spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Braaf!
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Fraude met basisbeurs twee keer zo erg als gedacht
  1 maart 2011 - De fraude met de basisbeurs voor uitwonenden is veel omvangrijker dan gedacht. Het gesjoemel kost de overheid jaarlijks 40 à 55 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 27 miljoen euro. x4_s.jpg

  “Ik ben hier echt van geschrokken”, aldus VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra. “Een strenge aanpak is noodzakelijk om het misbruik terug te dringen. Dat is ook in het belang van studenten, want zij zijn hiervan de dupe. Elke euro die bij sjoemelaars en fraudeurs terecht komt, kan immers niet worden gebruikt voor onderwijs.”

  Frauderende studenten zeggen dat ze uit huis zijn gegaan, terwijl ze in werkelijkheid nog bij hun ouders wonen. Dat scheelt 171 euro in de maand, omdat uitwonende studenten een hogere basisbeurs krijgen. Zijlstra wil binnenkort de wet op de studiefinanciering aanpassen om de fraude te bestrijden.

  Controleurs van de gemeente en sociale recherche zijn de afgelopen maanden in allerlei steden langs de deuren van verdachte studenten gegaan. In totaal zijn duizend studenten bezocht, waarvan 28 procent daadwerkelijk bleek te frauderen: die groep woonde stiekem nog thuis. Nog eens tien procent van de bezochte studenten (waaronder ook mbo’ers) woonde niet op het adres dat in de Gemeentelijke Basisadministratie staat, maar de controleurs konden niet aantonen dat deze studenten nog bij hun ouders woonden.

  In de plannen van Zijlstra verliest ook deze tweede groep studenten het recht op een uitwonendenbeurs. De nieuwe wet maakt het voor de Dienst Uitvoering Onderwijs makkelijker om de basisbeurs voor uitwonenden terug te vorderen en een boete op te leggen. DUO hoeft straks alleen maar te bewijzen dat de verdachte student niet op het adres woont dat hij aan de Gemeentelijke Basisadministratie heeft doorgegeven.

  De bezochte studenten zijn uitgekozen op kenmerken die hen verdacht maakten. Sommigen woonden officieel in dezelfde straat als hun ouders, anderen bleken op de dag van hun achttiende verjaardag prompt uitwonend te worden.

  De vorige minister van Onderwijs, Ronald Plasterk van de PvdA, heeft het onderwerp op de agenda gezet en maakte de eerste schatting van de omvang van de fraude. Hij dacht dat het om 27 miljoen euro ging. Zijlstra nam Plasterks plannen over en maakte ze zelfs nog iets strenger.

  Zijn wetsvoorstel stuurt hij binnenkort naar de Tweede Kamer. Als een student wordt betrapt op fraude, moet hij voortaan het te veel ontvangen bedrag terugbetalen, plus een boete van vijftig procent. Wordt hij nogmaals betrapt, verliest hij zijn recht op studiefinanciering en wordt er aangifte gedaan. (HOP)

  Basic grant fraud twice as bad as previously expected

  Fraud committed with the basic grant for students living away from their parents is much more serious than previously thought. The cheating costs the government an annual 40 to 55 million euro. Initially, that sum was thought to be around 27 million. “I am shocked,” says VVD State Secretary Halbe Zijlstra. “We have to act firmly to curb this abuse. It’s in the best interest of students as well, because they are the victims here. After all, each euro that ends up with frauds and cheaters cannot be invested in education.” The new law simplifies the procedure for DUO to retrieve illegal grants and imposing fines. All DUO has to do is prove the suspect is not residing at the address they registered with the city council. From now on, if a student is caught for fraud, they have to repay the excess amount they received, as well as pay a fifty per cent fine. Should they be caught again, they forfeit the right to a student grant, and will be reported with the police.