/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 1

jaargang 43, 16 november 2000


Voorpagina

Untitled Document Ballet voor een gezicht

Terwijl de gitaren beginnen te spelen, vertrekt het gezicht van kunstenaar Arthur Elsenaar synchroon met de muziek in allerlei onmogelijke grimassen. 'Facial Choreography' noemt hij het zelf. Elsenaar is artiest en ingenieur. In het kader van de Dag van het Ontwerp deed hij afgelopen dinsdag de TU/e aan met zijn performance 'Arthur en de Solenoids'.
The Solenoids is een automatische gitaarband die bestaat uit twee gitaren, twee basgitaren en een mac. De instrumenten worden aangestuurd door een computer. De computer stuurt met elektroden ook het gezicht van de kunstenaar aan. Het is niet de eerste keer dat Elsenaar met elektroden in de weer is. Eerder maakte hij met behulp van elektroden 'The Varieties'; een studie naar de 4096 mogelijke gezichtsuitdrukkingen die met de twaalf spieren in het menselijke gezicht te maken zijn. Foto: Bram Saeys
Untitled Document

'Notebookers geen nerds'
Onderzoek STU maakt einde aan vooroordelen

De TU/e kweekt apa-thische computernerds die hun sociale relaties laten verschralen, omdat ze liever achter hun laptop zitten dan achter een pilsje in de kroeg. Wie het Auditorium op een willekeurige middag binnenwandelt zou tot die conclusie kunnen komen. Een vorige week verschenen onderzoek van STU-medewerkster drs. Lonneke Keeris laat echter een heel ander beeld zien.

Ofschoon de notebooks beeldbepalend zijn voor de TU/e blijft de laptop het grootste deel van de dag dicht. En met de sociale relaties zit het ook wel goed. Die worden niet vervangen, maar juist aangevuld door digitale relaties.
Het zijn opmerkelijke conclusies die Keeris trekt in het volgende week te verschijnen rapport 'Notebooks en studenten, ervaringen van drie generaties notebookstudenten aan de TU/e'. Na een uitgebreide enquête onder zo'n beetje de helft van de eerste drie generaties notebookstudenten blijkt onder meer dat een aantal heersende vooroordelen eigenlijk nergens op gebaseerd is. Zo blijkt uit het rapport bijvoorbeeld dat het idee dat de meeste studenten hun laptop vooral voor spelletjes gebruiken volledig uit de lucht gegrepen is. Van alle ondervraagde studenten zegt zestig procent zelden of nooit een spelletje op de laptop te spelen. Meer dan de helft van de studenten ergert zich zelfs aan medestudenten die zich tijdens de pauzes in de kantines achter hun laptop verschansen.
Voor haar onderzoek interviewde STU-medewerkster Keeris 1500 studenten uit de eerste drie laptopgeneraties. Eerstejaars die dit jaar hun laptop ontvingen zijn dus niet meegenomen in de enquête. Het onderzoek werd gehouden, omdat er zo goed als niets bekend was over de manier waarop studenten buiten de colleges met hun laptops omgaan en hoe intensief ze hun notebooks gebruiken. Twintig procent van de ondervraagden was vrouw. Iets meer dan de helft was eerstejaars, 28 procent was tweedejaars en 21 procent was derdejaars student.

Sociaal contact
Dat digitale contacten een einde maken aan 'normale' sociale contacten blijkt ook wel mee te vallen. Sterker nog, dankzij ICT blijft er zelfs tijd over voor sociaal contact. Docenten benaderen per email gebeurt relatief weinig. Als dat al gebeurt, gebruiken de ondervraagde studenten hun email vooral voor relatief eenvoudige vragen. Voor complexere vragen, gaan ze nog steeds liever even bij hun docent langs.
Gemiddeld zitten de ondervraagde studenten een uur of drie achter de laptop, waarvan anderhalf uur voor privé-doeleinden. Hoewel zestig procent van de studenten het vervelend vindt om de laptop iedere dag mee naar de universiteit te moeten nemen, zijn ze wel degelijk tevreden over het gebruik ervan in het onderwijs. Een grote meerderheid, tachtig procent, zou de laptop opnieuw aanschaffen. De notebook heeft een plaats gevonden in zowel het educatieve als het sociale verkeer is dan ook de conclusie die aan het eind van het rapport getrokken wordt./.

De belangrijkste bevindingen en conclusies van het rapport zijn te vinden op de STU-site www.tue.nl/stu

Untitled Document

ABN-Amro verlaat campus
Het filiaal van de ABN-Amro in de W-hal sluit op 15 december zijn deuren. Dit kantoor is niet het enige Eindhovense kantoor van de bank dat verdwijnt. Eindhoven telde ooit 25 filialen. Nu zijn dat er nog vijftien. Uiteindelijk blijven er nog tien over.

Wat vooral ten grondslag ligt aan de sluiting van de filialen is de veranderende functie van de bankkantoren. Vanwege de moderne communicatietechnieken, de vlucht die telebankieren genomen heeft en de opmars van internet en de pinautomaat neemt het bankbezoek drastisch af. Veel bankzaken wordt per computer of telefonisch afgehandeld. Rayondirecteur Roger van Engelen erkent dat hij graag het kantoor op de campus gehandhaafd had. Het kantoor, dat sinds 1988 op de TU/e is gevestigd, kent de meest kleurrijke en diverse klantenkring van Eindhoven. Van Engelen had het kantoor onder bepaalde voorwaarden graag aan de TU/e voortgezet, maar de eisen die hij stelde waren niet haalbaar. Zo was een zichtlocatie in plaats van een inpandig kantoor geen optie.

Huisbankier
Sinds enige tijd is niet de ABN-Amro, maar de Rabobank hoofdbankier van de universiteit. Rayondirecteur Van Engelen en filiaaldirecteur Frank Klomp ontkennen met klem dat dit ook maar iets te maken heeft met de sluiting van het filiaal. "Als dat de werkelijke reden zou zijn", zegt Klomp, "hadden we het kantoor al veel eerder gesloten."
De cliënten van de 'Vestiging TU', volgens Klomp enkele duizenden, gaan in principe over naar het hoofdkantoor aan de Vestdijk. Met het vertrek van de ABN Amro verdwijnt ook de pinautomaat van het terrein. De Rabobank onderzoekt nog of het interessant is om een geldautomaat te plaatsen. Volgens een woordvoerder van die bank, komt daar begin 2001 meer duidelijkheid over./.

Untitled Document

TU/e onder
winnaars Descartesprijs

Het internationale team dat onderzoek doet naar het gebruik van polymeren om transistoren en uiteindelijk plastic chips te kunnen maken, heeft donderdag 9 november de Rene Descartes Prijs gekregen. Behalve de TU/e nemen ook Philips en de University of Cambridge deel aan dit onderzoek. De nieuwe Europese wetenschapsprijs wordt toegekend aan onderzoeksteams op basis van de wetenschappelijke uitmuntendheid van hun werk én voor hun internationale teamwerk. De prijs is bedoeld om de successen van Europese teams binnen en buiten Europese onderzoeksprogramma's te ondersteunen. In totaal werden er drie prijzen toegekend. Het onderzoek naar de plastic transistoren leverde een bedrag van 300.000 euro op. Aanvankelijk wedijverden meer dan honderd Europese teams voor de prijs. In de voorselectie kozen panels acht finalisten uit. De tienkoppige jury onder leiding van Yves Michot, voormalig voorzitter en algemeen directeur van Aerospatiale Matra, koos de uiteindelijke winnaars./.

Van Lint
sportweek

Van maandag 18 december tot en met 21 december vindt de Van Lint Studenten Sportweek plaats. De sporten waterpolo, frisbee, badminton, touwtrekken, zaalvoetbal, squash, tafeltennis, basketbal, uni-hockey en volleybal kunnen individueel of in teamverband worden beoefend. Je hebt geen sportkaart nodig om mee te kunnen doen. Iedere avond is er muziek, op de slotavond zelfs live-muziek. Je kunt je tot 8 december voor één of meerdere sporten inschrijven bij de portier van het sportcentrum. De kosten bedragen vijf gulden per team per sport.

Geen H2O2 in zwembad TU/e
De TU/e ziet af van het gebruik van waterstofperoxide (H2O2) als desinfecterend middel in het nieuw te bouwen zwembad. Het College Toelating Bestrijdingsmiddelen heeft onlangs laten weten geen ontheffingen meer te zullen afgeven voor het gebruik ervan. De Gezondheidsraad stelt dat waterstofperoxide als 'verdacht kankerverwekkend' beschouwd moet worden. Mocht in de nabije toekomst bewezen worden dat waterstofperoxide niet kankerverwekkend is, dan bekijkt de TU/e of het alsnog toegepast kan worden in het zwembad. In plaats van de voorziene waterstofperoxide wordt het water gedesinfecteerd met chloorbleekloog, zoals in de meeste zwembaden. Het zwembad, dat wordt gebouwd naast het Studenten Sport Centrum, wordt komend voorjaar in gebruik genomen.

Fietsklimaat Eindhoven ongunstig
Het fietsklimaat in de gemeente Eindhoven is niet gunstig. Dit bleek uit een onderzoek van de Fietsersbond. De gemeente Eindhoven schiet vooral tekort op het gebied van beleid. Eén van de oorzaken hiervan is het feit dat de fietsvoorzieningen niet te controleren zijn als een apart onderdeel in het budget. Bij 59 verschillende gemeenten werd puntsgewijs de kwaliteit van het fietsklimaat geanalyseerd. Het onderzoek richtte zich op verschillende punten, zoals comfort, aantrekkelijkheid en directheid. De gemeente die als beste uit de bus kwam, is Veenendaal.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor