/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 2

jaargang 43, 14 september 2000


Voorpagina

Naamloos document Jungle Port City

Jaarlijks selecteren de Nederlandse ontwerpersopleidingen voor stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur de beste studentenplannen voor deelname aan de Archiprix. De 26 inzendingen worden momenteel tentoongesteld in de hal van het Hoofdgebouw. Dit jaar gingen de eerste prijzen naar Jaco Wolter, Marijn Schenk en Bart Reuser, drie studenten van de TU Delft. De Eindhovense deelneemster Roosemarie Carree verdiende een eervolle vermelding voor haar inzending InMArGINE. Volgens Carree is het een ontwerp voor Žeen plek waar men beseft dat het leven het waard is geleefd te worden. Een plek waar men niet alleen afscheid neemt, maar ook even tot rust kan komen en aan het dagelijks leven kan ontsnappen.Ū De foto laat een inzending van de Rotterdamse studenten Ewoud Netten en Ronald Wall zien. Zij creőerden met ŽJungle Port CityŪ een veelomvattende visie op de toekomst van de havenstad Durban in Zuid Afrika.


Foto:Bram Saeys

Naamloos document Stroom valt uit op TU/e campus

Spanningskabel doorboord

Naamloos document De hele TU/e campus heeft dinsdagmiddag te kampen gehad met een stroomstoring. De gebouwen W-hoog, WŮlaag en het Faciliteitengebouw kwamen zonder spanning te zitten. De overige gebouwen op het terrein zaten in een zogenoemde spanningsdip. De storing was te wijten aan het doorboren van een middenspanningskabel bij boorwerkzaamheden.

De een heeft alleen gemerkt dat het beeldscherm van de pc en tl-lampen dinsdag rond 15.00 uur even flikkerden, maar er waren ook gebouwen bij die ontruimd moesten worden, zoals dat van Scheikunde. In totaal hebben de drie gebouwen drie kwartier zonder stroom gezeten. In die tijd zijn er kabels doorgeschakeld, zodat er in ieder geval weer stroom was.

Liften

žAls de middenspanning wegvalt in een dipje, komt er een piek terug. Daardoor zijn de zekeringen gesprongenÓ, zegt Piet van Happen, hoofd Bouw Technische Dienst van de TU/e. žWe hebben alle gebouwen nagelopen en om 18.30 uur dinsdagavond was alles hersteld, op een paar liften na, die woensdagmorgen werden nagekeken door het liftbedrijf. De kabel was geraakt bij boorwerkzaamheden bij het lab in W-hoog. Je hoopt dat zoiets nooit gebeurt, maar het was wel een opluchting om te merken dat alle veiligheidsvoorzieningen werken. Het geeft wel een hoop overlastÓ, aldus Van Happen.

Ontruiming

Alle gebouwen hebben te maken gehad met de stroomstoring. Dat varieerde van een flikkerend beeldscherm tot liften die stil bleven staan. In de faculteit Scheikundige Technologie viel de ventilatie uit door de spanningsdip, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Na een kwartier konden de gebruikers van het pand terug naar binnen.

Ook in een deel van Eindhoven was er een spanningsdip. De beschadigde kabel moet nu worden vrijgemaakt en vervangen. Dat zal binnen enkele weken gebeuren./.

Naamloos document Slechts »»n student heeft zich gemeld voor het nieuwe bestuur van cultureel festival Virus 2001. Het lijkt niet mogelijk om een voltallig bestuur te formeren dat de organisatie op zich wil nemen. Daardoor gaat het festival volgend jaar misschien niet door.

Rob Versteeg is vooralsnog het enige nieuwe bestuurslid van Virus. Versteeg heeft zich opgeworpen als terreincoĖrdinator. žWe zoeken nog een voorzitter, een penningmeester, een sponsorcoĖrdinator, een programmeur en iemand die de pr kan coĖrdinerenÓ, zegt Versteeg. žWe hebben minimaal nog vier of vijf mensen nodig.Ó Vorig jaar hield het aantal gegadigden voor een bestuursfunctie bij Virus ook niet bepaald over. Begin september 1999 waren er welgeteld twee bestuursleden. In de loop van september veranderde dat en meldde het ene na het andere bestuurslid zich aan. Versteeg verwacht niet dat zich dat dit jaar herhaalt. žOnder de vijftig Virus-vrijwilligers is er niemand die een jaar in het bestuur wil.Ó Het is niet de eerste keer dat het voorbestaan van Virus bedreigd wordt. De edities Ū96 en Ū97 gingen bijna niet door. Het festival, dat toen nog in de stad gehouden werd, produceerde volgens de buurt te veel herrie. Virus 2000 kwam eveneens bijna in de problemen toen de gemeente op het laatste moment leek te gaan eisen dat de indeling van het festivalterrein drastisch veranderd zou worden./.

Naamloos document CvB TU Delft wil colleges in Engels

Het CvB van de TU Delft wil dat het onderwijs in het vierde en vijfde jaar in het Engels wordt gegeven, aldus het universiteitsblad Delta. Dat zal met ingang van september 2002 moeten gebeuren. De OR en de studentenraad van de TU Delft zijn tegen en hebben de minister op de hoogte gebracht van hun bezwaren. Volgens de raden spreken veel docenten de taal niet vloeiend, waardoor de studie moeilijker wordt. Bovendien hebben Nederlanders wettelijk gezien recht op Nederlandstalig onderwijs. Engelstalig onderwijs is voor de TUD echter noodzakelijk om een topuniversiteit te worden, aldus het Delftse CvB.

Subsidieronde Universiteits-fonds

Studenten en medewerkers van de TU/e kunnen voor subsidie op het gebied van onderwijs en onderzoek dat niet door de overheid wordt gefinancierd, een beroep doen op het UFE (Universiteitsfonds Eindhoven). De sluitingsdatum is dit jaar 30 september. Het UFE hecht er belang aan dat de subsidieaanvraag betrekking heeft op wetenschappelijke contacten, gasthoogleraren of contacten met de industrie. Ook studenten die voor hun stage naar de VS, Canada of Japan willen, kunnen een beroep doen op het UFE. Jaarlijks kunnen de nieuwe voorstellen voor subsidie ingediend worden bij het secretariaat UFE, Traverse 3.18. Aanvragen op het gebied van onderwijs en onderzoek en contacten met de industrie krijgen voorrang. Voorbeelden van subsidieaanvragen zijn: het bevorderen van studiereizen en van wetenschappelijke onderzoeken door hoogleraren, docenten, assistenten en studenten van de TU/e en het verlenen van subsidies aan de universiteitsgemeenschap van de TU/e en aan de studenten. Meer informatie bij A. Bouten, tst 4592./.


Website Cursor