/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 6

jaargang 43, 21 december 2000


Voorpagina

Untitled Document

Dreiging van bonden om naar rechter te stappen

Conflict over salarissen AIO's loopt hoog op
Het overleg tussen het College van Bestuur en de bonden over de AIO-salarissen is vastgelopen. De bonden willen naar de rechter stappen als het college de promovendi naast de in de CAO vastgelegde salarisverhoging niet blijft doorbetalen volgens de eerder genomen salarismaatregelen. Alle per 1 december aangenomen AIO's krijgen deze verhoging niet meer, maar alleen de wettelijke CAO-verhoging.

AIO's die per 1 december in dienst zijn gekomen van de TU/e, krijgen betaald volgens de in de CAO vastgelegde salarisverhoging voor promovendi. De 'oude' promovendi krijgen naast de CAO-verhoging nog altijd een extra toelage, die het CvB had ingesteld om een meer marktconform salaris te betalen aan AIO's. De bonden, verenigd in OPTUE, zijn boos dat het college de extra toelage heeft ingetrokken voor nieuwe AIO's zonder dat het overleg hierover is afgerond. "Het college heeft het overlegprotocol geweld aangedaan", zegt ing. Martin van Gessel namens de bonden. "Je moet niet eerst een maatregel treffen en er dan daarna pas over gaan overleggen. Dat is verkeerd en dat nemen we heel hoog op. Als het nodig is, stappen we naar de rechter." Het zou de eerste keer zijn dat het College van Bestuur een proces wordt aangedaan.

De bonden vrezen differentiatie binnen de salariëring van AIO's. Het CvB heeft de faculteiten toestemming gegeven een salaris boven het minimum te betalen, afhankelijk van de kwaliteiten van de onderzoeker en de situatie op de arbeidsmarkt in het betreffende vakgebied. Dat betekent dat er binnen een onderzoeksgroep AIO's een totaal verschillend salaris kunnen hebben.

Differentiatie
De bonden wilden eerst met de achterban overleggen over zo'n differentiatie, voor er over te onderhandelen met het College van Bestuur. Er werd ook contact gelegd met het AIO-overleg Eindhoven. De door hen georganiseerde ledenraadpleging leverde een genuanceerde reactie op. De ene helft wil eerst een goed basissalaris en wil dan wel over differentiatie praten, de andere helft ziet differentiatie niet zitten.

Drs. Willem te Beest, binnen het College van Bestuur verantwoordelijk voor financiën, was voor het ter perse gaan van dit nummer niet bereikbaar voor commentaar. Het is onduidelijk wanneer het overleg weer wordt opgepakt.
Aan de TU/e werken zo'n 600 AIO's, waarvan de helft TWAIO's. Deze onderzoekers staan voor een groot deel van de wetenschappelijke producties aan de TU/e./.

Untitled Document

Onderwaterpolo

Het team dat de GNSK 2001 aan de TU/e organiseert, deed op de eerste avond van de Van Lint Studenten Sport Week hun naam eer aan. De waterpoloërs van dit team eindigden als eerste in de Tongelreep, waar ze in de verlenging het eerste team van zaalvoetbalclub Totelos versloegen met 1-0. Er deden 23 teams mee aan de waterpolo wedstrijden, een van de vele sporten die studenten konden beoefenen tijdens de sportweek. Vanavond zijn de finales in het Studenten Sport Centrum vanaf 21.30 uur te zien.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

Groep Eén wint verkiezingen U-raad
Zetelverdeling blijft onveranderd
Weinig nieuws onder de zon bij de uitslag van de verkiezingen. Studentenpartij Groep Eén is wederom de grootste partij en gaat met vijf van de negen zetels in de U-raad aan de haal. De opkomst is met 0,3 procent gezakt naar 29 procent.

Foto's: Bram Saeys

Een golf van verontwaardiging klinkt door de Dorgelozaal als maandag om 13.00 uur het opkomstpercentage van de Universiteitsraadsverkie-zingen voor studenten bekend wordt gemaakt. 'Jezus', klinkt het uit vele monden, om uiting te geven aan het alweer gezakte cijfer. Als de zetelverdeling bekend wordt gemaakt, is de teleurstelling bij de Progressieve Fractie en de blijdschap bij Groep Eén duidelijk te zien. 'Shit', klinkt het aan de rechterkant van de zaal, waar de PF-leden zijn gaan zitten. Aan de linkerkant ­bij Groep Eén- wordt gelachen en er worden handen geschud. Ook dit jaar blijft Groep Eén de grootste studentenfractie in de U-raad, met een zetel meer dan de PF. Dimitri Gilissen, lijsttrekker van Groep Eén is blij: "Ik hoop dat we straks met z'n allen in de U-raad eraan kunnen werken om de studenten actiever te maken op de TU/e", zegt hij.
Bij PF is men niet heel teleurgesteld, laat Jelle de Jong weten. "We hebben vier bewuste zetels en daar zijn we blij mee. Dit jaar hebben we een nieuwe campagne gehouden, het is altijd afwachten hoe dat uitpakt. Volgend jaar gaan we er weer voor.
De nieuwe leden van de U-raad worden in de eerste zitting van januari geïnstalleerd. De officiële zittingstermijn begint op 1 januari 2001. De gekozen studentenleden blijven een jaar zitten./.
Meer over de verkiezingen op de achtergrondpagina's.

Untitled Document

Aantal eerstejaars stabiel
De Technische Universiteit Eindhoven heeft in het jaar 2000 iets meer eerstejaars studenten dan in het jaar 1999. In 2000 schreven 1455 eerstejaars zich in voor een opleiding aan de TU/e. In 1999 schreven zich 1445 studenten in. Het jaar 2000 geeft dus een consolidatie van studentenaantallen te zien, nadat de aantallen jarenlang gestegen zijn. De aanmeldingen bij de verschillende opleidingen laten een wisselend beeld zien. Zo groeit Bouwkunde met bijna 6 procent en Biomedische Technologie met bijna 12 procent. Technische informatica kent een zeer sterke groei: tegen de 20 procent. Ook TeMa en Technische Wiskunde stijgen: respectievelijk 9 en bijna 8 procent. Aan de andere kant zijn er ook soms forse dalingen. Scheikundige Technologie kent een terugloop van maar liefst 21 procent. Werktuigbouwkunde valt met een vergelijkbaar percentage terug: 20 procent. Technische Natuurkunde kent een relatief kleine daling van 8 procent. Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde blijven ongeveer gelijk.

Laatste Cursor
Dit jaar komt er geen Cursor meer uit. De eerstvolgende Cursor, nummer 17, zal op 11 januari 2001 verschijnen. De redactie wenst u prettige feestdagen toe.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor