/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 9

Jaargang 44, 7 februari 2002


Mensen

Untitled Document

Mathieu Weggeman
"Bèta's moeten wel een fascinatie voor taal hebben"
Han Konings
Foto: Bart van Overbeeke
In zijn colleges past hij deze aanpak veelvuldig toe: zorg voor origineel taalgebruik en relativeer dingen, zodat je toehoorders geboeid blijven. "Mensen onthouden het verhaal, niet een droge opsomming van puntjes", aldus Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde bij de faculteit Technologie Management. Weggemans spel met taal vond onlangs zijn schriftelijke uitwerking in de bundel 'Kersten Huurst'.

Taal heeft hem altijd al geboeid. "Bèta's, wetenschappers in het algemeen, moeten ook wel een fascinatie voor taal hebben", aldus prof.dr.ir. Mathieu Weggeman. "Alleen via taal kunnen ze uitdrukking geven aan datgene waar ze mee bezig zijn. In aanpalende gebieden, zoals in de religie en de kunst, speelt dat toch minder. Een kunstenaar kan gewoon zeggen: 'Kijk dan, zo heb ik het geschilderd, dat spreekt toch voor zich?'."
In een recensie van zijn bundel 'Kersten Huurst' in het Eindhovens Dagblad werd zijn werk vergeleken met dadaïstisch klankvers en gedichten van de Vlaming Paul van Ostaijen. "Dat mijn werk naast dat van Van Ostaijen werd gezet, vereert mij zeer. Maar die zit toch wel in een hogere divisie. Misschien, als ik er de tijd voor krijg, kom ik daar ooit een beetje bij in de buurt."
Met het gedachtengoed van de dadaïsten voelt Weggeman grote verwantschap. Weggeman: "Deze beweging, die ontstaan is tussen de beide wereldoorlogen, vond dat geen enkel idee ooit had geleid tot een rechtvaardige samenleving. Noch het kapitalisme, socialisme of communisme. Zij dachten ook niet dat zo'n ideaal te verwezenlijken was. Dan kun je twee dingen doen: of je houdt op met bestaan, wat nogal een heftige beslissing is, of je gaat leuke dingen doen om zo de verveling nog enigszins te verdrijven. Ook ik ben van mening dat we er met z'n allen niet zo bar veel van gemaakt hebben. Maar ik vind het nog te leuk en pleeg om die reden ook geen zelfmoord. Zo'n instelling brengt echter wel met zich mee dat je nog maar weinig dingen echt belangrijk vindt".
Relativering en absurdisme zijn dan ook ruimschoots voorhanden in Weggemans bundel. "De titel van het boekje is eigenlijk zomaar een losse kreet, het betekent niets", aldus Weggeman. "Op pagina vier noem ik nog zes titels die het net niet geworden zijn." Op de boekflap staat dat Weggeman het boekje schreef vanuit de behoefte iets te verduidelijken, maar dat hij daar helaas niet in geslaagd is. Er wordt dan ook het nodige van de lezer zelf gevraagd. Als voorbeeld haalt Weggeman een reeks nonsens-namen aan, die terug te vinden zijn onder de titel 'De gezworenen'. "Iedereen zal zich bij het lezen van deze namen allerlei beelden voor de geest halen. Tenminste, dat hoop ik. Hoe zien bijvoorbeeld Kef Brok, Kaalieman Stuf Garting of Radanker Beetangkoer eruit?"
Op de vraag of zijn relativerende kijk op de maatschappij te verenigen is met zijn professie van organisatiedeskundige, zegt Weggeman: "Ja, dat is heel goed te doen. Ik vind dat managers hun werknemers meer vrijheid moeten geven. Maak van de werkvloer weer een playground. Vooral voor ingenieurs is dat van belang. Die komen in zo'n omgeving het best tot hun recht en kunnen dan allerlei dingetjes maken waar de mensen iets aan hebben"./.

Untitled Document

De week van/John
John Snoeijs is portier bij de faculteit Elektrotechniek en was aanwezig bij het burgerlijk huwelijk van Willem-Alexander en Máxima.

Maandag: Deze week staat in het teken van hét Huwelijk. Mijn vriendin en ik hebben hier in december een officiële uitnodiging van de Koningin voor ontvangen.
Het is een drukke dag. Veel telefoontjes, post en aanvragen voor sleutels verwerkt en bezoekers doorverwezen.

Dinsdag:
Weer gigantisch druk. M'n lunch schoot er bijna bij in. Ik besluit alvast om vrijdag vrij te nemen.

Woensdag: Verschillende verzoeken overtelefoonzaken en BHV-zaken afgewerkt.

Donderdag: Heb vandaag toegangspasjes geprogrammeerd en machtigingen tot aanwezigheid buiten diensttijd verlengd. Om vier uur naar de afscheidsreceptie van mijn collega Paul van Eck.

Vrijdag: Deze dag stond in het teken van de voorbereidingen op hét Huwelijk. Boodschappen gehaald en nog wat gesport. Op tijd naar bed.

Zaterdag: Om half vijf opgestaan en een uur later vertrokken naar Amsterdam.
We kwamen om half acht aan bij de speciale verzamelplaats voor de genodigden. Veel politie en een cameraploeg van de NOS waren present. Omdat we de eerste genodigden waren, werden we direct door de NOS geïnterviewd. Binnen werden we uitvoerig gecontroleerd. Het gebouw werd zeer streng bewaakt. Om half negen mochten we plaatsnemen in een bus die ons onder zware politiebegeleiding naar de Beurs van Berlage bracht. Onderweg stonden duizenden mensen ons toe te juichen. Bij binnenkomst werden we ontvangen door de Amsterdamse wethouders en burgermeester Cohen. Wij kwamen in het eerste blok te zitten, ideaal om alles van dichtbij mee te maken. Na de plechtigheid was er de gelegenheid een hapje en een drankje te nuttigen. In een andere zaal stond een groot videoscherm met luxe zitplaatsen om de kerkelijke inzegening en de rijtoer met balkonscène te kunnen volgen. Om twee uur werden we weer naar het Centraal Station gebracht. Mensen herkenden ons al als 'die twee die 's morgens op tv waren geweest'. Het was een onvergetelijke dag.

Zondag: Vandaag goed uitgerust om er morgen weer met frisse moed tegenaan te gaan.

Untitled Document

/Promoties
Ir. M. van Boxtel verdedigt op woensdag 13 februari haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit doet zij om 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt 'Reversible Physical Network Stabilised Nematics; Soft Solids for New Liquid Crystal Displays'. Van Boxtel promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie.

S. Boumova verdedigt op maandag 18 februari haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt in zaal 4 van het Auditorium om 16.00 uur. De titel van het proefschrift is 'Applications of polynomials to
spherical codes and designs'. Boumova promoveert aan de faculteit Wiskunde en Informatica.

Ir. C. Lin verdedigt op woensdag 20 februari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit doet hij om 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift is 'Incremental Mixed-Signal Layout Generation Concepts: Theory and Implementation'. Lin promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.

/Afscheid
Han Lörzing, voorzitter van de kunstcommissie, stopt op 1 maart met deze functie. Lörzing was pas anderhalf jaar voorzitter van de commissie. Hij heeft een baan aangenomen bij het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag, een onlangs opgerichte 'denktank' van het ministerie van VROM die de minister advies geeft over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Lörzing blijft nog een dag in de week bij de TU/e werken, maar het voorzitterschap van de kunstcommissie valt hiermee niet te combineren.

Theo Maas verlaat de TU/e op
1 maart 2002. Na een dienstverband van ruim veertig jaar gaat hij met fpu. Ter gelegenheid van zijn afscheid is op woensdag 27 februari een receptie gepland in de University Club vanaf 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom.


Website Cursor