/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 7

jaargang 43, 19 oktober 2000


Voorpagina

Untitled Document

Onenigheid tussen CvB en bonden over aio-salarissen

CvB kaart geschil aan op landelijke CAO-tafel

Het College van Bestuur en de bonden van de TU/e hebben een verschil van mening over de hoogte van de aio-salarissen. Bij de inmiddels van kracht geworden nieuwe CAO krijgen de aio's beduidend meer geld. De TU/e betaalde al meer dan gebruikelijk. Het CvB wil nu de nieuwe CAO-regeling toepassen. Dat is tegen de wens van de bonden.

"Wij willen toe naar een beloning voor alle aio's conform schaal 10," aldus ing. Martin van Gessel, woordvoerder namens de TU/e-bonden. De bonden voelen zich in dat streven gesteund door hun landelijke vertegenwoordigers, die in het landelijk CAO-overleg in hun ogen overeenstemming hebben bereikt met de VSNU over het percentuele verhogen van het aio-salaris naar het door Van Gessel genoemde niveau. De bonden gaan ervan uit dat schaal 10 'de oorspronkelijke salarispositie' is van de aio's. Dat was namelijk het salarisniveau van jonge onderzoekers voordat de overheid om bezuinigingsredenen de AIO-functie invoerde.

Het CvB volgt evenwel een andere redenering. Het bestuur van de TU/e vond zelf ook dat de aio-salarissen te laag waren en voerde daarom enige jaren geleden al een toelage in om het lage inkomen van de aio's aan te vullen. Ondertussen maakte het CvB zich hard voor een verhoging van de aio-salarissen op landelijk niveau. Dat is bij de laatste CAO-onderhandelingen gebeurd. Aio's krijgen door de nieuwe CAO 25 procent in het eerste jaar, 20 procent in het tweede jaar, 10 procent in het derde jaar en 5 procent in het vierde jaar erbij. Nu deze verhoging landelijk geregeld is, voelt het CvB zich niet langer geroepen om de eerder ingestelde toelage te handhaven. Het bestuur wil de toelage nu verminderen. Die was immers ingesteld ter compensatie van het lage aio-salaris, een probleem dat in de ogen van het CvB nu opgelost is.

Beloningsdifferentiatie
Zoals gezegd willen de TU/e-bonden echter toe naar een herstel van de aio-salarissen van voor de invoering van de aio-functie; dat is voor het CvB echter een brug te ver. De CAO laat overigens ruimte aan het lokale overleg bij de universiteiten om te bepalen wat er met de lokaal uitbetaalde toelagen moet gebeuren.
Bonden en CvB hebben over de aio-salarissen op 4 oktober met elkaar overlegd. De standpunten bleken echter dusdanig uiteen te lopen dat een vervolgvergadering nodig was. Op 11 oktober stelde het CvB een tussenoplossing voor: de 'oude' aio's, zij die dus nu de toelage betaald krijgen en onder de nieuwe CAO vallen, krijgen hun salaris conform de wensen van de bonden. Alle nieuw aan te nemen aio's zouden betaald worden conform de wens van het CvB. Faculteiten mogen de nieuwe aio's echter op basis van individuele afspraken meer betalen. Dat is afhankelijk van de arbeidsmarktsituatie voor het vakgebied waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en van de samenwerkingsafspraken met andere universiteiten en instituten in het onderzoeksprogramma. In principe, zo reneren vervolgens de bonden, kunnen aio's binnen dezelfde groep voor gelijkwaardig werk dus verschillende salarissen ontvangen, afhankelijk van onder meer de financiële bijdragen van externe opdrachtgevers.

Een nieuwe vorm van beloningsdifferentiatie, is de conclusie van de bonden. Om in te stemmen met zo'n besluit is eerst raadpleging van de achterban nodig. Het CvB is van mening dat er een geschil is met de bonden. "Wij leggen het probleem nu voor aan de landelijke CAO-partijen," aldus drs. Willem te Beest van het College van Bestuur. "We willen, in het belang van de bedrijfsvoering van de TU/e, snel een uitspraak van de landelijke partijen." Die uitspraak komt waarschijnlijk vóór 1 december. Tot die tijd zal het CvB de oude verplichtingen nakomen.

Untitled Document

Eindhovense politie: 'Studenten, sluit alles goed af!'

Studenten moet hun ramen, eventuele balkondeuren en deuren goed sluiten. Dit adviseert de politie van Eindhoven, naar aanleiding van een insluiping bij een studerend stel aan de Leenderweg in Eindhoven, vorig weekeinde. "Er loopt iemand rond met een zieke geest, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn", waarschuwt een woordvoerder van de politie.

De insluiping in de Leenderweg vertoont overeenkomsten met een verkrachting in Eindhoven eind augustus van dit jaar. "De man is op dezelfde manier binnengedrongen", aldus de zegsman.
Met name studentes wordt aangeraden alert te zijn op balkoningangen van een kamer. "Er loopt iemand rond in Eindhoven die daardoor naar binnen komt, gluurt en wellicht meer. Ons advies is dus om alles goed dicht te houden. Als je het niet vertrouwt, neem dan het zekere voor het onzekere en bel 112. Wees alert, laat niets openstaan, maar raak ook niet in paniek."
Overigens kwam het stel waar de man was binnengekomen op de Leenderweg er met de schrik vanaf. Een van de twee wist te ontsnappen en alarm te slaan, waarna de insluiper wegvluchtte.
De man die het gemunt heeft op studenten, roept 'politie' als schrikeffect en slaat daarna zijn slag. "Hij geeft zich echter niet uit als politieman, zoals in sommige media wordt gezegd."
De politie heeft drie man op de zaak gezet. De man waar naar wordt gezocht is ongeveer 1.75m groot, heeft een rond gezicht, korte donkerblonde haren en een normaal postuur.

Untitled Document

Rapidschaak

Schaken populair? Ja, luidt het antwoord, als je afgaat op het grote aantal inschrijvingen bij het Nederlandse kampioenschap rapidschaak. De Stichting Bevordering Schaaksport Brabant, de organisator van het toernooi, telden 594 jonge schakers, jongens en meisjes, die meededen. Het toernooi werd afgelopen zaterdag in het Auditorium van de TU/ e gehouden. Sponsors waren onder andere de Technische Universiteit Eindhoven en sde gemeente Eindhoven. Rector magnificus prof.dr. Martin Rem verrichtte de opening van het toernooi.
Foto: Bram Saeys

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor