/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 6

jaargang 43, 12 oktober 2000


Voorpagina


TU/e beste technische universiteit

Het opinieweekblad Elsevier heeft hoogleraren in Nederland gevraagd wat de beste technische universiteit is. De Technische Universiteit Eindhoven is uit dit onderzoek als beste uit de bus gekomen. Bij de studentenoordelen bleek dat studenten van de Universiteit Twente het meest tevreden zijn over hun universiteit. De TU/e doet echter in de studentenoordelen nauwelijks onder voor Twente, aldus Elsevier.


Elsevier wijst bij de enquête onder de professoren drie winnaars aan: de Universiteit Utrecht, de Katholieke Universiteit Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven. Deze driedeling is tot stand gekomen om recht te doen aan het aantal onderzochte opleidingen en de specifieke aard van bijvoorbeeld de technische universiteiten. De onderzoekers ­van het Nijmeegse onderzoeksinstituut IOWO, hetzelfde instituut dat ook de satisfactiepeilingen bij de TU/e heeft verzorgd- wilden vermijden dat bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft (met zes opleidingen in de race) zou ‘winnen’ van de Universiteit van Amsterdam (met 27 opleidingen in de race). Op basis van de puntentelling zou dat wel mogelijk zijn. De drie technische universiteiten zijn dus apart beoordeeld, met een voor Eindhoven gunstig resultaat. Overigens maakt Elsevier daarbij de kanttekening dat alleen de studies die aan minimaal drie universiteiten zijn te vinden, meetelden voor de einduitslag. Wordt een opleiding aan slechts twee universiteiten aangeboden, dan zouden de hoogleraren in kwestie niets anders resten dan de concurrent een cijfer te geven, een niet erg betrouwbare methode om de topopleiding aan te wijzen, aldus Elsevier.
Criteria
Het beeld wijkt overigens weinig af van de enquête van vorig jaar. Eindhoven is opnieuw de beste in werktuigbouwkunde, scheikundige technologie en technische wiskunde. Delft staat opnieuw bovenaan met elektrotechniek en technische natuurkunde. Twente is alleen het beste in niet-technische bestuurskunde. Bij de grote klassieke universiteiten heeft Utrecht Leiden van de eerste plaats verdrongen. Bij de kleinere universiteiten is de KUB net als vorig jaar winnaar, met dien verstande dat de Tilburgse universiteit is uitgelopen op de andere universiteiten. Voor het onderzoek van Elsevier zijn ruim 3600 hoogleraren benaderd met een schriftelijke enquête. In totaal reageerden 1115 hoogleraren, een respons van 31 procent (in 1999 was dat 42 procent). De hoogleraren baseerden hun oordeel op criteria als ‘kwaliteit van wetenschappelijke publicaties’, ‘kennis van gehanteerde onderwijsvormen’, ‘percentage ‘grote namen’ in de wetenschap en visitatierapporten.
Zie ook pagina 3 en 4.


Dennenbos wordt hart Kernuniversiteit
De Wielen, het centrumgebied van de universiteit, wordt een uitgestrekte groene zone met dennebomen. Het bomenplan komt uit de koker van landschapsarchitect Richard Koek en is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure uitgekozen door een selectiecommissie onder voorzitterschap van Wytze Patijn, de supervisor van het Masterplan.
De Wielen is het centrale gebied van de ‘Kernuniversiteit’, het gedeelte van de campus waar alle faculteiten gehuisvest zullen worden. In het programma van eisen dat in december ’99 opgesteld werd, gaf de stafafdeling Vastgoed aan dat De Wielen een plaats diende te worden waar de samenkomst van technologie en samenleving gesymboliseerd wordt. De ruimte moest bovendien geschikt zijn voor evenementen en activiteiten. Andere kernwoorden in het programma van eisen waren ‘student proof’, ‘zitmogelijkheden en verlichting’ en ‘open karakter’. Landschapsarchitect Richard Koek, van het Haagse bureau CH & Partners, gaf zijn invulling aan dit idee door De Wielen, een zestig meter brede zone, te vullen met zes rijen dennen. De bomen staan in een waranda-opstelling zodat ze ook diagonale lijnen vormen. Koek staat de Pinus Nigra Nigra voor ogen, een grote zwarte den. Het liefst zou hij onder de dennen een tapijt van wit grind leggen. ‘s Avonds worden de bomen belicht door spots. Door de bomenrijen loopt een twaalf meter brede strook van asfalt. Over deze strook kan gewandeld, gefietst of geskeelerd worden. Voor auto’s is De Wielen in de toekomst verboden terrein. Verder staan er lange comfortabele banken en kunstwerken op de strook. Ook is er ruimte voor grasvelden.

Dr.ir.Karin Overdijk, hoofd van de Stafafdeling Vastgoed, benadrukt dat het plan van Koek niet klakkeloos overgenomen wordt. “We hebben voor het concept gekozen”, zegt Overdijk nadrukkelijk. “Over de exacte invulling van het plan gaan we samen met de architect nog verder nadenken.” Van doorslaggevend belang in het idee van Koek was volgens Overdijk de eenvoud en de duidelijkheid die uit de plannen sprak. “Het heeft iets spectaculairs, al die bomen. Wat ons ook aanspreekt is het verbindende element. De andere twee ontwerpen waar we naar gekeken hebben, hadden dat veel minder. Die waren bovendien niet in overeenstemming met het groene beeld dat wij voor ogen hadden.” Voor de herinrichting van De Wielen is ongeveer negen miljoen gulden uitgetrokken. De aanleg van de groene zone wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.
Houtvergassing op Publieksdag
publieksdag.jpg

Afgelopen zondag bezochten 7500 mensen de Publieksdag van de TU/e. Op de foto kijken twee kinderen naar een opstelling waarmee biogas gemaakt wordt. “Met zo’n opstelling kun je met organisch afval weer energie maken door het gas te gebruiken om stroom op te wekken,” aldus Theo Jansen van Werktuigbouwkunde, een van de vele TU/e’ers die afgelopen zondag present waren om te laten zien waar de TU/e zich zoal mee bezighoudt.


TU/e-team tweede bij NK programmeren
Sander Kooijmans, Diego Lont en Maarten ter Huurne zijn tweede geworden bij de Nederlandse Kampioenschappen programmeren die zaterdag 7 oktober aan de Rijksuniversiteit van Groningen gehouden werden. Er deden 31 studententeams mee. Binnen vijf uur moesten de deelnemers acht opgaven oplossen. Elk team had de beschikking over ëën pc. De tweede plaats was goed voor een beker en vijfhonderd gulden. De TU/e’ers hebben zich ook geplaatst voor de Europese Kampioenschappen en maken daarom ook kans op deelname aan het wereldkampioenschap volgend voorjaar in Vancouver. Eerste werd het team Bug Fiction uit Groningen. Behalve studenten deden er ook vijf bedrijventeams mee in een aparte categorie. Bij de bedrijven won het Veldhovense ASML.

Virus gaat door
Het leek erop dat cultureel festival Virus in 2001 afgeblazen zou worden vanwege een gebrek aan bestuursleden. De afgelopen weken hebben zich echter drie mensen aangemeld. Daarmee komt het aantal bestuursleden op vier. “Eigenlijk zouden we er zeven moeten hebben”, zegt bestuurslid Rob Versteeg. “Dat aantal zouden we nooit halen. We zijn ervan overtuigd dat vier genoeg moet zijn om Virus 2001 in ieder geval door te laten gaan. Natuurlijk zouden we er wel nog graag iemand bij hebben.” Een van de mensen die zich aanmeldde, is Andrë Malotaux. Hij wordt de nieuwe programmeur van Virus en heeft al de nodige ervaring opgedaan door zijn werk als bandcoördinator bij de AOR. De nieuwe voorzitster van Virus is TU/e-studente Jorien Kooimans.

Website Cursor