spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Kenniscrisis
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Universiteit Maastricht start opleiding architectuur
  02 februari 2011 - De Universiteit Maastricht start dit jaar een nieuwe architectuuropleiding: de postgraduate European Master in Architecture (EMA). Het betreft een tweejarig Engelstalig programma voor professionals, die hun kennis op het gebied van architectuur willen verbreden, verdiepen en vernieuwen. Met dit initiatief zegt de universiteit onder meer in te spelen op de toegenomen complexiteit van het architectenvak. Eén van de initiatiefnemers is de internationaal gerenommeerde architect en TU/e--alumnus prof.ir. Jo Coenen.

  Met dit onderwijsprogramma treedt de UM buiten de gebaande paden, er is immers op universitair niveau geen architectuuropleiding in Maastricht. Ondersteuning van het EMA-programma maakt deel uit van het convenant dat recent werd gesloten tussen de provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Ook de Limburgse steden zijn geïnteresseerd in participatie, via inbreng van onderzoeksopdrachten. “Uiteindelijk zal de hele Euregio Maas-Rijn als onderzoeksgebied dienen voor de architectuuropleiding”, zegt Coenen.

  “Deelnemers aan het programma werken in atelierverband aan onderzoek- en ontwerpprojecten onder begeleiding van gerenommeerde internationale architecten en wetenschappers uit de andere in Maastricht aanwezige disciplines”, aldus Coenen.

  Deze maand start de afdeling Architectuur met een aantal onderwijsmodules en met een lezingenserie. In september 2011 worden de eerste deelnemers verwacht voor de voltijdse masteropleiding. Het College van Bestuur van de UM heeft accreditatie voor de European Master in Architecture aangevraagd bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

  Het College van Bestuur van de TU/e reageert met enige reserve op het initiatief van de UM. Woordvoerder Peter van Dam: “Het gaat hier om een niet door de overheid bekostigde tweejarige postgraduate masteropleiding, die je misschien eerder zou associëren met een universiteit met een eigen bouwkundefaculteit dan met de UM. De deelnemers moeten meer dan 25.000 euro als fee voor deze opleiding neerleggen."

  "De praktijk zal uitwijzen of de opleiding in de internationale architectuurwereld erkenning zal krijgen. En of er een markt is voor deze ‘private professional master’ naast het al uitgebreide postgraduate aanbod in ons land voor afgestudeerde bouwkundigen. Denk aan onze eigen tweejarige ontwerpersopleiding Architectural Design Management Systems. De deelnemers een krijgen daarbij een aanstelling als TOIO bij de TU/e, ontvangen meteen salaris en kunnen een door het bedrijfsleven betaalde ontwerpopdracht in de werkpraktijk uitvoeren. Overigens wensen wij onze gerenommeerde alumnus Jo Coenen natuurlijk toe dat zijn initiatief een succes wordt.” (FvO)

  Maastricht University will be starting a new postgraduate architecture course, the European Master in Architecture (EMA). It’s a two-year program in English for professionals who want to broaden, deepen and refresh their architectural knowledge. With the initiative, the university claims to anticipate on architecture’s increased complexity, among other things. One of the initiators is the internationally renowned architect and TU/e alumnus prof.ir. Jo Coenen.