spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Geen geld voor trage studenten
10 december 2009 - Universiteiten en hogescholen krijgen vanaf 2011 minder geld van het Rijk voor studenten die niet binnen de afgesproken studietermijn afstuderen. Het nieuwe bekostigingsmodel voor het hoger onderwijs heeft minister Plasterk deze week voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De nieuwe bekostiging is complexe materie. De universiteiten en het ministerie steggelen nog over de laatste technische details, hoewel de gesprekken volgens OCW bijna zijn afgerond. De hogescholen hebben hun goedkeuring al gegeven. Vanaf 2011 krijgen universiteiten en hogescholen geld op grond van het aantal ingeschreven studenten binnen de toegestane studieduur (zestig procent), het aantal uitgereikte diploma’s (twintig procent) en een vaste toelage (eveneens twintig procent). Dat had Plasterk twee jaar geleden al aangekondigd. Over de vaste toelage is het laatste woord overigens nog niet gezegd. In het NRC Handelsblad verklaarde een woordvoerder van universiteitenkoepel VSNU dat daar nog over wordt gesproken en dat dat bedrag nog flink hoger kan worden.

Bonus
Aan de universiteiten is de verandering groot. De helft van hun bekostiging bestaat momenteel uit de bonus voor het aantal diploma’s. Verder bekostigt OCW naar rato van het aantal eerstejaars (dertien procent) en is er een vaste bijdrage (37 procent). Voor enkele dure fixusstudies, zoals geneeskunde, levert OCW een aparte bijdrage en dat blijft zo. Overigens moeten die ingeschreven studenten recht hebben op bekostiging: dit betekent dat ze nog geen andere opleiding in het hoger onderwijs afgerond mogen hebben. Alleen in de gezondheidszorg en de lerarenopleidingen, waar tekorten dreigen, kunnen studenten bekostigd een tweede opleiding volgen.

Volgens Peter van Dam, woordvoerder van het College van Bestuur, staat in het meerjarenplan van de TU/e al nadrukkelijk dat er gestreefd wordt om het studietempo op te voeren. “Deze maatregel van OCW is een duidelijke financiële prikkel om daar ook vaart achter te zetten. Het zet extra druk op de ketel. Lage studierendementen hebben inhoudelijke gevolgen, ze bezorgen een universiteit een slecht imago bij eventuele nieuwkomers, en dadelijk hebben ze ook bedrijfseconomische consequenties, want je krijgt voor te lang studerende studenten geen vergoeding meer. Pas later krijg je weer geld voor ze als ze afstuderen. Met het bindend studieadvies zorgen we er dit jaar al voor dat mensen snel op de juiste plek terechtkomen en daar komt over twee jaar de harde knip nog bij. Dan kunnen studenten niet meer beginnen met een master voordat ze hun bachelor hebben afgerond.” (HK/HOP)/.