/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 4

jaargang 43, 7 december 2000


Voorpagina

Untitled Document

Latent Talent


Het SSRE-dispuut Latent Talent trakteerde maandagavond 1 december een afgeladen Blauwe Zaal op zijn jaarlijkse toneelavond. Onder de genodigden bevonden zich SSRE-leden en leden van bevriende verenigingen. Het toneeldispuut speelde een vijftiental sketches. De voorbereidingen voor deze avond begonnen al in september, het weekend voorafgaand aan de voorstelling werden de puntjes nog eens grondig op de i gezet door regisseurs Michel van de IJnde en Wicky Chijtraim. Een van de sketches, hierboven op de foto, is het gala stuk. In deze sketch namen Corinne Buck (links), Nicolette van den Berg (midden) en Esmeralda Padilla leden van de vereniging subtiel op de hak. Foto: Bram Saeys

Untitled Document

TU/e kent drie ere- doctoraten toe
De Technische Universiteit Eindhoven kent ter gelegenheid van de viering van haar 45ste dies natalis op vrijdag 27 april 2001 eredoctoraten toe aan drie wetenschappers, te weten prof.dr. John A. Buzacott (Canada), dr. Ralph E. Gomory (VS) en prof.dr. David A. Tirrell (VS).

John A. Buzacott
Prof.dr. John A. Buzacott, verbonden aan de York University in het Canadese Toronto en voorzitter van de Production and Operations Management Society, ontvangt een eredoctoraat voor zijn prestaties op het gebied van productie- en operationeel management. Hij legde met behulp van stochastische analysemethoden een solide wetenschappelijke basis voor dit vakgebied en droeg als geen ander bij aan het verwerven van een grondig begrip van de werking van productie- en logistieke systemen. Erepromotor is prof. dr. Henk Zijm, hoogleraar productie- en operationeel management aan de faculteit Technologie Management van de TU/e.

Ralph E. Gomory
Dr. Ralph E. Gomory, sinds 1989 voorzitter van de Alfred P. Sloan Foundation in New York (VS) en daarvoor Senior Vice President for Science and Technology van IBM, ontvangt een eredoctoraat voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de geheeltallige lineaire programmering. Vrijwel alle computerprogramma's op dit gebied zijn geïnspireerd door zijn 'snedenmethode'. Erepromotor is prof.dr. Bert Gerards, hoogleraar combinatorische optimalisering aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.

David A. Tirrell
Prof.dr. David A. Tirrell, verbonden aan het California Institute of Technology in Pasadena (VS), ontvangt een eredoctoraat voor zijn pionierswerk op het gebied van het ontwerpen en synthetiseren van biomaterialen. Hij heeft op overtuigende wijze laten zien hoe met behulp van technieken uit de moleculaire biologie nieuwe polymere materialen kunnen worden gemaakt. Erepromotor is prof.dr. Bert Meijer, hoogleraar organische chemie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e. /.

Untitled Document Directe lijn BHV en ambulance
De Bedrijfshulpverlening (BHV) van de TU/e krijgt begin 2001 een directe lijn met de Centrale Post Ambulance in Eindhoven.
"Als mensen een ambulance bellen via hun gsm krijgen wij geen melding binnen", zegt Ad van Veen, hoofd van de BHV-beveiliging. "Op die manier kunnen wij niet de ambulance opvangen en direct de juiste locatie wijzen." Daarom komt er een call-backlijn; een rechtstreekse lijn van de Centrale Post Ambulance (CPA) naar de meldkamer van de BHV. "De aanvraag voor een ambulance die rechtstreeks wordt gedaan bij de CPA wordt dan teruggekoppeld naar ons", aldus Van Veen/.
Untitled Document Verwarring over stemrecht
Er is verwarring ontstaan bij studenten over waar ze 14 december voor mogen stemmen. Is dat alleen de Faculteitsraad, alleen de U-raad, of toch allebei? Oorzaak van dit misverstand is dat bij de adressering van de kennisgeving een fout is geslopen.
Maar, zo verzekert Claire Holthaus, secretaris van het Centraal Stembureau, elke student mag 14 december stemmen voor zowel de Faculteitsraad als de U-raad. Er is een speciaal programma geschreven dat zorgt voor de juiste adressering en de melding voor welke raden de studenten mogen stemmen. Hier is het helemaal mis gelopen, zegt Holthaus. Geen enkele student heeft de juiste melding gehad. "Het Systeemhuis is nu aan het uitzoeken hoe dat kan, maar ondertussen krijg ik veel telefoontjes van studenten die niet meer weten waar ze 14 december voor mogen stemmen". Om dit nog een keer te benadrukken, ontvangen alle kiesgerechtigde studenten op 11 december een mailtje van rector magnificus Martin Rem dat zij voor beide raden een stem mogen uitbrengen. Overigens begint de verkiezingsstrijd zo langzamerhand los te barsten op de TU/e. In de faculteit TM zijn de eerste posters voor de verkiezing van de Faculteitsraad al te zien./.
Untitled Document

Finale Createch
Bouw een robot, die langs een vier meter hoge mast omhoog kan klimmen. Dat is de opdracht voor de eindronde van Createch 2000. Aanstaande zaterdag 9 december vindt op de Universiteit Twente de finale plaats van deze ontwerpwedstrijd. De drie teams die tijdens de voorronde in Eindhoven als beste uit de bus gekomen zijn, strijden tegen teams van de TU Delft en Universiteit Twente. Alle deelnemers hebben deze week de tijd om een RobotAap te bouwen zo snel mogelijk bij een tros bananen moet zien te komen die hoog in een boom hangt. Zaterdagmiddag presenteert ieder team zijn robot, worden de wedstrijden gespeeld en wordt de winnaar bekendgemaakt.

Scheikunde-gebouw
ontruimd

Het ST-gebouw is dinsdag ontruimd vanwege een aardgaslek. Op de eerste verdieping hing een sterke gaslucht en daarom gaf arbo- en milieucoördinator Paul Weijmans om 11.30 uur opdracht gegeven het hele gebouw te ontruimen. De brandweer onderzocht met explosiemeters het gebouw. Een uur na de melding werd het gebouw weer vrijgegeven, omdat het explosiegevaar geweken was. Het aardgaslek had niks te maken met de nieuwe luchtbehandelingskasten die dinsdag via het dak van het ST-gebouw naar binnen gehesen werden. Gisteren is het aardgaslek gerepareerd.


Website Cursor