/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 3 nummer 0

jaargang 43, 26 april 2001


Voorpagina

Untitled Document

Afstoten E-hoog moet tekort opvangen
Een gat van 100 miljoen in de begroting van het Masterplan Huisvesting noopte het College van Bestuur afgelopen maandag tot het presenteren van een opmerkelijk voorstel in de U-raadsvergadering: het afstoten van E-hoog. Door deze manoeuvre wordt het tekort met 60 à 70 procent teruggebracht.

De leden van de U-raad kregen maandagmiddag een primeurtje voorgeschoteld. CvB-voorzitter Henk de Wilt presenteerde hen een voorstel om een gat in de begroting van het Masterplan Huisvesting gedeeltelijk te dichten. Dat voorstel is nog niet aan de orde geweest in het Bestuurlijk Overleg. Vorige week is het wel besproken met de Raad van Toezicht.
Het gat van 100 miljoen is ontstaan doordat de kosten voor de reconstructie van het Hoofdgebouw en E-hoog aanzienlijk hoger uitvallen dan men aanvankelijk had begroot. Een second opinion, ingewonnen bij de Rijksgebouwendienst, heeft dit inmiddels bevestigd. Los daarvan hebben ook een overspannen bouwmarkt en de aanscherping van allerlei arbo- en milieuregels geleid tot een kostenverhoging, aldus De Wilt. Ook zijn alle aanpassingen in de infrastructuur op de campus een aanzienlijke kostenpost. Die kosten zijn tot nu toe niet verdisconteerd in de begroting van het Masterplan. Dat zal vanaf nu wel gaan gebeuren.

Vaste werkplek
De opzet van het CvB-plan is simpel: zorg dat E-hoog niet meer binnen de begroting van de TU/e valt en stop het geld dat je daarmee uitspaart in de reconstructie van het Hoofdgebouw. Volgens De Wilt, die het plan de status van een openbare discussie verleende, heeft de TU/e op dit moment een overvloed aan ruimte. Die ruimte moet in de toekomst efficiënter gebruikt gaan worden. Daardoor zou het wegvallen van E-hoog geen problemen opleveren.

"We hebben al jaren boven onze stand geleefd"
U-raadslid Jimme Keizer merkte naar aanleiding hiervan op dat hij niet hoopte dat dit betekent dat mensen in de toekomst niet meer over een vaste werkplek kunnen beschikken. Het zou volgens hem schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de contacten op het gebied van onderwijs en onderzoek. De Wilt zei niet te streven naar een Interpolis-scenario (bij deze verzekeringsmaatschappij zijn overwegend flexibele werkplekken ingericht -red). Wel wees hij de raadsleden erop dat de universiteit ooit is opgezet met het oog op een jaarlijkse instroom van 1700 studenten. "Dat aantal halen we al sinds 1992 niet meer, dus lijkt het niet meer dan logisch dat we op dit moment een overschot aan ruimte hebben", aldus De Wilt. "We hebben in feite al jaren boven onze stand geleefd." Vastgoed zal, als dit plan goedgekeurd wordt, bij de faculteiten de behoefte aan ruimte gaan inventariseren./.

Untitled Document

Eerste duik


Studente Monique van den Broek, vice-voorzitter van ESSF, was maandagmorgen de allereerste die een duik nam in het gloednieuwe zwembad bij het Studenten Sport Centrum van de TU/e. Om 7.15 uur sprong ze het water in. Zo'n vijftien mensen volgden haar voorbeeld in de vroege morgen. "Het water was wel wat koud", zei Van den Broek. "Het was maar 24 graden Celsius, terwijl het in de Tongelreep 27 graden is. Drie graden scheelt veel. Ik heb een flinke tijd onder de douche gestaan om weer goed warm te worden. Maar als je er eenmaal in ligt, is het lekker." Het water wordt nog opgewarmd tot 26 graden. De officiële opening staat gepland op donderdag 10 mei. Vanaf dat moment is de TU/e de eerste universiteit in Nederland met een overdekt 25 meter wedstrijdbad. De officiële opening wordt om 16.00 uur verricht door de studenten waterpolo en zwemvereniging Nayade en Jan Loorbach, chef de mission van het Nederlands Olympisch Team Sydney 2000.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document Politie pakt stalker TU/e studente op
Honderden foto's in beslag genomen
Een 30-jarige Eindhovenaar is maandagmorgen opgepakt. De man wordt er van verdacht zijn ex-vriendin, een studente aan de TU/e, lastig te hebben gevallen. Hij stuurde onder meer mailtjes met naaktfoto's van het meisje rond en maakte een website met foto's. De man hangt een celstraf van maximaal drie jaar boven het hoofd.
Naast de mailtjes, viel hij haar ook lastig en heeft vernielingen aangericht aan haar woning. De politie heeft maandagmorgen de aanhouding verricht bij de man thuis. Hij is vastgezet voor drie keer 24 uur en zijn computer, software, foto's en beeldmateriaal zijn in beslag genomen. De politie is sinds half maart bezig met deze zaak. "We hebben eerst onderzoek moeten doen naar de verdachte. Nadat we genoeg gegevens hadden verzameld om een gerechterlijk vooronderzoek te starten, hebben we hem opgepakt", zegt Pieter van Hoof, voorlichter van de Eindhovense politie. De man wordt deze morgen voorgeleid aan de rechter, die beslist of hij langer in hechtenis moet blijven of tot de rechtzaak op vrije voeten komt. "Dit soort zaken is vrij nieuw voor ons, maar feit blijft dat dit een strafbaar feit is en dat de man willens en wetens iemand heeft geslachtofferd."
Bij de afdeling ICT Services van de TU/e heerst grote opluchting vanwege het oppakken van de stalker. "Wij zijn hier blij mee, maar de opluchting zal het grootst zijn voor het slachtoffer en haar ouders. Die man is echt doorgedraaid, dit zijn geen onschuldige dingetjes meer", zegt hoofd ICTS Ronald Waterham. "Ik denk dat er wel voldoende spullen bij elkaar zijn gevonden om hem te berechten. De vraag is alleen in hoeverre onze wetgeving hierop is voorbereid." Het feit dat de man via het TU/e netwerk zijn slachtoffer lastig viel, noemt Waterham vervelend. "Maar je kunt het nooit voorkomen, ook in de toekomst niet."/.
Untitled Document

Wegafsluitingen
De weg onder het Traversegebouw door (Het Eeuwsel) is gesloten in verband met boringen en aanleg van de Warmte Koude Opslag Installatie (WKO). Dit blijft zo tot en met week 19. De kruising bij het nieuwe pand van Bouwkunde blijft voorlopig nog gesloten in verband met sloopwerkzaamheden. Half mei moet deze weg weer open zijn. In het kader van de Warmte Koude Opslag installatie kan er de komende tijd op het hele terrein sprake zijn van overlast door werkzaamheden.

Gewonden door brand in studentenhuis
Zes studenten zijn gewond geraakt tijdens een brand in een twee studentenpanden in Zwolle. De eigenaar van de twee panden is herhaaldelijk gewezen op het feit dat de panden niet brandveilig waren, maar er was niets aan gedaan. Het is nog onduidelijk of de eigenaar hiervoor vervolgd wordt. De studentenpanden ligen boven twee winkels. Twee personen zijn ernstig gewond geraakt en overgebracht naar ziekenhuizen in Groningen en Zwolle. Vier studenten liepen lichte verwondingen op.

Toch WW voor promovendi
Uitkeringsinstantie Uszo geeft promovendi toch een werkloosheidsuitkering, als zij na vier jaar hun proefschrift nog moeten schrijven. Dit geldt echter alleen voor de dagen waarop ze niet schrijven aan hun proefschrift. Het landelijk AIO-overleg vindt dat de uitkeringen zo nog te bescheiden zijn om van rond te komen.Het CvB van de TU/e besloot eerder AIO's die in de problemen komen buiten hun schuld een verlenging van vier maanden te geven. De bonden hebben hier problemen mee, omdat volgens hen in de CAO is vastgelegd dat verlenging een jaar moet zijn. Volgens het CvB zijn ze daar echter vrij in.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor