/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 9

jaargang 43, 12 april 2001


Ruis

Untitled Document

Bits

Nederland is helemaal hoteldebotel. Samen met Willem-Alexander heeft de hele Nederlandse bevolking zijn Argentijnse vriendin in het hart gesloten. Dat merk je overal, in winkels, kranten, tijdschriften, snackbars en natuurlijk ook op internet. Gemeentebanen.nl heeft een felicitatieregister geopend waarop iedereen die het beste met Alexander en Maxima voor heeft, een berichtje achter kan laten voor het aanstaande bruidspaar. Twee dagen na de bekendmaking van de verloving hadden al meer dan duizend mensen dat gedaan. Sommige reacties laten doorschemeren dat ze er niet compleet van overtuigd zijn, dat de kroonprins en zijn vriendin dit ook zullen lezen, maar de makers van de site garanderen dat alle reacties in een fraai boekwerk aangeboden worden aan het verloofde stel. Niet alle internetpagina's die aan Maxima gewijd zijn, nemen haar even serieus. Op www.rariteiten.nl /maxima.htm kun je een zoen van Maxima bestellen. 'Wilt u net als Willem-Alexander gezoend worden door Maxima, stuur ons dan een mailtje en wij regelen voor u een koninklijke zoen van Maxima. www.rariteiten.nl/maxima3.htm meldt dat Maxima het slachtoffer is geworden van plastische chirurgie. Dat omdat ze volgens de Rijks Voorlichtingsdienst 'moest veranderen in een boerentrien'. En of dat nog niet genoeg is, deze pagina stelt je in de gelegenheid, het gezicht van de Argentijnse zelf met behulp van de muis te veranderen in een normaal Hollands meisje. Maar Nederland is niet alleen onder de indruk van haar mooie gezichtje, ze spreekt ook zo goed Nederlands. Ben je benieuwd hoe Maxima door jezelf gekozen woorden uitspreekt, doe dan de Maxima Zorreguieta Nederlandse Taaltest (www.rariteiten.nl/taaltest.htm). Dit zijn slechts enkele gevolgen van de schok die Maxima in Nederland te weeg heeft gebracht. Tientallen andere sites over Maxima vind je op http://maxima.pagina.nl. Net na de bekendmaking van de verloving, slaat Nederland al op hol, moet je nagaan wat er bij het huwelijk gebeurt.
Bitstips@hotmail.com
Untitled Document

Effe zeuren

/Rody Brinkhof
'Thêta roeit de Varsity' kopte Cursor 28 vorige week trots. Nog nooit hadden de Eindhovense roeiers aan deze race meegedaan, maar nu er ook een Olympische medaille aan een Eindhovenaar was uitgereikt, kon de organisatie niet meer om 'ons' heen en werd Thêta zelfs uitgenodigd om mee te doen. Wie zijn 'wij' Eindhovenaren dan om die uitnodiging te weigeren?
De uitnodiging was ook aan roeifanaat Henk de Wilt niet voorbijgegaan. Hij wist zijn vriendjes van het CvB te overtuigen, dat met vier Olympiëgangers aan de riemen en een zeer capabele stuurvrouw aan het roer de Varsity al zo goed als gewonnen was.
Dus werd tijdens het inluiden van het nieuwe jaar op de TU/e na de nieuwjaarsrede met veel ceremonieel misbaar een nieuwe roeiboot (en die is duur!) onthuld, die al die tijd onder een paar spandoeken op het podium had gelegen. De Thêtanen, trots op hun nieuwe aanwinst (en geef ze eens ongelijk) hieven terstond hun clublied aan en met een aantal emmers kanaalwater werd de boot officieel "Roumen Remt niet voor WilTe Beesten" gedoopt, daarmee verwijzend naar de veronderstelde onoverwinnelijkheid.
Ook Thêtavoorzitter Roos Leemhuis was overtuigd van de overwinning, getuige het citaat op pagina 15 van voornoemde Cursor. Ze had er nogal wat moeite voor moeten doen om lingerie in de clubkleuren te vinden om daarin na de glorieuze victorie in het Amsterdam-Rijnkanaal te springen.
Na de overwinning zou iedereen afreizen naar Eindhoven om aldaar in de sociëteit van het ESC en de AOR met een kroegjool gefinancierd door het CvB, tot in de kleine uurtjes door te feesten en de zege te vieren met de roeiers van Thêta.
Kortom: alle ingrediënten waren aanwezig. Maar om een taart te bakken heb je als onervaren chef-kok in de dop aan ingrediënten alleen ook niet genoeg. Men was even vergeten, dat er ook andere teams aan de start van de 'Oude Vier' zouden verschijnen, die in het schier onmogelijke geval ook nog wel eens met de overwinning aan de haal zouden kunnen gaan. Dat gebeurt nu eenmaal in de wereld die sport heet.

Aldus geschiedde.

Zondagavond vernam ik dat de Thêtanen er zelfs niet in geslaagd waren de tweede plaats te veroveren, maar met een bronzen plak genoegen moesten nemen. Het verwachte feest werd in Rotterdam gehouden en van de Eindhovense euforie van vorige week was op slag niets meer over.
De boot die het CvB cadeau gedaan had, zal volgend jaar wellicht weer gebruikt worden. Misschien dat Thêta dan haar belofte de Varsity te winnen dan kan nakomen.

Feit is, dat dit hele geintje volgens sommige geruchten maar liefst een ton (!!!) heeft gekost, inclusief de boot. In Cursor 28 werd nog genoemd dat dit bedrag de hele studentenpopulatie ten goede zou komen. Ik kan U vertellen, dat ik er niets, maar dan ook helemaal niets van gemerkt heb.
Nu weet ik dat er in Eindhoven een aantal verenigingen nogal een terugloop in ledenaantal kennen en problemen hebben om überhaupt een bestuur te krijgen uit die leden. Daarover heeft de cursor talloze malen bericht en dit zal mijns inziens ook niet veranderen in de eerstkomende jaren. Mijn mening is dat de Eindhovense studentenwereld beter geholpen zou zijn als die 100.000,- voor een groot deel aan die verenigingen was geschonken om ze er weer bovenop te helpen.

Misschien moet de TU/e bureau Berenschot nog maar eens inhuren voor een AVA op het College van Bestuur

Untitled Document

Effe zeuren

/Wim de Leeuw
Met enig gnuiven heb ik in Cursor 28 het verhaal gelezen over het orgel in het Auditorium. Want vele jaren ben ik de meest vaste bespeler geweest tot tijdgebrek daaraan een einde maakte. Minimaal driemaal per week zat ik daar, natuurlijk nooit vóór 22.30 uur in verband met activiteiten in het Auditorium, want je kunt er een hoop herrie mee maken.
De actie om het orgel weg te geven namelijk aan het (toen) nieuwe muziekcentrum, die notabene uitging van een medewerker van Studium Generale (die daar al niet meer werkt, hoor!) ging er van uit dat het orgel daar meer tot zijn recht zou komen. Ik heb juist betoogd (niet zonder eigenbelang) dat het hier in ieder geval nog bespeeld kon worden door gewone studenten en andere mensen, terwijl het daar in elk geval in één klap totaal ontoegankelijk zou worden en waarschijnlijk het duurste behang van Nederland. Ik was een echte Cato (voor degene zonder gymnasium: een Romeinse senator, die elke redevoering besloot met: ceterum censeo Carthaginem delendam esse, voorts ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden): Voorts ben ik van mening, dat het orgel behouden dient te blijven, zodanig dat als Henk ter Heege (vorige CvB-voorzitter) mij in de verte zag aankomen, alvast riep, dat hij het orgel ook wilde houden.
Zo hebben we nog steeds hangen wat we van Philips geschonken hebben gekregen. Ik heb het eens ooit uitgezocht: de TH (nederige tijden, nietwaar!) kon in de vroege zestiger jaren drie ton krijgen voor een zwembad of een orgel. Men besloot tot een orgel, het leek sjieker om de hooglerarenstoet op orgeltonen van Io Vivat voort te laten schrijden naar de grote zaal, dan dat een plebeisch zwembad gerealiseerd zou worden. Het laatste heeft slechts veertig jaar op zich laten wachten, zoals we weten. Enfin, het besluit was gelukkig genomen vóór de democratisering van de universiteiten, want anders hadden we nu met een waterorgel gezeten! (Zoals ik lang geleden op een nieuwjaarsreceptie heb opgemerkt).
Grappig, om nu te lezen dat we technisch het probleem van de akoestiek in huis kunnen oplossen, zoals onze goede Gerrit Kroesen zegt. In dat opzicht herhaalt zich de geschiedenis. Indertijd was die plek natuurlijk ook akoestisch een horreur, zoals nu nog, het geluid valt als een zak kolen neer, je hoort het net zo goed als je schuin voor het orgel gaat zitten en ziet wat de organist doet, als dat je in de lengterichting gaat zitten, alsof twee rijen denkbeeldige pilaren het geluid naar je toedragen. Anyway, indertijd zou men dat ook even in huis oplossen met een technisch systeem van geschakelde galmkasten. Naar mij verteld is heeft men deze na zeer korte tijd met het schaamrood op de kaken weer af moeten breken, omdat het voor geen meter werkte. Je zou dus kunnen zeggen, dat technologische hovaardij de oorzaak is van onze akoestische problemen. Niet meer dan terecht als dat nu dan eindelijk zou worden geregeld (clean up your own mess!). Behoorden wij niet tot de Top zoveel van Europa (of de wereld, daarvan wil ik afwezen). Laat maar zien! Geef mijn orgel een galm!

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor