/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 4

jaargang 43, 28 september 2000


Voorpagina

Naamloos document Bliksembezoek internetminister
Naamloos document Roger van Boxtel, minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, bracht afgelopen maandag een bliksembezoek aan de TU/e. Van Boxtel was op de universiteit in verband met het toekennen van het Kenniswijk-

project aan Eindhoven en Helmond. OP de TU/e liet hij zich summier op de hoogte brengen van het VirTU/e project, wat in feite een Kenniswijkje in het klein is.


Minister Van Boxtel tijdens zijn bezoek aan de TU/e. Hij werd vergezeld door de Eindhovense wethouder Lindhout-Das en prof.dr.ir. Ton Veth. Foto: Bram Saeys.

Een uurtje. Meer tijd had de minister niet om zich op de hoogte te stellen van VirTU/e. De link tussen Van Boxtel en Kenniswijk ligt op het eerste gezicht niet voor de hand. Toch is hij nauw betrokken bij het project, omdat hij informatievoorziening van de overheid in zijn portefeuille heeft. Van Boxtel houdt zich vanuit dien hoofde bezig met alles wat met de combinatie ICT, internet en overheid te maken heeft.

Op het programma stond maandag een presentatie van prof.dr.ir. Ton Veth over VirTU/e en een rondleiding bij Cebra, de motor achter het VirTU/e-project. Van Boxtel liet blijken dat hij goed op de hoogte was van wat er zoal speelt op het gebied van internet en nieuwe media. De minister is een warm pleitbezorger van internet. Hij heeft zelfs een eigen domein op zijn naam staan; www.rogervanboxtel.nl. Dankzij zijn kinderen wordt hij dagelijks geconfronteerd met de mogelijkheden van de nieuwe media. ìMijn kinderen spelen Pokemon op de computer. Daar leer ik erg veel vanî, liet hij lachend weten.

Voorop

Van Boxtel loopt daarmee behoorlijk voorop in Den Haag, de beleidsmakers in de hofstad kunnen hem af en toe niet bijhouden. Tot grote ergernis van de internet-minister overigens. ìVier maanden geleden heb ik een internetvisie neergelegd bij de Tweede Kamerî, zei Van Boxtel maandag. ìDe Tweede Kamer zet het niet op de agenda. Ze beginnen er niet aan, gewoon omdat ze het niet aankunnen.î De invloed van ICT op het openbaar bestuur en de democtratie is zo veelomvattend, dat het volgens de minister het hele staatsbestel op zijn kop kan zetten. Van Boxtel: ìWaarom zou je nog naar je eigen gemeente gaan om een bouwvergunning aan te vragen, als dat ook via het net kan.î Datzelfde geldt volgens hem voor zaken als individuele huursubsidie. Van Boxtel: ìTechnisch gezien is het een fluitje van een cent. Je komt echter wel aan koninkrijkjes. Je zet er een half ministerie, de woningbouwcorporaties en de gemeente mee buiten spel.î/.

Naamloos document AIO

publiceert in Nature

Naamloos document De onderzoeksresultaten van ir. Ky Hirschberg, AIO bij de vakgroep Macromoleculaire en Organische Chemie, zijn afgelopen week in Nature, een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift, gepubliceerd. Hirschberg ontwikkelde een molecuul met een helix-structuur zoals die van DNA. Het is de eerste keer dat dit gesynthetiseerde molecuul ook in water zijn structuur behoudt. Het onderzoek begon in 1997 en werd geleid door prof.dr. Bert Meijer.

De molecuul die Hirschberg creÎerde door middel van synthese heeft een structuur die lijkt op die van DNA. DNA bestaat uit twee ketens van polymeren. Polymeren zijn grote moleculen die zijn opgebouwd uit veel moleculaire eenheden (monomeren) die zichzelf telkens herhalen in een macromoleculaire structuur. Doordat de zijgroepen aan de twee ketens aan elkaar hechten, zijn de polymeerketens om elkaar heen gewonden. Op deze manier ontstaat een wenteltrapachtige structuur die dubbele helix wordt genoemd. Hirschberg heeft voor het eerst een structuur gesynthetiseerd die zichzelf opvouwt als een wenteltrap en deze vorm blijft ook behouden in water.

Bijzonder

Waterstofbruggen vormen de verbinding in de moleculen. Door de hydrofobe interactie die plaatsvindt op het moment dat de moleculen in het water komen, ontstaat een structuur die zich opvouwt in een helix. Het systeem is bijzonder, omdat zowel de lengte van de trap als de draairichting van de helix ingesteld kunnen worden.

Door synthese kunnen deskundigen de natuur nabootsen. Daar houdt ook Hirschberg zich mee bezig. Momenteel worden in het laboratorium moleculen ontwikkeld die dezelfde structuur hebben als kraakbeen. De onderzoeksresultaten vormen een soort basis voor onderzoekers die kijken hoe er in de praktijk gebruik gemaakt kan worden van de synthetische systemen./.

Naamloos document CAO definitief

De nieuwe CAO die de vakbonden en de VSNU eind juli zijn overeengekomen, is definitief. Alle partijen hebben ingestemd met het principe-akkoord. De CAO voor werknemers van de Nederlandse universiteiten werkt met terugwerkende kracht van het jaar 2000 tot en met 2002

Zilver voor ThÍtaan Lippits

ThÍta-roeier Dirk Lippits heeft tijdens de Olympische Spelen in AustraliÎ met de mannen dubbelvier een zilveren medaille gehaald. Lippits (23 jaar), student Scheikunde aan de TU/e haalde samen met Michiel Bartman, Diederik Simon en Jochem Verberne een tweede plaats in de finalewedstrijd bij het roeien. De vier Nederlandse mannen eindigden achter de favoriet ItaliÎ en voor de equipe van Duitsland. Skiffeur Gerard Egelmeers eindigde op een zevende plaats. Egelmeers haalde de A-finale net niet, maar werd wel eerste in de B-finale. De lichte vier-zonder-stuurman, met ThÍtaan Jeroen Spaans, Joris Trooster, Simon Kolkman en Robert van der Vooren, eindigde ook op een zevende plek.

Van Embden overleden

Architect en stedebouwkundige S.J. van Embden is 20 september op 96-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bladel overleden. De architect stond aan de basis van het oorspronkelijke masterplan op basis waarvan de TU/e-campus gebouwd is. Van Embden (1904) werd geboren in Amsterdam en behaalde in 1928 zijn ingenieursdiploma bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft. Na de oorlog was hij werkzaam als architect en adviseur voor diverse gemeenten. Zo droeg hij onder meer bij aan de naoorlogse wederopbouw van Rotterdam en de ontwikkeling van ënieuweí steden als Lelystad en Zoetermeer. Ook richtte Van Embden het vermaarde bureau OD 205 op.


Website Cursor