spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Aanpak kooldioxide is grootste uitdaging
17 december 2009 - Het energie- en het klimaatprobleem kun je niet los van elkaar zien en de invloed van kooldioxide op het klimaat is van beide het meest urgent. Dat stelde prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar Katalyse, in de Holst Memorial Lecture ‘Energy, Catalysis and Society’ die hij woensdag 9 december uitsprak op de High Tech Campus. 
Foto: Bart van Overbeeke 

Van Santen, voormalig rector magnificus van de TU/e en winnaar van de Spinozaprijs in 1997, ziet in de nabije toekomst nog geen tekort aan fossiele brandstoffen ontstaan. De verwachte piek in de aardolieproductie wordt door verbeterde winningstechnieken al decennia vooruitgeschoven en bovendien kan de enorme voorraad kolen volgens hem op termijn ook worden omgezet in olie. Hij ziet in de klimaatverandering door de toename van kooldioxide in de atmosfeer op dit moment dan ook de grootste uitdaging.  

Volgens Van Santen komt bij het opwekken van energie in alle gevallen kooldioxide vrij, zelfs bij zogenaamde ‘duurzame’ bronnen zoals biomassa. De productie van de kunstmest die wordt gebruikt voor biomassa levert namelijk veel kooldioxide op. Ook wees Van Santen erop dat bij de productie van zonnecellen en het bouwen van kerncentrales zoveel kooldioxide vrijkomt, dat deze energiebronnen onmogelijk klimaatneutraal genoemd kunnen worden.  

Bij de vereiste overgang naar duurzame energiebronnen zijn vooral de opslag en het transport nog een probleem, stelde de hoogleraar Katalyse. Opslag van duurzame energie in de vorm van elektriciteit of waterstof is beduidend minder efficiënt dan in de fossiele koolwaterstoffen. Van Santen ziet voor zijn vakgebied dan ook een uitdaging om duurzaam opgewekte energie vast te leggen met behulp van stikstof en kooldioxide uit de atmosfeer. Na transport zou de energie weer teruggeconverteerd moeten worden naar elektriciteit of waterstof. 

Van Santen is de 33e ontvanger van de Holst Memorial Lecture Award en pas de tweede uit de rangen van de organiserende partijen Philips en TU/e. Alleen de legendarische natuurkundige en NatLab-directeur Hendrik Casimir ging hem op dat vlak voor, in 1981. (TJ)