/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 9

jaargang 43, 12 april 2001


Mensen

Untitled Document

René John Dierkx
"Uitdaging om in andere cultuur en klimaat te werken"
Chantal Louwers
Foto:Bram Saeys

"Tweederde deel van de mensen in Kenia leeft van minder dan twee dollar per dag. Een kind naar school laten gaan, kost veel. Behalve het schoolgeld (honderd gulden per jaar), moeten ook uniformen, boeken, schoenen, eten en meubilair betaald worden. Het gebrek aan geld en voorzieningen zorgt voor een zeer grote sociale onrust en onvrede." Ir. René John Dierkx is AIO bij de faculteit Bouwkunde. Hij doet bij de capaciteitsgroep Bouwtechniek onderzoek naar duurzame scholenbouw in een stedelijke omgeving in Kenia. Behalve met zijn promotieonderzoek, houdt Dierkx zich bezig met het project 'Youth without Fronteers'.
Het doel van Dierkx' onderzoek is een handleiding ontwikkelen voor duurzaam onderhoud, ontwerp en bouw van basisscholen, waarbij de klimatologische en culturele context zo veel mogelijk wordt gerespecteerd. "Ik wil een methode ontwikkelen zodat scholen zien waar ze staan in verband met veiligheid, milieu en gezondheid. Ook wil ik de mensen in Kenia een handleiding bieden waarmee iedere groep mensen een unieke school kan ontwerpen. Ten derde wil ik een uitgewerkte analyse van stedelijke basisscholen maken. Met deze drie onderdelen geef ik een aanzet voor het ontwerpen van prototypes van basisscholen in Nairobi, de hoofdstad van Kenia."
De voorliefde van Dierkx voor Kenia bestaat al lange tijd. "Ik ben opgegroeid met het blad SamSam, dat ging over 'de arme landen'. Daar is mijn interesse voor ontwikkelingslanden in eerste instantie door gewekt." Na een studie Bouwkunde aan de HTS studeerde Dierkx in 1992 af aan de Technische Universiteit Delft met als specialisatie Architectuur, Stedenbouw en Volkshuisvesting van Ontwikkelingslanden. "Het is voor een architect een enorme uitdaging in een andere cultuur en klimaat te werken." Tijdens zijn studie ging Dierkx voor het eerst naar Kenia voor een werkproject. Na zijn afstuderen vertrok hij weer naar Kenia, waar hij samen met een Keniaanse architect het Office for Poetic Architecture (OPA) oprichtte. "Drie jaar later ging ik terug naar Nederland, maar Afrika bleef toch trekken. Ik maakte een voorstel voor een promotieonderzoek dat wederom betrekking had op Kenia. Toen er in Delft geen interesse voor bleek te zijn, klopte ik aan bij professor Schmid van de TU/e. In het kader van het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten (SOBU) zocht ik ook een begeleider op de KUB." De laatste tien jaar is Dierkx ieder jaar wel een keer in Kenia geweest voor werk, onderzoek of vakantie. "Ieder jaar zie je meer, ook de problemen. Tijdens het veldwerk dat ik vorig jaar verrichtte, kwam ik in contact met vluchtelingen uit de DRC (voormalig Zaïre). Van hen kwam het initiatief jeugdvredescentra op te richten. Daaruit is het project 'Youth without Fronteers' voortgekomen." Met dit project hoopt Dierkx in de toekomst een bijdrage te leveren aan de informatievoorziening onder Keniaanse jongeren. "Het communiceren met jongeren is mijn belangrijkste doel. Muziek maken, een radioprogramma of soapserie die problemen van jongeren in Kenia aan de orde stelt, zijn ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden met behulp van de lokale bevolking. Ik ben slechts initiatiefnemer. Het moet door de mensen zelf gedragen en uitgevoerd worden. De centra moeten ook met lokale materialen en methoden gebouwd worden." Als Dierkx zijn proefschrift afgerond heeft, is hij van plan het zelf te gaan uitdelen in Nairobi. "Ik wil namelijk niet dat het in een kelder gaat liggen verstoffen./.

Untitled Document

De week van/Elly
Elly Duran is sinds 1 januari 2001 office manager van het Bureau voor Promoties en Plechtigheden binnen de Dienst Algemene Zaken

Maandag: Vroeg de deur uit wegens aangekondigde filevorming. om 8.45 uur op kantoor. De nodige e-mailtjes verwerkt. Deze hebben betrekking op toezending van informatiepakket voor promovendi; wijziging/aanvulling promotiecommissie; vragen van buitenlandse commissieleden over het verloop van een promotiezitting etcetera.
In de vroege namiddag bullen en proefschriften naar 't Auditorium gebracht voor een dubbelpromotie die vandaag plaatsvindt. Nadien gestart met de uitwerking van de vergadering van het College voor Promoties van hedenochtend.
Om 17.00 uur richting huis; niet erg veel opgeschoten met de uitwerking.

Dinsdag: Bijpraten met collega Annelies. Samen zijn we op dinsdag aanwezig. Er valt heel wat te bediscussiëren als je parttime werkt en alles moet op rolletjes lopen. Vervolgens het wekelijks half uurtje met de secretaris van het College voor Promoties inzake op gang zijnde activiteiten. De draad wordt weer opgepakt om de uitwerking van de CvP-vergadering te vervolgen. Bezoek: enkele hoogleraren willen informatie over de juiste kerncommissiesamenstelling. Enkele brieven gemaakt inzake vrijstellingen en om 17.20 uur rond ik af.

Woensdag: Vanochtend weer prijs; file.
Eerste half uur begint hectisch. Elke vijf minuten een telefoontje met vragen over de diesviering op 27 april, promotiezittingen etcetera.
Met medewerker van Van Hecke de nieuwe opzet catering doorgesproken. BTD komt preegstempel installeren op nieuw gemaakt tafeltje. Deze stempel met titel MENS AGITAT MOLEM komt zoals vanouds weer op de doctorsbul.
Alle informatie achterlatende voor mijn collega, begin ik, vind ik, aan een welverdiend weekend.

Donderdag: 's Morgens mijn schoonmoeder bezocht in verzorgingshuis Bladel. Daarna huishoudelijk werk verricht.'s Middags achter de pc om verbinding te maken met de TU/e; kijken in de mailbox.

Vrijdag: Geen auto, dus thuis.

Zaterdag en zondag: Dit zijn relaxdagen en ik moet zeggen dat dat aardig lukt!

Untitled Document

/Afscheid
Gerrit Timmermans neemt, na ruim 38 jaar te hebben gewerkt bij de faculteitswerkplaats, afscheid van de TU/e. Daartoe wordt dinsdag 17 april een receptie gehouden om 16.00 uur in de kantine van E-hoog.

Na ruim veertig jaar neemt Jan Hanique afscheid van de TU/e. Op 25 april is er vanaf 16.00 uur een afscheidsreceptie in de University Club in het Hoofdgebouw.

Na ruim 34 jaar gaat Stan Teunissen (Commandant Brandweer) de TU/e verlaten. Ter gelegenheid hiervan wordt hem op donderdag 26 april om 16.00 uur een receptie aangeboden in de Van Trierzaal in de Traverse.

/Promoties
In zaal 4 van het Auditorium verdedigt maandag 23 april ir. P.P.H.H. Philips om 16.00 uur zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. De naam van het proefschrift is 'Modelling, Control and Fault Detection of Discretely-Observed Systems'. Philips promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.

Ir. M.T. Westra verdedigt dinsdag 24 april zijn proefschrift vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De naam van zijn proefschrift is 'Patterns and Weak Turbulence in Surface Waves'. Westra promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde.

Op dinsdag 24 april vanaf 16.00 uur verdedigt ir. E.J.J. van Campen zijn proefschrift 'Design of a Multi-Process Multi-Product Wafer Fab' in zaal 5 van het Auditorium. Van Campen promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde.

Het proefschrift 'Local Defect Correction Techniques, Analysis and Application to Combustion' wordt woensdag 25 april verdedigd door ir. M.J.H. Anthonissen in zaal 4 van het Auditorium. De promotiezitting van Wiskunde en Informatica begint om 16.00 uur.

Op donderdag 26 april verdedigt ir. J.G.C. Tempelaars zijn proefschrift 'Trapping Metastable Neon Atoms'. Dit doet hij vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. Tempelaars promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde.


Website Cursor