dr. Jos Maubach, voorzitter van personeelsfractie PUR/TU-één, is zijn fractie ‘er echt druk mee bezig’. “Het leeft onder de leden. Alle aandacht gaat ernaar uit.”

De voorzitter doet nog geen uitspraken over de heersende meningen. “Ik weet niet hoe ver iedereen nu in het proces zit. Ik wil eerst zelf uitgebreider met ze van gedachten wisselen.”

Dr. Hennie ter Morsche, voorzitter van de projectgroep BSA, laat weten dat er wat hem betreft tot 30 juni geen discussies meer volgen. Hij wil niet reageren op de notitie van PF. “Die discussie voeren we niet via de media. We hebben onze plannen duidelijk gemaakt. Het staat iedereen uiteraard vrij om met vragen naar ons te komen.”

Peter van Dam, woordvoerder van het CvB, zegt de besluitvorming af te wachten. Tot 30 juni wordt er wel contact gehouden tussen U-raad en CvB om waar nodig zaken te verhelderen./.

Voor de gehele notitie van PF zie www.tue.nl/pf