/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 8

jaargang 43, 5 april 2001


Voorpagina

Untitled Document

Contractver-lenging AIO's bij overmacht
AIO's hebben officieel vier jaar de tijd om te promoveren, maar weinigen slagen daarin. Sinds 1 januari hebben degenen die het niet lukt, een probleem. Zij vallen niet meer in de wachtgeldregeling, maar komen in de WW terecht. Het CvB heeft gisteren in een brief aan de faculteitsbesturen laten weten op welke gronden AIO's na vier jaar in aanmerking komen voor contractverlenging van maximaal vie r maanden.

Contractverlenging voor AIO's is er altijd als er sprake is van overmacht, zoals ziekte, of het niet op tijd aanwezig zijn van apparatuur. Maar wat als de promovendus beweert dat zijn promotor tekort is geschoten? In dat geval moeten zij beiden te rade gaan bij het faculteitsbestuur. Mocht die uitkomst niet bevredigend zijn voor de promovendus, dan kan hij in beroep gaan bij de rector magnificus.
Vorige week vroeg de Progressieve Fractie duidelijkheid over de behandeling van 'grijze gevallen'. Corine Fabrie, U-raadslid: "Het CvB heeft een lijst opgesteld van omstandigheden waarbij de promovendus geen blaam treft voor tijdsoverschrijding. Zo'n lijst dekt nooit alle zaken compleet af. Wat daar buiten valt, zijn voor ons de 'grijze gevallen'. Op dit moment moet de promovendus bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om binnen vier jaar zijn proefschrift af te ronden. Wij willen de bewijslast omdraaien: laat de promotor of faculteit maar bewijzen dat er alles aan gedaan is om ervoor te zorgen dat de promovendus het binnen vier jaar kon klaren."/.

Untitled Document

Eurocommissaris Busquin bezoekt TU/e

De investeringen in onderzoek moeten binnen Europa omhoog, wil men kunnen concurreren met de VS en Japan. Dat onderzoek is ook te versnipperd en dient gebundeld te worden. En de burger in Europa moet zich weer meer gaan interesseren voor technologie. Dat was in een notendop de boodschap die Philippe Busquin, Europees commissaris voor onderzoek, zijn toehoorders -wetenschappers en managers van de TU/e- afgelopen maandag voorhield. Busquin had 's morgens een bezoek gebracht aan het Dutch Polymer Institute en roemde de plannen om daar op korte termijn een Europese dimensie aan te willen geven. In potentie zou Europa zich qua onderzoek kunnen vergelijken met de VS en Japan, alleen moeten de condities geschapen worden om dat te verwezenlijken, aldus Busquin. En dat moet snel gebeuren, anders bestaat het gevaar dat steeds meer toponderzoekers Europa verlaten.
De Europese Unie is momenteel bezig met de voorbereidingen van een nieuw kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Maar Busquin wees er op dat dit kaderprogramma niet alleen kan zorgen voor de gewenste omwenteling. De noodzakelijke beleidsveranderingen moeten breed gedragen worden door alle Europese instanties die betrokken zijn bij onderzoeksactiviteiten.
's Middags sprak Busquin (rechts op de foto) op eigen verzoek een uur lang met een aantal studenten die meedoen aan de Europese Week Eindhoven en met buitenlandse AIO's en postdocs. De laatsten prezen met name de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid die zij aan de TU/e krijgen bij het uitvoeren van hun onderzoek.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

TU/e gaat samenwerken met OMO
Meer leraren in de exacte vakken krijgen in het voortgezet onderwijs. Docenten onderzoek laten doen en promoveren. Dit zijn twee effecten die moeten voortvloeien uit de overeenkomst tussen de TU/e en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Deze wordt op 12 april getekend.

"Er is grote zorg over het geringe aanbod aan leraren in het voortgezet onderwijs en dan vooral in de exacte vakken", legt drs. Wilma Groenendaal, TU/e coördinator van het samenwerkingsverband, uit. "Er is veel vergrijzing onder docenten in het voortgezet onderwijs. Door de goede markt voor banen die er nu is, is de instroom van docenten minder groot. Scholen gaan een steeds grotere rol spelen in het opleiden van leraren."
Het aandeel van de TU/e heeft meerdere kanten: ten eerste zoveel mogelijk eerstegraads docenten natuurkunde, wiskunde en scheikunde opleiden aan de TULO lerarenopleiding. Ten tweede kunnen docenten in het voortgezet onderwijs wetenschappelijk onderzoek doen bij de TU/e en eventueel promoveren of artikelen publiceren. Bij de TULO, tenslotte, wordt ook nog gewerkt aan een zogenaamd stage web, waarmee stages op afstand begeleid worden. Bij OMO is behoefte aan een dergelijk instrument. Wellicht zal in de toekomst gebruik gemaakt worden van deze expertise. Groenendaal denkt dat de TULO-leraren die voor de klas staan, de instroom van studenten aan de TU/e ook kunnen doen stijgen. /.

Untitled Document

Thêta roeit Varsity
De Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta doet zondag mee aan de 118de Varsity, een van oudsher corporale roeiwedstrijd. Deze wordt gehouden in het Amsterdam-Rijnkanaal in Houten. De kansen op winst op het koningsnummer, de Oude Vier, liggen hoog voor de Eindhovenaren. In de boot zitten Gerard Egelmeers, Dirk Lippits, Jeroen Spaans en Karel Dormans. Stuurvrouw van de vier is Gerlinde van Moorsel. Wie zondag mee wil naar de Varsity met Thêta, kan zich aanmelden bij de loods via 040-2438853.

TU/e student wint tweede ronde New Venture
TU/e-student Elektrotechniek Maurice Stassen is samen met oud-TU/e-studente Iris Haubrich een van de tien winnaars van de tweede ronde van New Venture 2001. De wedstrijd heeft als doel startende ondernemers te begeleiden van idee tot bedrijf. Stassen ontwikkelde een softwarepakket met de naam NumVision. De jury koos het plan uit 114 inzendingen. De prijs was een bedrag van 2500 gulden en deelname aan de derde en laatste ronde van de wedstrijd.
2000ste Promovendus aan TU/e
Mili Docampo Rama mag zich de 2000ste promovendus aan de TU/e noemen. Zij promoveerde donderdag 29 maart op haar proefschrift 'Technology Generations, handling complex user interfaces'. Ze promoveerde aan het IPO, het centrum voor user-system interaction.

Batavierenrace afgelast
De 29ste Batavierenrace, die gepland stond voor zaterdag 28 april, is afgelast vanwege de mond- en klauwzeer epidemie die in Nederland heerst. Na contact met gemeenten, provincies en ministeries in Nederland en Duitsland is besloten tot het afgelasten van de race. Er is geen verbod opgelegd tegen de race, maar de organisatie wil geen veroorzaker zijn van nog meer leed in de agrarische sector. De race zou door landelijk gebied gaan, waardoor het MKZ-virus mogelijk via de lopers verspreid kon worden.
In totaal 7000 lopers hadden zich ingeschreven voor de editie van dit jaar. Het feest gaat wel door, maar in andere vorm.
Voor volgend jaar is al een nieuwe datum geprikt: zaterdag 27 april 2002.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor