/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 9

Jaargang 44, 7 februari 2002


Voorpagina

Untitled Document

SAI wil in afgeslankte vorm verder
Het Stan Ackermans Instituut (SAI) ziet zich gedwongen een herstructurering door te voeren. Aanleiding hiervoor is de terugloop in het aantal aanmeldingen van TWAIO's. Vorige week werd hiervoor een plan gepresenteerd aan de
directeuren van de ontwerpersopleidingen.

De tweejarige post-initiële ontwerpersopleidingen van het Stan Ackermans Instituut kampen al enige jaren met een sterke terugloop in het aantal studenten. De TU/e streeft er echter naar om ook voor de komende vier jaar een marktaandeel van minstens vijftig procent van de in Nederland opgeleide 'Masters of Technological Design' voor haar rekening te nemen. Om dat te kunnen bereiken, moet het SAI geherstructureerd worden. Ir.drs. Peter van der Koogh, wetenschappelijk directeur van het SAI, schreef samen met
directeur mr.drs. Ben Donders een plan hiervoor. Van der Koogh en Donders stellen voor om de huidige tien opleidingen terug te brengen naar zes nieuwe, en men wil dat per opleiding jaarlijks minimaal twintig nieuwe TWAIO's instromen. Volgens Donders zorgt alleen zo'n aantal ervoor dat een opleiding ook op de langere duur levensvatbaarheid heeft. Onder die kritische grens moet je niet komen, aldus de directeur. Het in-stromen van studenten moet ook nog maar één of twee keer per jaar kunnen plaatsvinden. Donders merkt op dat daardoor verschillende onderdelen in het onderwijsprogramma beter op elkaar zijn af te stemmen. Dat kan ook kostenbesparend werken.

Besparing
Waar het SAI vanaf wil, is het begeleiden van buitenlandse TWAIO's en de organisatie rondom het Professional Development-programma. "Deze taken zijn beter op hun plaats bij het Bureau for International Activities (BIA) en het Studenten Service Centrum (STU)", aldus Donders. Of het SAI zich in de toekomst ook met onderwijs en onderzoek naar ontwerpmethodologie zal blijven bezighouden, is nog niet duidelijk. In 2005 wil men een structurele besparing van 907.000 euro gerealiseerd hebben.
Volgens Donders
reageerden de opleidingsdirecteuren over het algemeen positief op het voorstel. In een overleg tussen het College van Bestuur en de decanen is het plan begin deze week ook aan de orde geweest. Een beslissing is er in die kring nog niet over genomen, omdat men op korte termijn enige punten nog wat nader wil bekijken./.

Untitled Document

Wetenschapsgoeroe

De naam en faam van wetenschapsgoeroe Chriet Titulaer heeft nog altijd voldoende aantrekkingskracht. Vorige week donderdag wist de initiatiefnemer van onder meer het Huis en het Kantoor van de Toekomst de Blauwe Zaal nog goeddeels gevuld te krijgen voor zijn lezing 'Welkom in de Toekomst'. Dit deed hij op uitnodiging van de commissie Wervingsdagen.
Met de van hem bekende reuzenstappen raasde de Limburger door de wondere wereld van de techniek en wetenschap. Niet altijd was de samenhang even duidelijk, maar het typische stemgeluid en de humor van Titulaer vergoedde veel.
Foto: Bert Jansen

Untitled Document

Wetenschapswinkels benadrukken eigen waarde
Dat het budget van de acht wetenschapswinkels van de TU/e met honderdduizend gulden wordt gekort, daar hebben de winkels zich inmiddels wel bij neergelegd. De manier waarop de overgebleven 350.000 gulden verdeeld gaat worden, roept bij de winkels echter discussie en vragen op.
Het College van Bestuur heeft voorgesteld de Technische Werkwinkel Gezondheidszorg, WenS (Werktuigbouwkunde en Samenleving) en de Elektrowinkel te fuseren. Ook de TeMawinkel en de Bedrijfskundewinkel zouden volgens het voorstel moeten fuseren. De wetenschapswinkels denken momenteel samen met de secretaris en voorzitter van de bestuurscommissie na over een manier waarop de bezuiniging doorgevoerd kan worden, maar proberen vooral op zoveel mogelijk manieren duidelijk te maken dat ze allemaal hun eigen waarde hebben.

 

Lees verder op achtergrondpagina .

Untitled Document

Valentine
De horrorfilm Valentine draait donderdag 7 februari om 20.00 uur in zaal 12 van het Auditorium. De film gaat over vier vrienden die morbide valentijnskaarten krijgen. Iemand die zij vroeger gepest hebben, wil nu wraak. De toegang is gratis.

Magnolia
Studium Generale brengt vanavond, donderdag 7 februari, Magnolia. Deze film uit 1998 laat een dag uit het leven van zo'n twintig mensen in Los Angeles zien. Allen worstelen met de schaduwkant van het bestaan. Centraal staan twee cynische en egoïstische mannen die kanker hebben. Met onder anderen Tom Cruise. De film draait in de Blauwe Zaal om 20.30 uur en is gratis toegankelijk.

Carnavals-vakantie
Op donderdag 14 februari komt er geen Cursor uit vanwege de carnavals-
vakantie. De eerstvolgende editie van Cursor ligt er weer op donderdag 21 februari.

Omvang Cursor
Vanwege het lage aantal advertenties telt Cursor deze week twaalf pagina's. De bestuurs-, cultuur- en reportagepagina zijn komen te vervallen.

Videowall
De videowall 'Expose' van kunstenaar Geert Mul, wordt zaterdag 9 februari officieel geopend. Dit gebeurt om 17.00 uur bij de videowall op de loopbrug van het Hoofdgebouw.

Mensenrechten
Studium Generale houdt woensdag 20 februari een lezing over 'andere wetenschappen'. Prof.dr. Peter Baehr spreekt van 11.45 tot 13.00 uur in de Blauwe Zaal over mensenrechten als wetenschap. Baehr is politicoloog en emeritushoogleraar rechten van de mens aan de universiteiten van Utrecht en Leiden.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor