/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

Jaargang 44, 29 november 2001


Voorpagina

Untitled Document

Drie studenten ontdekken extra gat in begroting
De Wilt: "Er hebben een heleboel mensen zitten slapen"
Geen 5,9 miljoen gulden tekort op de begroting van de universiteit voor het jaar 2002, maar 13,3 miljoen gulden. Drie studentleden van de universiteitsraad ontdekten vorige week een rekenfout in de begroting waardoor nog eens 7,4 miljoen gulden tekort aan het licht kwam. Hierdoor moeten extra bezuiningsmaatregelen worden genomen. Of dit consequenties heeft voor het aanblijven van het College van Bestuur, daar willen de studenten niet op vooruitlopen: "Dat zien we wel in de vergadering van 10 december".

Peter Spijker (student Biomedische Techno-logie), Jelle de Jong (student Technische Natuurkunde) en Dirk de Kanter (student Werktuig-bouwkunde), allen lid van de U-raad, hebben samen de rekenfout van 7,4 miljoen gulden ontdekt in de ontwerpbegroting, die maandag werd behandeld in de U-raad. "We snapten de berekening die erin stond niet", zegt Spijker. "Daarom hebben we Te Beest gebeld voor verduidelijking."
"Bij de post centrale middelen in de begroting wordt eerst gedacht 43 miljoen gulden uit te geven en dat wordt uiteindelijk 57 miljoen. Dat is al raar, want waarom plan je maar 43 miljoen gulden als je al weet dat je er 57 nodig hebt? Het is sowieso een ondoorzichtige begroting", zegt De Jong. "Een simpele rekensom leert dat dat een verschil is van veertien. Dit is een grote denkfout."
Te Beest voelde de grond onder zijn voeten wegzakken toen hij de gemaakte fout inzag. "Ik kon niets anders doen dan toegeven dat ze het bij het juiste eind hadden. Daar moet je niet over liegen." Vrijdag ging er een brief uit van het CvB naar de U-raad waarin de gemaakte fout werd gemeld en waarin het extra tekort weer wordt teruggebracht door allerlei maatregelen. De Wilt zei tijdens de vergadering dat 'een heleboel mensen hebben zitten slapen'.

Er is een extra vergadering uitgeroepen voor 10 december. De U-raad wil dan zowel het Instellingsplan, een meerjarenraming en correcte begroting krijgen van het CvB. "De bal ligt nu bij de leden van het CvB; zij moeten laten zien wat ze hebben. Dat is een grote taak", schat De Jong in. "Het zou de ideale uitdaging moeten zijn voor hen", vindt De Kanter./.

Untitled Document

Doek valt voor De Mensa
Ondanks vernieuwingen bezoeken TU/e-studenten eetgelegenheid De Mensa niet meer genoeg. Een kleine tweehonderd studenten nuttigen dagelijks de avondmaaltijd in De Mensa, gevestigd in De Bunker. Dat is te weinig en de tevredenheid van de klanten is bovendien licht gedaald. Redenen voor het College van Bestuur om te besluiten deze eetgelegenheid stop te zetten. Dit gebeurt waarschijnlijk met ingang van het nieuwe jaar. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe bestemming voor de ruimte die met het stoppen van De Mensa vrijkomt.

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Bonden willen snelheid
De gezamenlijke vakbonden aan de TU/e willen dat er snel een uitvoeringsregeling komt voor de reorganisaties die momenteel worden ingezet bij de faculteiten Technische Natuurkunde en Elektrotechniek. Ze willen zo snel mogelijk afspraken maken met de werkgever om de onrust binnen de faculteiten in te dammen. Het uitgangspunt moet volgens de bonden zijn dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Verder willen ze een voorrangsrecht voor de betrokkenen bij herplaatsing bij interne vacatures; dat natuurlijk verloop wordt gestimuleerd met inkomensgarantie en additionele pensioenverzekering. Jongere werknemers die vertrekken, moeten worden begeleid in het vinden van een nieuwe baan.

Schrijflunch Amnesty
De TU/e-groep van Amnesty International houdt op dinsdag 4 december een schrijflunch in de kantine van R4 (de faculteit economie van Fontys) van 12.25 tot 13.15 uur. Amnesty is dit academisch jaar gestart met een 'tour de TU/e-Fontys' waarin de kantines van deze twee onderwijsinstellingen worden aangedaan en brieven worden geschreven om politiek gevangenen vrij te krijgen.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor