/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 9

jaargang 43, 12 april 2001


Nieuws

Untitled Document

"Besturencongres stimuleert samenwerking"
Meer samenwerking tussen de verschillende studentenverenigingen in Eindhoven. En van elkaar horen hoe je een vereniging bestuurt. Dat waren de belangrijkste ingrediënten tijdens het besturencongres, dat afgelopen donderdag werd gehouden in het kader van het TU/e lustrum.

Het besturencongres gaf de verschillende verenigingen op het gebied van studie, cultuur, sport en gezelligheid de kans bij elkaar te zijn. Tevens werden tijdens het congres vaardigheden besproken die belangrijk zijn bij het besturen van een vereniging. Het initiatief ontstond in de gezelligheidsverenigingen Eindhovens Studenten Corps (ESC) en a.s.v. SSRE. Eén van de bestuursleden van ESC vertelt waarom: "We willen graag meer samenwerking tussen de verschillende verenigingen in Eindhoven. Een congres als dit kan die samenwerking alleen maar stimuleren." Naast een forum over het thema 'Actief in Eindhoven', waren er workshops over sponsoring en marketing.
Het forum was het belangrijkste element van de dag. Hier werd gedebatteerd over wat de oorzaken zijn voor het teruglopende aantal leden. Er waren verschillende stellingen gemaakt waarop het panel, kon reageren. De stelling 'verhoogde studiedruk is de reden voor de terugloop van actieve studenten' riep veel reacties op. "Studenten hebben ook andere dingen in hun leven die net zo belangrijk zijn. Het wordt voor hen moeilijker om zich aan een bepaalde commissie te binden voor langere tijd."

Voor de voeten
Een ander vond dat er te veel verenigingen zijn in de stad, hiermee al vooruitlopend op de volgende stelling 'het grote aantal Eindhovense studentenverenigingen leidt ertoe dat ze elkaar voor de voeten lopen'. Een van de leden van het panel vroeg zich af of samenwerken geen optie is. Dat kan zonder dat de vereniging zijn identiteit verliest. Op dit moment werken de verenigingen met hetzelfde doel al samen, zo zijn er overkoepelende organisaties voor de sport-, studie-, cultuur-, en gezelligheidsverenigingen. In de toekomst is het de bedoeling dat er ook tussen deze verenigingen onderling wordt samengewerkt. /.

Untitled Document

Corps houdt kennismakingstijd in stand
Het Eindhovens Studenten Corps (ESC) past zijn kennismakingstijd niet aan. Het ESC reageert hiermee op het nieuws dat twee studentenverenigingen de inhoud van hun introductie veranderen. Het Utrechtse Veritas wil na een conflict in september geen excessen meer en Quintus uit Leiden stopt helemaal met de ontgroening. De twee verenigingen denken dat de ledenaantallen zijn afgenomen door de ontgroening die aan het begin van het studiejaar plaatsvindt.

Het ESC is zich wel bewust van het feit dat een kennismakingstijd afschrikwekkend kan zijn voor aankomende studenten. Toch is de vereniging van mening dat de ontgroening een doel heeft.
"Een kennismakingstijd zorgt ervoor dat de aankomende studenten zoveel mogelijk van de vereniging leren kennen, zoals gebruiken, activiteiten, onderverenigingen, commissies en natuurlijk de leden. Door die kennismaking in een relatief korte periode te laten plaatsvinden, zijn de nieuwe leden al bij het begin van hun lidmaatschap bekend met het ESC," aldus Arnt Boesveld, secretaris van de vereniging.
Het ESC vindt verder dat een discussie over de kennismakingstijd vaak wordt scheefgetrokken door verhalen over ontgroeningen. De taferelen uit deze verhalen behoren bij de vereniging tot het verleden. Dankzij strikte regels blijft de kennismakingstijd beperkt tot het kennismaken. Zo is het drinken van alcohol verboden, een commissie moet dit controleren. Ook is er een sociale controle onderling zodat deze regel niet overtreden wordt. "Het ESC slaagt er steeds in, mede door de strenge regels, een kennismakingstijd te organiseren zonder excessen. Van drastische aanpassingen is dus geen sprake," vertelt Boesveld. /.

Untitled Document

Proef met windturbine op dak Hoofdgebouw
Het begin van een verkenning naar het gebruik van windturbines in de bebouwde omgeving. Zo typeert professor ir. Pierre Leijendeckers van Installatietechniek de proef om energie op te wekken met een turbine die maandag op het dak van het Hoofdgebouw is geplaatst.

Het gaat om een turbine met een verticale as, die rechtop staat. De turbine heeft als voordeel dat deze overal kan worden geplaatst, in tegenstelling tot een horizontale as, die tegen een gebouw aan zou klappen. De opbrengst van de turbine is 1 KiloWatt. Dat is niet veel, erkent Leijendeckers. Een stofzuiger verbruikt al zo'n 400 Watt. "We willen greep krijgen op het ideale gebruik van deze apparaten. Dit is de enige technologie waarbij je aan kunt sluiten in de bebouwde omgeving. De huidige tendens is dat energieopwekkers steeds verder van de mensen af komen te staan, bijvoorbeeld aan zee. Dit omdat er steeds meer rendement moet worden gehaald. Er wordt gewerkt met wind en gebouwen houden dat tegen. In de installietechniek wordt er steeds minder energie gebruikt en het idee is om die energie dan uit de omgeving te halen, bijvoorbeeld door te verwarmen en koelen door middel van de zon." Wat ook meespeelt, is duurzaamheid, want energie uit windturbines is schone energie. De kleine windturbine past ook in dit verhaal. "Het voordeel van de verticale as, is dat je het op gebouwen kunt plaatsen en dat ie geruisloos is en niet trilt. Het nadeel is dat het rendement slechter is en dat de turbines volumineuzer zijn."
De turbine op het dak van het Hoofdgebouw is een proef, waar meerdere faculteiten bij betrokken zijn, zoals Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde en Technische Natuurkunde./.
De windturbine wacht tot ie omhoog wordt getakeld naar het dak van het Hoofdgebouw.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

Teleurstelling studenten groot na afgelasting Batavierenrace
De teleurstelling onder de organisatie en de deelnemende studenten is groot, maar het is niet anders. Door een
dreigend gevaar van de mond- en klauwzeer-epidemie is de 29ste editie van de Batavierenrace afgelast. De organisatie noemt de afgelasting 'heel erg klote en superirritant'.

Pim Quist, een van de organisatoren legt uit waarom: "We zijn een jaar bezig geweest met de organisatie van de Batavierenrace. Nu kan de race niet doorgaan door iets waar we helemaal geen invloed op hebben. Het is op dit moment voor ons nog heel erg ontastbaar." De organisatie heeft nog wel geprobeerd alternatieven te vinden, maar telkens weer stuitten ze op problemen. "We hadden wel wat mogelijkheden, zo wilden we de race naar juni verplaatsen. Het probleem hierbij is dat het in juni heel warm weer kan worden. Veel deelnemers aan de race zijn onervaren lopers en we wilden het risico niet lopen dat er iets zou gebeuren. We hebben er ook nog aan gedacht de race na de zomer plaats te laten vinden, maar in september worden al twee andere grote estafettelopen gehouden." Een alternatieve route was voor de organisatie geen optie. "Het probleem lag helemaal niet in de route. De meeste trajecten gaan over gewone openbare wegen. Die wegen lopen echter wel door agrarisch gebied en we vinden als organisatie dat we het niet kunnen maken om daar met 7000 lopers en 400 voertuigen doorheen te gaan."

Steunbetuigingen
De organisatie heeft veel steunbetuigingen gekregen van deelnemers, vertelt Quist. "Veel ploegleiders hebben ons bedankt voor de tijd en energie die wij in het organiseren van de Batavierenrace hebben gestoken. Dat doet ons wel goed, al die bedankjes."

Begrip
Er zouden 23 Eindhovense teams deelnemen aan de Batavierenrace. Het TU/e-team is niet blij met de afgelasting, maar heeft wel begrip voor de beslissing van de organisatie. "Het is jammer en we balen ook flink. We zijn al een tijd bezig met de voorbereidingen van de loop en we hadden goede kansen op de overwinning. Het is niet anders, de organisatie kan onmogelijk in een paar weken een nieuwe route verzinnen. We zullen een jaartje moeten wachten," aldus Sven Platschorre, een van de lopers van het TU/e-team. /.

Untitled Document Kleisterlee spreekt op alumnidag
Als hij volgende week vrijdag in het Auditorium zijn mede-alumni toespreekt, is ir. Gerard Kleisterlee nog maar twaalf dagen verwijderd van het presidentschap van Philips. De in 1973 afgestudeerde elektrotechnicus, die vanaf 1 mei het stokje overneemt van Cor Boonstra, is de meest prominente spreker in het ochtendprogramma van de tweede algemene Alumnidag op 20 april.

Dit jaar viert de TU/e haar negende lustrum. Reden voor een reeks van festiviteiten en voor het organiseren van een algemene Alumnidag. Deze dag heeft als titel meegekregen 'Netwerken met kennis'. Want niet alleen het aanhalen van oude banden is op deze dag belangrijk, de Eindhovense universiteit wil haar afgestudeerden ook laten zien wat zich de laatste jaren heeft afgespeeld op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarom zijn er lezingen gepland over bio-engineering, nanotechnologie en de nieuwe opleiding Industrial Design. Ook is er aandacht voor de invoering van het ontwerpgericht onderwijs en voor het gebruik van ICT als didactisch hulpmiddel. Tevens zullen de oud-studenten worden bijgepraat over de voortgang van het Masterplan Huisvesting.
Na het plenaire ochtendprogramma en een lunch nemen de faculteiten de fakkel over en presenteren ze hun alumni 's middags een programma. Afgesloten wordt met een borrel in het Auditorium.
Alumni-officer Alda Bouten, werkzaam bij het Studenten Service Centrum, liet weten dat zich op dinsdag 725 deelnemers hadden aangemeld. De verwachting is dat uiteindelijk zo'n 1200 afgestudeerden de weg naar hun oude universiteit weten te vinden./.
Untitled Document

CDA-voorman De Hoop Scheffer 'doet' dagje Eindhoven
Jaap De Hoop Scheffer heeft maandag in gezelschap van enkele medewerkers en partijgenoten een werkbezoek gebracht aan Eindhoven. Tijdens het bezoek liet het CDA-gezelschap zich uitgebreid voorlichten over de combinatie ICT en ondernemen. Het ochtendprogramma vond plaats bij de Kamer van Koophandel. Het middagprogramma van De Hoop Scheffer was gereserveerd voor Twinning, Kenniswijk en een informele borrel met studenten.

Michiel Westermann, algemeen directeur van Twinning Nederland, trof maandag een bijzonder geïnteresseerde en goed voorbereide CDA-voorman in het Eindhovense Twinning Center. De Hoop Scheffer heeft deze maand diverse voordrachten over ICT op zijn programma staan en is goed op de hoogte van de mogelijkheden en moeilijkheden die de nieuwe economie met zich meegebracht heeft.
Westermann gaf een korte presentatie van zijn organisatie. Ook Twinning heeft te kampen met de dip waar de ICT-wereld zich op dit moment in bevindt. Het kille investeringsklimaat zorgt ervoor dat Twinning-bedrijven de grootste moeite moeten doen de zo broodnodige investeerders te vinden. "U bent de jongere generatie Maurice de Honds en Nina Brinks", zei De Hoop Scheffer tegen zijn gesprekspartners, doelend op het wantrouwen dat leeft tegenover alles wat eindigt op dotcom. "In feite bent u daar direct de dupe van."

Vijver leeg
Opmerkelijk genoeg is de dip niet alleen te wijten aan het gebrek aan financiers maar ook aan het gebrek aan ideeën. Jan Uylings, directeur van Twinning Eindhoven: "De vijver is leeg op dit moment. We staan nu voor de taak nieuwe business te creëren. Eigenlijk zouden we een soort 'businessplan fabriek' willen opzetten in de regio waarbij ondernemers starters helpen bij het vervolmaken van hun businessplan."
De discussiebijeenkomst met de politicus was voor de ondernemers een uitgelezen gelegenheid een lans te breken voor een flexibelere en commerciëler ingestelde overheid. Met name de trage besluitvorming en de overvloed aan regels en regelingen maakt het werken voor de overheid vaak erg gecompliceerd. Sterker nog, subsidies laten ondernemers niet zelden aan zich voorbijgaan omdat al het werk er omheen teveel tijd in beslag neemt. Na de kennismaking met Twinning en was er nog ruimte voor een korte presentatie van het Kenniswijk-project en een informele borrel met TU/e-studenten./.
Na de kennismaking met Twinning en Kenniswijk borrelde De Hoop Scheffer met TU/e-studenten. Foto: Bram Saeys.

Untitled Document

Studenten krijgen geld terug bij stakingen
Houders van de OV-Studentenkaart krijgen bij treinstakingen de kosten voor het vervangend vervoer (deels) vergoed, net als andere vaste klanten van de NS. Dit meldt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zij roept de studenten op van deze mogelijkheid gebruik te maken. Bij de staking van december vorig jaar was het voor veel studenten niet duidelijk of zij geld konden terug krijgen.

Er zijn voor studenten met een weekkaart twee opties als de NS geen alternatief vervoer biedt. Studenten kunnen per stakingsdag 1/365 deel van de kosten van een normale NS-Jaarkaart tweede klasse ontvangen, dat is ongeveer vijftien gulden. Ook kunnen de redelijke kosten van treinvervangend vervoer worden vergoed. De student krijgt dan 40 cent per kilometer met een maximum van vijftig gulden. Weekendkaarthouders kunnen gebruik maken van de tweede optie. Studenten met een weekkaart die gedwongen worden door de stakingen op zaterdag naar huis te reizen, kunnen die kosten op de NS verhalen.

Voorlichting NS
De voorlichting van NS over de rechten van studenten bij (dreigende) stakingen is in het verleden niet altijd goed verlopen. In de advertenties werd de OV-Studentenkaart niet vermeld. Bij de staking in december 2000 werden studenten van de ene plek naar de nader gestuurd. Medewerkers van NS verwezen studenten zelfs naar de Informatie Beheer Groep, terwijl er wel een NS-regeling was voor studenten. /.

Untitled Document

Badmintontoernooi Panache

Studentenbadmintonvereniging Panache hield afgelopen weekeinde haar jaarlijkse open badmintontoernooi. Spelers uit het hele land, maar vooral veel uit de studentenwereld, kwamen naar het Studenten Sport Centrum om te strijden voor de originele Panache-prijzen, die variëren van een oranje (de clubkleur) geschilderde shutlle tot gevingerverfde borden. De eerste en tweede plaats in de hoogste klasse, de B, was voor spelers van BC Oss. In de gemengd dubbel B haalde Panache de tweede plaats. Dit waren de enige LOS van Panachers (LOS = leden, oud leden en sympathisanten) die in de prijzen vielen. Op de foto de finale damesenkel C tussen Lilian Bouvy (voorgrond) en Marjolein van de Spiegel, beiden van studentenclub BC de Lobbers uit Wageningen. Bouvy zou deze wedstrijd winnen.

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Bronputten slaan
De eerste bronputten voor de Warmte Koude Opslag-installatie aan de TU/e, zijn vorige week geslagen. Voor het Auditorium is begonnen met het eerste cluster voor het boren van de putten, waarvan er in totaal 29 op de TU/e campus komen. De werkzaamheden voor de WKO-installatie, die een gesloten circuit van warm en koud water krijgt, moeten in juli 2002 afgerond zijn.

AVA vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon AVA, Rien Links, is per 10 april verhuisd van Traverse 1.13 naar Traverse 0.13. Het telefoonnummer is 040-2473827

Reis Duitsland
In de collegevrije week, van 7 tot en met 11 mei, houdt W.S.V. Simon Stevin een reis naar Duitsland voor studenten Werktuigbouwkunde. Er zijn excursies naar Maho, Heidenhain en Zeiss. Dit zijn de bedrijven die leiden in ontwikkeling van respectievelijk de bekende bewerkingsmachines, geavanceerde meetsystemen en zeer nauwkeurige lenzen. Je kunt je opgeven voor deze reis tot 16 april, in de Simonkamer in W-Hoog 1.13.

Arbo-positie student
De voorzieningen voor studenten met een functie-beperking zijn beneden de maat. Dit concludeert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), dat samen met de stichting Vademecum en de Unie MHP een notitie heeft geschreven over de arbo-positie van studenten. Het ISO adviseert onder meer een lokaal klachtenmeldpunt in te stellen en betere voorlichting te geven aan studenten. Uit de inventarisatie in het rapport blijkt dat 20 procent van de gebouwen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland niet is aangepast aan blinden en slechtzienden (80%). Aanpassingen voor rolstoelen ontbreken ook vaak. Zorgwekkend noemt het ISO het feit dat 47 procent van de vluchtroutes niet begaanbaar is voor studenten met een functiebeperking.

Publiek debat
Veiligheid in de luchtvaart is het onderwerp van het publieke debat dat op zondag 22 april gehouden wordt. Iedereen wil meer veiligheid, maar hoeveel veiligheid is genoeg? Zero accident en maximale beenruimte. Het debat wordt geleid door Maarten Pieterson, hoofd Studium Generale. Gastsprekers zijn Benno Baksteen (voorzitter Platform Nederlandse Luchtvaart en gezagvoerder Boeing 747), dr.Tjerk van der Schaaf (medewerker van de veiligheidsmanagementgroep faculteit TM) en dr. Ben Ale (medewerker externe veiligheid van het RIVM). Het publieke debat duurt van 11.30 tot 12.45 uur en wordt gehouden in de Senaatszaal van het Auditorium.

Bedrijfskundewinkel Award
Ieder jaar reikt de Bedrijfskundewinkel een award uit voor het beste onderzoek van het afgelopen jaar. Dit jaar wordt de award op donderdag 26 april uitgereikt door J. Timmer, lid van het Comité van Aanbeveling van de Bedrijfskundewinkel. De genomineerden voor de award zijn Annemie Kemkens en Jeroen Bickers, zij hebben onderzoek gedaan naar middelen waarmee een cateringbedrijf meer naamsbekendheid kan krijgen bij midden- en kleinbedrijven. Glenn Janssen ontwierp voor een schookmaakbedrijf een kwaliteitszorgsysteem volgens de normen van ISO-9002 en Dennis Raymaakers werkte in opdracht van twintig stoelmasseurs die werknemers masseren op kantoor. Zij wilden graag weten wat hun doelgroep is en hoe ze die moeten benaderen. De uitreiking van de award, die afgesloten wordt met een borrel vindt plaats in 't Paviljoen, zaal N1 van 16.00 tot 18.00 uur.

Spinning
Het Studenten Sport Centrum biedt vanaf dinsdag 24 april spinning aan. Spinning is een vorm van cardio-fitnesstraining op speciale fietsen. De lessen zijn in groepsverband en op muziek, wat het ritme aangeeft. Het voordeel van spinning is dat er geen schokbelating is zoals wel het geval is bij de meeste loopsporten. Iedereen kan meedoen. De lessen zijn in de cardio-fitnessruimte van het sportcentrum. Van 18.30 tot 19.30 en van 19.45 tot 20.45 uur.

Vacatures
MEDEWERKER IN- EN EXTERNE POSTZAKEN, Dienst Interne Zaken, ingangsdatum: 02/04/2001, sluitingsdatum: 02/05/2001, duur: vast dienstverband voor 40 uur per week,salaris: 4036 (schaal: 4), www.tue.nl/diz - www.tue.nl/diz

STUDIEVOORLICHTER (2x), Communicatie Service Centrum, ingangsdatum: 29/03/2001, sluitingsdatum: 29/04/2001, duur: vast dienstverband voor 38 uur per week, salaris: 6275 (schaal: 9), HTTP://www.tue.nl/csc/

APPLICATIEBEHEERDER, Communicatie Service Centrum, ingangsdatum: 03/04/2001, sluitingsdatum: 03/05/2001, duur: vast dienstverband voor 38 uur per week, salaris: 6894 (schaal: 10), http://www.tue.nl/csc/

PERSVOORLICHTER, Communicatie Service Centrum, ingangsdatum: 29/03/2001, sluitingsdatum: 29/04/2001, duur: vast dienstverband voor 38 uur per week, salaris: 6894 (schaal: 10), http://www.tue.nt/studieinfo

UNIVERSITAIR (HOOFD) DOCENT INFORMATICA, Faculteit Wiskunde en Informatica, ingangsdatum: 01/07/2001, sluitingsdatum: 01/05/2001, duur: vast dienstverband voor 40 uur per week, salaris: 11269(schaal: 14), website faculteit W&I - www.win.tue.nl
UNIVERSITAIR DOCENT INFORMATICA (5x), Faculteit Wiskunde en Informatica,
a. groep Architectuur van Informatiesystemen
b. groep Software Technologie
c. VLSI architectuur
d. groep Heuristische zoekmethoden en Natural Computing
e. groep Visualisatie
ingangsdatum: 01/07/2001, sluitingsdatum: 01/05/2001, duur: vast dienstverband voor 40 uur per week, salaris: 9456 (schaal: 12), www.win.tue.nl

BRANDWEERMEDEWERKER, Overig, ingangsdatum: 04/04/2001, sluitingsdatum: 04/05/2001, duur: vast dienstverband voor 40 uur per week, salaris: 4447 (schaal: 6), www.tue.nl/diz - www.tue.nl/diz

WAARNEMEND COMMANDANT BRANDWEER, Overig, ingangsdatum: 04/04/2001, sluitingsdatum: 04/05/2001, duur: vast dienstverband voor 40 uur per week, salaris: 5548 (schaal: 8), www.tue.nl/bib - www.tue.nl/bib

INSTRUMENTENMAKER/ONTWIKKELAAR, Overig, ingangsdatum: 05/04/2001, sluitingsdatum: 19/04/2001, duur: vast dienstverband voor 38 uur per week, salaris: 6275 (schaal: 9), http://www.tue.nl/gtd/

HOOFD PLANNING & CONTROL TU/E, Stafafdeling Financien en Informatievoorziening, ingangsdatum: 05/04/2001, sluitingsdatum: 19/04/2001, duur: vast dienstverband voor 38 uur per week, salaris: 9925 (schaal: 13), http://www.tue.nl/dfez/

Bestuurssecretaresse (0,9 tot 1,0 fte), V 34224, Faculteit Technische Natuurkunde, sluitingsdatum: 1/05/2001, duur: tijdelijke dienst (maximaal een jaar) bij gebleken geschiktheid aanstelling voor onbepaalde tijd, maximaal 4.904 (schaal 7) bij volledige werktijd.

SECRETARESSE, Faculteit Wiskunde en Informatica, ingangsdatum: 01/06/2001, sluitingsdatum: 01/08/2001, duur: vast dienstverband voor 40 uur per week, salaris: 4244 (schaal: 5), www.win.tue.nl

Untitled Document

Winnaar New Venture krijgt bijna een bedrijf cadeau
Een prijs van 2500 gulden voor het winnen van de tweede ronde van de ondernemingsplanwedstrijd New Venture en wellicht een plaatsje in het ondernemersprogramma TOP. Hoe flitsend kan een carrière beginnen. Een van de winnaars, student elektrotechniek Maurice Stassen, glundert als hij over het project praat: "Het is een cadeautje waar anderen heel veel voor moeten doen."

Stassen volgde het vak Ondernemerschap in de New Economy van professor Leo Verhoef. Onderdeel daarvan is dat je een ondernemingsplan schrijft en dat instuurt naar NewVenture. Met de competitie voor startende innovatieve ondernemers hoopt de organisatie het ondernemersklimaat in Nederland een impuls te geven. 'Van idee naar BV', is de slogan van NewVenture.
In drie rondes worden ondernemingsplannen getoetst op hun innovatieve karakter en de haalbaarheid ervan. Deelnemers krijgen professionele begeleiding van mensen uit het bedrijfsleven. Dit jaar zijn in de tweede ronde van de wedstrijd 114 plannen onder de loep genomen. Stassen, die het project samen met oud-TU/e-studente Iris Haubrich is aangegaan, kwam als één van de tien winnaars uit de bus. Ze ontvingen hiervoor een bedrag van 2500 gulden. Voor de derde en laatste ronde kan iedereen zich inschrijven. Aan het eind van de rit zijn drie prijzen van 50.000 gulden te verdelen.
Stassen en Haubrich hebben een ondernemingsplan geschreven voor een softwarepakket. Via Verhoef kwamen ze bij de faculteit Wiskunde & Informatica terecht. Daar werd op dat moment gewerkt aan NumVision; een softwarepakket dat gebruikt kan worden door rechearch en developmentafdelingen van grote bedrijven in bijna alle sectoren, van bijvoorbeeld bouwplannen tot radarontwerp. Ook zou het te gebruiken zijn voor procesverbetering van productieprocessen.
De gebruiker van de software krijgt op zijn of haar beeldscherm een aantal blokjes te zien. Zo'n blokje is een software-component dat een eigen bewerking uitvoert op gegevens. Welke bewerkingen worden gedaan en in welke volgorde, wordt bepaald door lijntjes die gebruiker zelf kan trekken van het ene blokje naar het andere. Als een bewerking niet is toegestaan, meldt het programma dat.

Oneindig
Waar vroeger berekeningen en bewerkingen verscholen gingen achter oneindige rijen codes, is met NumVision zichtbaar voor de gebruiker wat het programma doet.
Het unieke van het project is volgens Stassen de samenwerking tussen wiskunde en informatica. Het zou bij een wiskundige niet zo snel opkomen om de ingewikkelde bewerkingen in een overzichtelijk programma te visualiseren. Dankzij de grafische eenvoud hoeven volgens Stassen 'mensen minder slim te zijn om dezelfde problemen op te lossen'.
Verantwoordelijk voor de software zijn de universitair docenten Jos Maubach en Alex Telea. Maubach houdt zich bezig met het wiskundige gedeelte van de software. Telea werkt aan het visuele en grafische gedeelte.

Toekomst
Aan de software wordt nog volop gewerkt, maar over de mogelijkheden van NumVision zijn de heren erg positief. Stassen: "Er zijn universiteiten die al interesse hebben getoond in het product. Maar eerst moeten we in kaart brengen of er vraag naar is. Moeilijk, want je gaat kijken of er behoefte is aan iets wat je nog niet hebt."
De toekomst van Stassen ligt misschien wel op de TU/e. Na zijn afstuderen is er wellicht de mogelijkheid in de TOP-regeling verder te gaan met NumVision. Deze Tijdelijke Ondernemers Plaatsen bieden startende ondernemers tal van faciliteiten zoals gratis kantoorruimte, begeleiding door docenten van de TU/e, financiële ondersteuning en het gebruik van voorzieningen als bibliotheek, apparatuur en werkplaatsen. Stassen: "De TOP-regeling is een optie. Met professor Verhoef (man achter TOP-regeling-red.) heb ik regelmatig contact. Zo kreeg ik bij mijn nominatie voor de prijs in de tweede ronde een mailtje van hem. Maar die TOP komt later, eerst gaan we met zijn allen aan het werk voor de derde ronde."/.

Untitled Document

Genomineerden presenteren werk voor ASML, Mignot en UFE-prijzen
Genomineerden voor de ASML-, Mignot- en UFE-prijzen presenteren vanaf 23 april hun werk in de hal van het Hoofdgebouw. Tijdens een bijeenkomst op 8 mei worden de prijzen uitgereikt.

De ASML-prijzen worden gegeven voor het beste proefschrift en proefontwerp op het gebied van technisch fundamenteel onderzoek en voor meer toegepast onderzoek. Beide winnaars krijgen een bedrag van 10.000 gulden.
De Mignot-prijs is voor de student met het beste afstudeerwerk en afstudeerverslag van het jaar 2000. De winnaar krijgt een geldbedrag van 10.000 gulden, de tweede plaats is goed voor 5000 gulden.
De UFE-ontwerpprijs wordt uitgereikt aan het beste ontwerprapport van het Stan Ackermans Instituut. De winnaar verdient hiermee 10.000 gulden, de tweede plaats is goed voor de helft./.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor