/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 3

Jaargang 44, 6 december 2001


Voorpagina

Untitled Document

Toekomst TU/e vraagt 'strak beleid'
CvB legt aangepaste begroting voor aan U-raad
Een internationaal aantrekkelijker onderwijsaanbod, compactere huisvesting en het schrappen van bestaande activiteiten om zo ruimte te maken voor nieuwe. Dat zijn enkele steekwoorden uit de ruwe schetsen van het College van Bestuur voor het beleid van de komende jaren. 'Al met al ligt er nu een samenhangend beleidskader waarmee de TU/e goed voor de dag kan komen', vindt het CvB.

In een extra vergadering van de universiteitsraad, op maandag 10 december, staan het Instellingsplan, de meerjarenraming en een correcte begroting opnieuw ter discussie. Dan wil de U-raad horen welke plannen het CvB voor de komende jaren heeft en hoe het die wil gaan realiseren. Geen gemakkelijke opgave, mede gezien het extra tekort van ruim zeven miljoen gulden dat drie studenten uit de U-raad onlangs ontdekten in de begroting van 2002.
Om die reden werd de begroting in de vergadering van 26 november niet besproken. Het CvB kreeg van de U-raad twee weken de tijd om zijn huiswerk grondig over te doen en met een acceptabele begroting te komen.
De aangepaste versie van de begroting voor 2002 vertoont een volgens het CvB 'aanvaardbaar' tekort van zeven miljoen gulden (op een totaal van 468 miljoen). Daarvoor moet wel voor ruim acht miljoen gulden worden bezuinigd.
Het CvB vindt het verantwoord om enkele jaren 'begrotingen te accepteren met een relatief beperkt tekort'. Over een paar jaar zal de TU/e weer in de situatie komen waarin sprake kan zijn van overschotten op de begroting, zo voorspelt het bestuur. Dit dankzij -onder meer- de gestegen studentenaantallen en de inkomsten die de universiteit denkt te halen uit de verhuur van overtollige ruimten op de campus. Voor het laatste wil het CvB een Vastgoed Exploitatie Maatschappij oprichten.

Strak beleid
Niet dat de TU/e daarmee rustig achterover kan leunen: het beschreven toekomstperspectief vraagt volgens het CvB 'een strak financieel beleid'. Nieuwe activiteiten zullen bijvoorbeeld alleen worden gerealiseerd als deze kunnen worden bekostigd uit extra inkomsten door het schrappen van bestaande activiteiten. En wil de TU/e tot de beste technologie-universiteiten van Europa gaan behoren, dan zal ze haar werkterrein moeten concentreren op een beperkt aantal onderzoeksgebieden.
Deze morgen zijn de U-raadsleden door het CvB reeds over de grote lijnen van de toekomstplannen geïnformeerd. Collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt heeft twee uur spreektijd gevraagd tijdens de zitting die om 9.00 uur is begonnen. Deze bijeenkomst in de Dorgelozaal van het Traversegebouw is puur informatief; de discussie over de besproken beleidsstukken volgt in de extra U-raadsvergadering van komende maandag, vanaf 16.00 uur in de Dorgelozaal./.

Untitled Document

Chocolade euro's voor TU/e-kas

Ruim 340 kinderen vierden op zondag 2 december de verjaardag van Sinterklaas op de TU/e. De goedheiligman kwam met veertien pieten om de kinderen te trakteren op snoep en cadeautjes. Behalve kinderen riep de Sint ook collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt bij zich. Deze trakteerde hij op chocolade euromunten om de universiteitskas wat te spekken. Na de berichten in de vorige Cursor maakt de Sint zich namelijk zorgen over de financiële situatie van de universiteit.

Foto: Bert Jansen

Untitled Document

"Animo faculteitsraad nul komma nul"
De verkiezingen voor de U-raad, de dienstraad en de faculteitsraden zijn op donderdag 13 december. Drie faculteiten bieden evenveel kandidaten als er raadszetels zijn.

Jos Janssen, raadsvoorzitter van de faculteit Scheikundige Technologie, laat er geen onduidelijkheid over bestaan: "De animo voor de raad is nul komma nul". Janssen sprokkelde precies genoeg personeelsleden bij elkaar om de vijf zetels te vullen. Ook de faculteiten Industrial Design en BMT kampen met een schaarste aan kandidaten voor zowel de studenten- als de personeelsgeledingen.
De MUB (wet Moderni-sering Universiteits-bestuur) is volgens Janssen een belangrijke oorzaak van de desinteresse. "Mensen zeggen: het stelt niets voor, we hebben toch niets in te brengen. Een enkeling heeft de raad daarom bewust geboycot."
Ir. Roel Breuls, personeels-kandidaat van de faculteit BMT, wijst op de tijdsdruk die oudere stafleden parten speelt. De kieslijst van zijn faculteit bevat dan ook veel 'jong bloed'. Dat de raden formeel weinig te zeggen hebben, ontmoedigt hem niet. "Onze faculteit is nog jong en volop in ontwikkeling. Het is belangrijk ideeën te ontwikkelen en mee te denken."/.

Untitled Document

Lagerhuisdiscussie
Een debat over de multiculturele samenleving, het Eindhovense studentenleven en studenten en politiek staat dinsdag 11 december op de planning bij het Eindhovens Studenten Corps (ESC). Prof.dr. Bert Meijer is discussieleider tijdens deze 'Lagerhuisdiscussie' in De Bunker. Van 18.00 tot 19.00 uur is een buffet voor de aanwezigen, van 19.00 tot 21.00 uur wordt de discussie gehouden. Iedereen is welkom.

OSC verhuisd
Het Onderwijs Service Centrum is voortaan te vinden op vloer 2 van het IPO-gebouw. Op de begane grond van dat gebouw is de zaal waarin de meeste didactische trainingen worden verzorgd. De dienstverlening van het OSC blijft voor de rest ongewijzigd.

Film Miss Congeniality
De comedy Miss Congenialtiy met Sandra Bullock in de hoofdrol wordt donderdag 6 december gedraaid in zaal 12 van het Auditorium. De film begint om 20.00 uur.

Uitslag verkiezingen
De uitslag van de verkiezingen voor de universiteitsraad, dienstraad en faculteitsraden van de TU/e wordt op maandag 17 december bekend gemaakt. Dit gebeurt in collegezaal 4 van het Auditorium om 12.30 uur. Hierna wordt de uitslag van de satisfactiepeiling die is gehouden onder het personeel van de universiteit bekend gemaakt.

Naar school
Het tweede symposium in de serie 'Het gebouw als denkbeeld' van de K.L. Poll-stichting heeft plaats op zaterdag 15 december. In deze aflevering staat het schoolgebouw centraal. Er wordt een bezoek gebracht aan het Montessori College Oost in Amsterdam. Deelname kost 75 gulden, studenten betalen dertig gulden. Meer info en opgave: www.klpoll.nl.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor