/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 5

Jaargang 44, 20 december 2001


Voorpagina

Untitled Document

CvB-lid Te Beest stapt op
'Te weinig vertrouwen binnen universiteit'
Drs. Willem te Beest is maandag per direct opgestapt als lid van het College van Bestuur. Als reden geeft de bestuurder dat hij 'binnen de universiteit niet meer het vertrouwen geniet om adequaat te kunnen functioneren'. Te Beest (50) trok die conclusie na overleg binnen het CvB.

Deze mededeling 'van ernstige aard' deed CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt maandagmiddag aan het begin van de vergadering van de universiteitsraad. Over de precieze beweegredenen van Te Beest -in juli 1998 benoemd tot bestuurslid van de TU/e- liet hij zich niet uit, ondanks diverse vragen vanuit de U-raad hierover.
"De afgelopen dagen hebben we met hem van gedachten gewisseld over de situatie en de stemming waarin we verkeren. De druk nam toe, hebben we gezamenlijk geconstateerd; niet op hem persoonlijk, maar in het algemeen. Wij beoogden de gesprekken daarover voort te zetten, maar meneer Te Beest heeft afgelopen weekend om persoonlijke redenen dit besluit genomen", aldus De Wilt.
Het vertrek van Te Beest, binnen het CvB onder meer verantwoordelijk voor financiën, volgt op weken van onrust over de financiële situatie van de TU/e. De universiteitsraad liet vorige week weten niet genoeg vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de concept-begroting en adviseerde negatief.
De U-raadsleden gaven maandag te kennen het besluit van Te Beest te betreuren, "zeker na een proces waar wij óók een rol in hebben gehad", zo zei dr. Jimme Keizer (PUR). Op de vraag van het U-raadslid of Te Beest binnen het CvB nog op vertrouwen kon rekenen, gaf De Wilt geen antwoord. Hetzelfde gold voor Keizers vraag in hoeverre de toegenomen druk een rol heeft gespeeld in het besluit van de bestuurder. "Meneer Te Beest heeft ons niet in detail meegevoerd in zijn overwegingen", aldus De Wilt. Wel liet de voorzitter weten dat de mate waarin die druk binnen het CvB werd gevoeld 'niet helemaal homogeen verdeeld was over alle partijen'.

Schade
Of het besluit van Te Beest gezien kan worden als een verzoek om ontslag, zoals U-raadslid Joris Bierkens (Groep één) wilde weten, daar zei De Wilt evenmin veel over. "Ik ga nu niet in op rechtspositionele zaken. We streven er in elk geval naar om eventuele schade voor meneer Te Beest tot het uiterste te beperken."
Ook het opgestapte bestuurslid zelf wil daags na de bekendmaking van zijn vertrek niet ingaan op zijn besluit. "Als het CvB die toelichting niet gegeven heeft, moet u die van mij ook niet verwachten", zegt hij desgevraagd. "De voorgelezen verklaring is in overleg opgesteld; ik heb geen behoefte daar verdere uitleg bij te geven."
CvB-voorzitter De Wilt neemt de portefeuille van Te Beest voorlopig waar./.

Untitled Document

U-raad zonder Te Beest

Het vertrek van CvB-lid drs. Willem te Beest werd afgelopen maandag bekendgemaakt tijdens de U-raadsvergadering. De mededeling werd gedaan door collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt. Te Beest was zelf niet aanwezig tijdens de vergadering. Zijn plek aan de collegetafel bleef leeg, zijn naambordje omgedraaid.

Foto: Bert Jansen

Untitled Document

Personeel voelt afstand met bestuur
Op de eigen afdeling lijken de meeste TU/e-personeelsleden redelijk tevreden, zo valt op te maken uit de Satisfactiepeiling 2001. Op TU/e-vlak valt echter nog het nodige te verbeteren: 49 procent van de respondenten vindt dat het CvB niet geïnteresseerd is in het welzijn van de werknemers.

Het College van Bestuur wil nog niet inhoudelijk ingaan op de bevindingen van de peiling, maar heeft het hoofd van de Dienst Personeel en Organisatie opdracht gegeven een draaiboek op te stellen om de resultaten breed en diep ter discussie te stellen binnen de hele universiteit. "Kennelijk vindt men dat de afstand tussen personeel en het bestuur heel groot is", zegt dr.ir. Henk de Wilt, voorzitter van het College van Bestuur over de resultaten van de satisfactiepeiling. Het College denkt dat die afstand mede wordt gevoed door een onvoldoende interne communicatie. "Zenden wordt genoeg gedaan hier, maar kennelijk ontvangen we te weinig. We realiseren ons dat het een omvangrijk project is om de communicatie binnen de universiteit tweezijdig te verbeteren. Dat is een weerbarstige discussie die we moeten gaan voeren", aldus De Wilt. Dit zal begin volgend jaar gebeuren.

"Pas op voor het Lucky Luke-effect"
Bij resultaten Satisfactiepeiling

Al waren sommige resultaten van de satisfactiepeiling negatief, zowel Beteor, die de satisfactiepeiling heeft uitgevoerd, als het College van Bestuur, waarschuwen voor het Lucky Luke-effect: "Laat alles eerst bezinken en begin niet meteen te schieten, zoals Lucky Luke, die sneller schiet dan zijn eigen schaduw", aldus drs. Esther Schmal van Beteor voorafgaand aan de presentatie.

Deze opmerking kwam nog een keer terug toen de resultaten per dienst op het scherm verschenen. Vooral de Dienst Financiële en Economsche Zaken (DFEZ) komt slecht uit de peiling naar voren. In alle categorieën scoort deze dienst lager dan het TU/e-gemiddelde. Diensten die er duidelijk beter eruit kwamen, zijn de Dienst Personeel en Organisatie (DPO), het Communicatie Service Centrum (CSC), het Studenten Service Centrum (STU) en ICTS. Bij de faculteiten scoort Bouwkunde slecht, evenals Technologie Management. Biomedische Technologie zit op alle punten boven het TU/e-gemiddelde en ook Werktuigbouwkunde en Scheikundige Technologie worden beter beoordeeld.
Er zijn twaalf onderdelen waarover vragen werden gesteld in de satisfactiepeiling. Vergeleken met 1999 wordt het punt 'erkenning en beoordeling' duidelijk beter bevonden (57 procent nu tegenover 53 procent in '99). Ook 'resultaatgerichtheid' gaat omhoog van 45 naar 48 procent. Minder goed beoordeeld worden 'beleid en communicatie' (van 33 naar 32) en 'fysieke omstandigheden', dat van 50 procent naar 44 procent zakt. Ook de 'algemene tevredenheid' zakt van 61 procent in 1999 naar 58 dit jaar.
29 Procent van de ondervraagden vindt dat het beleid van de TU/e de afgelopen twee jaar is verslechterd, 25 procent vindt dat het hetzelfde is gebleven en 11 procent dat het verbeterd was. Over communicatie vond 24 procent dat het verslechterd is, 34 procent hetzelfde en 11 procent verbeterd. De kwaliteit van de dienstverlening is volgens 38 procent verslechterd, volgens 27 procent hetzelfde gebleven en volgens 8 procent verbeterd. Deze uitkomst is opmerkelijk, omdat de dienstverlening na de AVA-operatie juist verbeterd zou moeten zijn.

Respons
In totaal kregen 2704 mensen de satisfactiepeiling toegestuurd met de vraag deze in te vullen en te retourneren. 55 Procent deed dat, vergeleken met 62 procent in 1999. Hiervan is 37 procent vast wetenschappelijk personeel, 22 procent tijdelijk wetenschappelijk personeel en 41 procent ondersteunend personeel bij de diensten. Personeel jonger dan 35 jaar is 35 procent van de beantwoorders; 35-44 jaar is 23 procent en 45-54 jaar 26 procent. Personeel van 55 jaar en ouder zorgt voor zestien procent van de opkomst. De jongste groep waardeert de meeste categorieën hoger dan de rest van de leeftijdsgroepen, met uitzondering van 'resultaatgerichtheid'/.

Untitled Document

Laatste Cursor
Dit is de laatste Cursor van dit jaar. Op donderdag 17 januari 2002 verschijnt het eerstvolgende nummer. De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

Lezing Nobelprijs
Vandaag, donderdag 20 december, wordt bij de
faculteit Technische Natuurkunde een lezing gehouden over het Bose-Einstein condensaat, waarmee de wetenschappers Eric Cornel, Wolfgang Ketterle en Carl Wieman dit jaar de Nobelprijs voor natuurkunde wonnen. De lezing begint om 16.00 uur in zaal a 2.49 in
N-laag. Spreker is prof.dr. Boudewijn Verhaar, die binnen de TU/e samen met prof.dr. Herman Beijerinck onderzoek doet naar het Bose-Einstein condensaat. Meer info: www.phys.tue.nl/
colloquium.html.

Filmavond Mosaic
De multiculturele studentenvereniging Mosaic houdt vanmiddag, donderdag 20 december, een filmavond. De film die wordt gedraaid, heet 'Not one less' en gaat over een dertienjarig Chinees meisje dat een lerares vervangt. Als op een dag een leerling niet meer komt opdagen, gaat ze naar hem op zoek. De film begint om 17.30 uur in zaal 5 van het Auditorium.

TU/e'er wint ISOC-award
Ir. Koert van Mensvoort, medewerker bij de J.F. Schouten onderzoeksschool voor user-system interaction is één van de winnaars van de Internet Society (ISOC) awards. Van Mensvoort kreeg de prijs voor het ontwerp van een 'active cursor'. Meer informatie over Van Mensvoort en de awards is te vinden op www.isoc.nl.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor