spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kBCursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

EIT steunt TU/e-onderzoek duurzame energie

17 december 2009 - Het onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) naar duurzame energie kan vanaf 2010 rekenen op financiële steun van het Europese Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) in Boedapest. Het EIT gaat jaarlijks 20 tot 25 miljoen euro bijdragen aan het samenwerkingsverband InnoEnergy dat zes Europese technologiecentra hebben opgezet en waarvan de TU/e er één samen met KU Leuven zal bezetten. x1_s.jpg

Volgens emeritus-hoogleraar elektrische energiesystemen van de TU/e, prof.dr.ir. Jan Blom, mikken de Europese partners op een totale omzet van 100 miljoen euro per jaar.

Blom is de beoogde manager van de co-locatie voor de Benelux, die wordt gevestigd in Eindhoven. Hij en zijn staf zullen vanuit de ‘hoofdzetel’ van de Benelux het publiek-private project coördineren. Want behalve de TU/e, TNO, de KU Leuven en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito), doen ook Nederlandse en Belgische bedrijven en business schools mee waaronder Philips,  ECN, Eandis, IMEC, Elia, NXP, Exendis en het Energy Delta Institute.

Prof. Blom heeft verder een financiële toezegging binnen van de provincie Noord-Brabant en hoopt ook op steun vanuit Den Haag.

De co-locatie voor de Benelux gaat zich richten op duurzame energie voor gebouwen en steden. De TU/e zal ook een bijdrage leveren op het gebied van biomassa, kernfusie en zonne-energie. De co-locaties van de andere vijf Europese partners zijn te vinden in Karlsruhe (alternatieve energie uit onder meer biomassa), Krakau (schone energie uit kolen), Stockholm (intelligente netten), Grenoble (kernenergie) en Barcelona (energie uit zon en wind).

Iedere partner coördineert het toebedeelde thema maar kan dat niet alleen voor zich opeisen. Het EIT stelt juist als een van de voorwaarden dat er een uitwisseling van kennis plaatsvindt tussen de technologiecentra.

“Onze aanvraag is door het EIT waarschijnlijk beloond omdat we behalve groene energie, onze aandacht ook richten op het schoner maken van de grijze energie. Er zullen namelijk nog heel wat kolen worden gestookt tot 2050”, merkt Blom op.

Het EIT zal het project minimaal zeven jaar financieel ondersteunen en kan die termijn oprekken tot vijftien jaar. Het hogere doel van het EIT is om Europa concurrerend in de wereld te maken door sneller technologische ontwikkelingen op de markt te brengen.
Behalve een economische impuls, moet de samenwerking tussen Europese technologiecentra ook verdiensten opleveren voor onderzoek en onderwijs. (FvO)