spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

TU/e-fiets voor studenten

ID zoekt nieuw paradigma

La Fura dels Baus
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Rector ‘dreigt’ met bindend studieadvies
6 september 2007 - Bij de opening van het Academisch Jaar, maandag 3 september, bekende rector Hans van Duijn zich een warm voorstander van kleinschalig onderwijs, een lerende gemeenschap en onderwijs op maat. De onlangs geformuleerde onderwijsvisie wordt de komende jaren een strikte leidraad voor docenten en studenten. Tussen de regels door was echter ook te beluisteren dat invoering van het bindend studieadvies aan de TU/e niet ondenkbaar is.
Foto’s: Bart van Overbeeke

Van Duijn deelde zijn toehoorders in verdekte termen mee dat de TU/e in de nabije toekomst wel eens kan overgaan tot invoering van het bindend studieadvies. Dit, als het dringend negatieve advies om te stoppen dat eerstejaars studenten nu krijgen bij ondermaats presteren, niet afdoende mocht zijn. Want op dat punt was de rector duidelijk: de TU/e gaat voor kwaliteit en excellentie en eist van zowel studenten als docenten optimale inzet en betrokkenheid. In wezen verschilde de toespraak van Van Duijn niet veel van die van vorig jaar. Hij wees er ditmaal wel nadrukkelijk op dat het bachelordiploma aan de TU/e gezien wordt als een tussenstation. De bacheloropleidingen, die hij karakteriseerde als betrekkelijk smal, dienen als fundament voor een vervolg masteropleiding. Daarbij maakt het niet uit of je die kiest binnen of buiten je eigen opleiding, of binnen de TU/e of aan een andere universiteit, aldus Van Duijn. Al bekende hij later in zijn speech dat de TU/e natuurlijk graag ziet dat haar bachelorstudenten in Eindhoven blijven studeren.
Evenals aan andere universiteiten zijn collega’s deden, wees de rector erop dat de concurrentie tegenwoordig ook buiten de landsgrenzen te vinden is. Wetenschappelijk talent is volgens Van Duijn steeds moeilijker te vinden en daarom knoopt de TU/e hechte banden aan met universiteiten in het buitenland. Hij noemde met name Turkije, China, India, Mexico en Roemenië.

Als gastspreker was Mark Rutte, de fractievoorzitter van de VVD, uitgenodigd. Ook Rutte vond stoppen na de bachelor geen optie. Dat leidt volgens hem tot wetenschappelijke verschraling. Ook verklaarde hij geen tegenstander te zijn van een stevige studiedruk. Bij de bèta-opleidingen zit dat volgens de oud-staatssecretaris van Onderwijs wel goed, “de middelmaat tref je aan bij alfa- en gamma-opleidingen”. Bijzonder was ook de vermelding door Rutte van de recente bemoeienis van het Leidse College van Bestuur met het universiteitsblad Mare. “Het is een slechte zaak om je kritische universiteitblad om te willen vormen tot een toeter van het bestuur”, aldus Rutte.
Schrijver en theatermaker Bart Chabot was dit jaar ingehuurd voor een optreden, waarbij hem door ‘bovenmeester’ Van Duijn werd opgedragen het enigszins netjes te houden./.

Voor meer informatie over de TU/e-fiets voor studenten en over de onderwijsprijzen en de student van het jaar zie de pagina’s 3 en 13.