/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 9

jaargang 43, 2 november 2000


Voorpagina

Untitled Document

Faculteit Industrieel Ontwerpen oprichten is logische stap
In september 2001 gaat aan de Technische Universiteit Eindhoven de opleiding Industrieel Ontwerpen van start. Niet meer dan een logische stap, aldus dr.ir. Henk de Wilt, voorzitter van het College van Bestuur. De ingenieurs die deze vijfjarige opleiding afronden, moeten een brug kunnen slaan tussen de techniek en het bedrijfsleven. Zij moeten tevens kunnen voorzien aan welke producten en diensten over zo'n vijf à tien jaar behoefte is.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de samenstelling van het curriculum en aan een steeds nauwkeuriger karakterisering van de opleiding. Ook van buiten de universiteit worden bijdragen geleverd aan de inrichting van de nieuwe opleiding. Onder meer door de Design Academy Eindhoven, TNO en Philips Design. Bij dit laatstgenoemde, gerenommeerde ontwerpbureau heeft de directeur, dr. Stefano Marzano, zich al bereid verklaard om het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de nieuwe opleiding op zich te nemen.
Voor de positie van decaan en opleidingsdirecteur zijn respectievelijk prof.dr.ir. Jeu Schouten en ir. Han Smits aangewezen. Beiden vervullen deze functies nu nog bij de TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde.

CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt beschouwt de oprichting als een logische stap, gezien in het licht van de ontwikkelingen binnen de Eindhovense universiteit en de regio Zuidoost-Brabant. "In deze regio, met een hoge R&D-dichtheid, zien we steeds duidelijker een verschuiving van maakindustrie naar ontwerpindustrie. Aan de TU/e zelf hebben we hier drie jaar geleden al op geanticipeerd met de invoering van het ontwerpgericht onderwijs (OGO). Daarnaast hebben we binnen onze poorten ook nog het Stan Ackermans Instituut (SAI), dat met haar tweejarige ontwerpersopleidingen binnen Nederland een dominante positie inneemt. Dat we daarom besloten hebben tot de oprichting van een faculteit Industrieel Ontwerpen, is niet meer dan logisch."

Karakteristiek
Volgens De Wilt zal de Eindhovense opleiding zich wezenlijk onderscheiden van datgene wat nu al op universitair en hbo-niveau wordt aangeboden op dit gebied. In eerste instantie is de opleiding een initieel samenwerkingsverband tussen de TU/e-faculteiten Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Informatica.
De Wilt: "We kiezen binnen de opleiding zeer nadrukkelijk voor producten en diensten met een zeer hoge technologie-inhoud. Dat kunnen zaken zijn die steunen op de toepassing van slimme materialen, zoals bijvoorbeeld smart polymers, op de integratie van hardware-software, en dingen die gekoppeld zijn aan mens-systeem interactie. Op al deze gebieden munten we uit en hebben we binnen de TU/e veel know-how. Die kennis en expertise willen we koppelen aan de nieuw op te richten opleiding. Een opleiding die onderzoeksgedreven van aard is, zoals al onze opleidingen dat zijn."
Waar De Wilt echter extra de nadruk op wil leggen, is de toevoeging van een zogeheten strategiecomponent aan het curriculum. "Onze ingenieurs zullen in staat zijn om te voorzien welke producten in de toekomst nodig zijn. En dat vanaf de conceptfase tot en met het marketingtraject. Daarbij hebben we het over producten en diensten waaraan over zo'n vijf à tien jaar behoefte is. Dat zij daarbij vanuit hun eigen specialisatie in een hecht teamverband kunnen samenwerken, spreekt voor zich. En ook de internationale oriëntatie die zo kenmerkend is voor dit vak, maken zij zich tijdens de vijfjarige opleiding ruimschoots eigen. De techniekcomponent blijft echter zeer belangrijk, want per slot van rekening leiden we ingenieurs op."
Kennis met betrekking tot sociale, culturele en economische aspecten, die moet leiden tot het eerdergenoemde vooruitzien, zal deels ook van buiten de TU/e worden aangetrokken. Daarbij kan gedacht worden aan gastdocentschappen van medewerkers van andere universiteiten, van Philips Design, de Design Academy, of bijvoorbeeld van buitenlandse ontwerpbureaus, zoals het Londense Pentagram. Binnen de TU/e zal hiervoor een wezenlijk aandeel geleverd worden door de faculteit Technologie Management en het daarin opgenomen Instituut voor User-System Interaction (voorheen het IPO)./.

Untitled Document

Werknemers Facilitair Bedrijf tevreden over invoering prikklok
De prikklok die begin dit jaar werd ingevoerd bij het Facilitair Bedrijf blijkt erg praktisch te zijn voor zowel werkgever als werknemers. De werknemers klokken in bij aankomst en bij vertrek klokken ze uit. Op deze manier kunnen ze zelf zorgen dat ze veertig uur per week werken en hebben ze meer vrijheid bij het indelen van deze uren.

Ook voor de werkgever is de prikklok een uitkomst, omdat deze precies kan nagaan hoeveel tijd er opgaat aan studie-, ziekte- en zwangerschapsverlof. De prikklokken zijn ook in het Auditorium te vinden.
Volgens de werknemers van FB zou de hele TU/e met de succesvolle tijdklok moeten werken, maar lang niet iedereen is daarmee eens. "Er zijn nog heel veel mensen die zich afzetten tegen de invoer van de prikklok, omdat ze het gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden. De werknemers die er al mee werken zijn echter allemaal tevreden.
Het is administratief erg handig, omdat je een hoop papierenrompslomp vermijdt", vertelt Angela Stevens, hoofd Front Office en hoofd Auditorium.

Veiligheid
De pasjes waarmee wordt geklokt zijn ook bevorderlijk voor de veiligheid. Door de pasjes krijgen alleen werknemers toegang tot de gebouwen die daar op dat moment aanwezig mogen zijn. Mensen die bijvoorbeeld maar tot tien uur 's avonds in het pand mogen zijn, kunnen na dit tijdstip niet meer met hun pasje naar binnen. "Ik raad aan de klokken en de pasjes op heel de TU/e in te voeren. Helaas ligt de beslissing hierover bij het CvB en niet bij ons", zegt Stevens. /.

Untitled Document

 

West Side Story

West Side Story, wie kent de musical niet. Het verhaal over twee rivaliserende gangs, de Jets en de Sharks. En de onmogelijke liefde die opbloeit tussen de Puerto Ricaanse Maria (Sharks) en de Amerikaanse Tony (Jets). In juni 2001 zal een grote groep enthousiastelingen deze musical opvoeren ter ere van het 45-jarig bestaan van de TU/e. De musical is een initiatief van de Stichting Culturele Studenten Activiteiten en de TU/e. Voor diverse functies binnen de productie zoals, decor en techniek, zoeken de initiatiefnemers nog mensen. Afgelopen maandag werden alle danspasjes alvast doorgenomen in de Troonzaal van Footloose in Scala. Foto: Bram Saeys
Untitled Document

Geld voor Open Universiteit
Minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft de Open Universiteit in 2001 vijf miljoen gulden. Met dat bedrag maakt de minister de eerder voorgenomen bezuiniging voor dat jaar ongedaan. Hermans wil de Open Universiteit meer ruimte bieden om de plannen voor de ontwikkeling van de organisatie uit te werken. De korting op de rijksbijdrage na 2001 vervalt echter niet. De bezuiniging voor de Open Universiteit was aangekondigd in het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP) 2000. De reden hiervoor was een daling van het aantal studenten bij de Open Universiteit. Er wordt hier onder meer gewerkt aan de vorming van de Digitale Universiteit.

Studenten Twente willen in CvB
Twee studenten van de Universiteit van Twente willen plaatsnemen in het College van Bestuur van hun universiteit. Dat meldt het UT Nieuws. De twee, Sander Jacobs en Petra Boom, willen zich serieus kandidaat stellen voor een zetel in het bestuur om een signaal af te geven aan de Raad van Toezicht dat studenten ook in het CvB vertegenwoordigd moeten zijn. Het gaat om een extra zetel naast de vijf die zijn voorgesteld door de Raad van Toezicht van de UT. "De voorzitter van de RvT heeft aangegeven dat het CvB meer voeling moet krijgen met de campus. Wie kunnen dat nu beter dan studenten?", vinden de twee.

Theatervaardig-heden voor docenten
Het OSC geeft een cursus 'Theatervaardigheden in het onderwijs'. De training is op woensdagmiddag 13 en 20 december. Meer informatie geeft Gijs Meeusen (tst. 4237). Aanmelden via tst. 5060 of w.p.v.d.einde@tue.nl of via www.osc.tue.nl.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor