/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 6

jaargang 43, 12 oktober 2000


Nieuws


Integrand als eerste in gerenoveerd deel Hoofdgebouw
De eerste gebruikers hebben hun intrek genomen in het gerenoveerde deel van het Hoofdgebouw. Bemiddelingsbureau Integrand verhuisde eind september naar een ruimte op vloer nul. Na Integrand volgen de bank, een kapper, Euflex, het reductiebureau en nog meer studenteninstanties. Eind 2000 moet alles volop in bedrijf zijn op vloer nul en de eerste verdieping, zegt Jan Dekkers, projectleider van Vastgoed.
Tevredenheid overheerst bij Integrand, die nog als enigen op vloer nul zitten. “De ruimte is nog niet helemaal klaar, maar wij zagen er voordelen in om snel te verhuizen”, zegt Mark Otten, pr-functionaris van Integrand. “De studenten zien ons als eersten hier zitten en we vestigen de aandacht op onszelf.” Integrand is erg in z’n nopjes met de nieuwe ruimte. “Qua ligging is het een enorme verbetering, want eerst zaten we in het Alpha-paviljoen, dicht bij het Multi Media Paviljoen. Het Hoofdgebouw is perfect; centraler kun je niet zitten.” De studenten lopen al regelmatig binnen bij Integrand. “We kunnen studenten ook veel gemakkelijker benaderen van hier uit. Acties vallen bijvoorbeeld veel eerder op, omdat we centraler zitten.” Kleine dingen zijn er nog wel, zoals telefoon- en netwerkaansluitingen die nog niet naar behoren werken, en het nodige moet nog worden afgewerkt. “We zijn goed geholpen door Vastgoed”, vindt Bart Prins, aspirantbestuurslid van Integrand. “We mochten zelf aangeven waar we stopcontacten en netwerkaansluitingen het liefst wilden hebben, heel gemakkelijk allemaal.”
Studentenorganisaties
Carlson Wagonlit en de KiVi-kamer zijn ook al ingericht op vloer nul. Op deze verdieping komt ook nog een kapsalon, die op 23 oktober wordt geopend, de cd-uitleen, het reductiebureau en Euflex. Ook het Studenten Service Centrum STU komt op vloer 0, evenals op vloer 1. STU verhuist eind oktober, begin november naar het Hoofdgebouw. Boekhandel Van Piere krijgt een plek op de eerste verdieping. De Universityclub is vorige week al officieel geopend. Op vloer ­1 zijn de Centrale Meldkamer en de Reproductie gehuisvest. Ook studentenorganisaties zoals ESVB, StIK, Aegee en Irce hebben een plekje gekregen in de kelder van het Hoofdgebouw.

/Intreerede
Prof. dr. H. Kelder zal op vrijdag 27 oktober om 16.00 uur zijn intreerede houden. De titel luidt: ‘Heel de atmosfeer’. Kelder werd op 1 juli 1998 benoemd tot hoogleraar op het vakgebied Atmosferische Fysica bij de faculteit Technische Natuurkunde. De intreerede vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Na afloop zal professor Kelder recipiëren in de Senaatszaal van het Auditorium.

Kamervragen over elektronisch bankieren
In de Tweede Kamer zijn onlangs vragen gesteld over de veiligheid van elektronisch bankieren. Dit gebeurde naar aanleiding van het tv-programma Hackers, dat een lek in het thuisbankierprogramma van de ABN Amrobank ontdekte. Twee TU/e-studenten hadden dat een jaar eerder al aan de bank gemeld, maar ABN Amro ondernam geen actie.
Klopt het dat dit niet de eerste keer was dat de veiligheid in het geding was bij internet en wat is de rol van de overheid in deze? Enkele vragen die zijn gesteld in de Tweede Kamer over het elektronisch bankieren. TU/e studenten Informatica Oscar Reynhout en Barend de Lange lieten van zich horen toen ABN Amro in het tv-programma verbaasd reageerde op het ontdekte lek in het elektronisch bankiersysteem. Zij hadden dat een jaar eerder immers al aan de bank gemeld. Toen ze vervolgens de publiciteit zochten, werden ze uitgenodigd voor een gesprek bij ABN Amro. Reynhout: “Wij hebben gedemonstreerd hoe je in het systeem komt en ermee kunt knoeien. Er waren drie mensen bij aanwezig, die in het begin nogal sceptisch waren. Maar ze hebben geluisterd en we hebben nog gepraat over eventuele oplossingen. Ik geloof dat ze vooral geïnteresseerd waren in waar het mis is gegaan met de interne communicatie, omdat ze niet wisten dat wij het al eerder hadden gemeld.” Nadien is er niet echt iets veranderd in het programma, zegt Reynhout. “Op termijn wil de bank op een ander programma overgaan.”
Nieuwe leraren

Bij de Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) zijn vorige week 14 diploma’s uitgereikt. De nieuwbakken leraren gaan in drie verschillende richtingen aan de slag: natuurkunde (zeven geslaagden), scheikunde (vier geslaagden) en wiskunde (drie geslaagden). Alhoewel studenten al tijdens hun studie kunnen beginnen aan de lerarenopleiding, gebeurt het toch dat reeds afgestudeerden aan de opleiding beginnen. De huidige lichting kent zelfs drie gepromoveerden. De TULO is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen van de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Eindhoven is penvoerder. .


Slowaakse erkenning
Prof.dr.ir. Frans Everaerts en Theo Verheggen, beiden oud-medewerkers van de faculteit Technische Scheikunde, zijn tijdens een internationaal symposium in Bratislava onderscheiden door de Slovak Chemical Society. Everaerts ontving een gouden medaille voor zijn introductie en wetenschappelijke ondersteuning van Cappilary electroseparation Techniques. Verheggen ontving een ‘Memorial Medal’ voor zijn bijdrage aan de introductie van genoemde technieken. Door hem gebouwde prototypen vormen de basis voor diverse apparaten voor capillaire electroforese van verschillende fabrikanten.

Wiskunde populairder
Het aantal eerstejaars Wiskunde aan Nederlandse universiteiten is voor het eerst sinds jaren toegenomen. Groningen heeft de spectaculairste stijging. Vorig jaar begonnen daar acht studenten met een studie Wiskunde, dit jaar zijn dat er 22. Het aantal vooraanmeldingen is landelijk met 25 procent gestegen. Op de TU/e lag het aantal vooraanmeldingen in juli dit jaar 32 procent lager ten opzichte van het jaar daarvoor. Nu ligt het aantal vooraanmeldingen rond de dertig. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar rond deze tijd. Het verbeterde beroepsperspectief kan een reden zijn voor de stijging. De vraag naar wiskundigen is op het moment erg groot, vooral in de explosief groeiende ICT sector en het bank- en verzekeringswezen.

Techniekstudies ontlopen elkaar weinig


De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente strijden om de hoogste eer bij de studenten, vindt Elsevier in de special ‘De beste studies’. In het hoofdstuk ‘Techniek’ turft de redactie van Elsevier uit het door NIPO uitgevoerde onderzoek drie eerste plaatsen voor Eindhoven en Twente. De Delftse studenten zijn minder tevreden, aldus Elsevier.


Elsevier vroeg de TU-studenten hun mening over vier studies: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde en Elektrotechniek. Bouwkunde in Eindhoven scoort een 6,8 en doet het daarmee beter dan de enige andere opleiding in Nederland, de Delftse opleiding (6,4). Eën op de drie studenten in Delft vindt de studie te licht, zo blijkt uit het Elsevier-onderzoek, terwijl ze wel net zolang per week studeren als de Eindhovense studenten. De Delftse docenten hebben in de NIPO-enquête de poedelprijs voor de allerlaagste score: een 2,9. Deze opmerkelijke score behalen de docenten in Delft doordat ze heel lang doen over het nakijken van tentamens.
Nek aan nek
Bij de studie Werktuigbouwkunde zijn Twente en Eindhoven verwikkeld in een nek-aan-nek-race: twee jaar geleden won Twente, vorig jaar Eindhoven en nu weer Twente. Delft komt wat achteraan met een score die een stuk lager ligt dan de Twentse en Eindhovense opleiding (een 6,7 tegenover respectievelijk 7,2 en 7,1). Overigens zijn de hoogleraren veel eenduidiger in hun oordeel: de Eindhovense opleiding is de beste. De Eindhovense studenten zijn, ten opzichte van de andere twee opleidingen, duidelijk tevreden over de training in het wetenschappelijk denken, het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het aanleren van schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Ook de roosters van colleges en tentamens scoren beter dan de andere twee opleidingen. Op de onderdelen ‘haalbaarheid doctoraal’ en de termijn waarop tentamenuitslagen bekend worden, scoort Eindhoven minder dan Twente, maar wel beter dan Delft. Met betrekking tot de bekwaamheid van docenten en hun bereikbaarheid scoort Eindhoven hoger dan de andere twee. De Twentse Werktuigbouwers hebben kennelijk uitstekende locaties voor tentamens, want op dat onderdeel scoort de opleiding goed. Ook de stagemogelijkheden zijn in Twente beter dan in Eindhoven en Delft. Overigen scoort Delft op dit onderdeel, evenals op het onderdeel ‘locatie tentamens’, ook beter dan Eindhoven. De Eindhovense opleiding scoort ook minder goed op het item ‘relevantie onderdelen programma’.

Haalbaarheid
Bij Technische Bedrijfskunde doen Twente en Eindhoven niet voor elkaar onder, als het op studentenoordelen aankomt (hoogleraren vinden de Eindhovense opleiding overigens veel beter: de Eindhovense opleiding scoorde 28 procent in een rijtje van zeven, Twente slechts 5 procent). Ondanks het feit dat de beide opleidingen in de ogen van de studenten eenzelfde cijfer halen, zijn er duidelijke verschillen. De inrichting van de opleiding wordt door de Eindhovense studenten hoger gewaardeerd dan in Twente. De Twentenaren zijn weer tevredener over de wijze waarop ze getoetst worden. De studie Elektrotechniek kent ook een ex aequo-notering: Eindhoven en Twente aan kop, Delft daar iets onder. Hoogleraren denken overigens dat Delft ­met een minieme voorsprong op de andere twee- de beste opleiding is. De Eindhovense studenten zijn dik tevreden over de faciliteiten in hun faculteit. Ze hebben wat minder vertrouwen in de haalbaarheid van hun studie: vinden ze de propedeuse ten opzichte van Twente en Delft al niet goed haalbaar (een 6,4 tegenover respectievelijk een 7,6 en een 7,2), de haalbaarheid van het doctoraal vinden ze zeker een moeilijke kwestie (een 5,3 tegenover respectievelijk een 5,9 en een 6,7). Het aanleren van onderzoeksvaardigheden en de kwaliteit van de syllabi krijgen in Eindhoven echter weer hoge scores. Het aanleren van schriftelijke en mondelinge vaardigheden kan in Eindhoven wel beter, zo blijkt uit de Elsevier-scores.


University Club ingewijd met happy hour

university club geopend met een drankje
De officiële opening van de University Club vindt pas plaats in het voorjaar van 2001. Vorige week donderdag nam de Faculty Club echter al een voorschotje hierop met een happy hour in deze gloednieuwe eet- en vergadergelegenheid.
Het ontwerp van de ruimte is van de hand van architect en TU/e-alumnus Bert Staal. Staal heeft onder meer ook de Skybar - nu bekend onder de naam de Tuureluur - gerestyled. De Tuureluur kan eventueel ook in combinatie met de University Club gebruikt worden. Bijvoorbeeld door eerst daar onder het genot van een aperitief het wijdse panorama te bewonderen, en daarna af te zakken naar de University Club voor een diner. Staal vond het een zeer leuke en uitdagende opdracht om vergaderen, informeel borrelen en dineren in ëën ruimte te combineren. “In wezen mag je mij beschouwen als een intelligente behanger. Ik tast de eigenlijke architectuur niet aan, maar pas er mijn concept als een soort huid of behang naadloos overheen”, aldus Staal. Van een eerder ontwerp, dat Staal ooit had gemaakt toen er nog sprake van was dat de Faculty Club een ruimte zou krijgen in het Rekencentrum, zijn de golvende, meanderende lijnen bewaard gebleven. Volgens Staal werkt deze vorm het beste als je een ruimte wil creëren voor informele ontmoetingen. Prof.dr. Martien de Voigt, voorzitter van de Faculty Club, sprak ook nog eens nadrukkelijk zijn waardering uit voor deze faciliteit. Op 9 november en 7 december staan in ieder geval nog twee happy hoursgepland, om leden en aspirant-leden kennis te laten maken met de University Club.
Foto: Bram Saeys


Studiedagen PAS
Tijdens de studiedagen van Pas, de tweejarige post-academische opleiding voor afgestudeerde architecten, staat het hoofdkantoor van ABN AMRO centraal. PAS gaat tijdens de studiedagen op 27 en 28 oktober in op de problemen en de oplossingen bij complexe en omvangrijke projecten als de bouw van het hoofdkantoor van deze bank in Amsterdam. De studiedagen zijn gebaseerd op het projectencollege dat vorig jaar gegeven werd aan de TU/e. Het ABN AMRO gebouw werd ontworpen door de Amerikaan Henry Cobb en wordt gezien als het grootste Nederlandse bouwproject van de laatste jaren. Opgeven voor 23 oktober bij PAS: 020 6223616 of www.xs4all.nl/-pas

Verhuizing STU
STU gaat in de week van 16 tot 20 oktober verhuizen naar het Hoofdgebouw. Daarom is de service desk van STU op woensdag 18 oktober gesloten. Vanaf maandag 23 oktober werken alle STU-medewerkers in de nieuwe huisvesting in het Hoofdgebouw (HG 0.70).
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor