/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 8

Jaargang 44, 1 november 2001


Voorpagina

Untitled Document

'Salarissen bestuurders niet te hoog'
Nederlandse universiteiten belonen hun bestuurders niet overdreven hoog. Dat zei minister Loek Hermans van Onderwijs dinsdag in de Tweede Kamer op vragen van enkele Kamerleden.

De salarissen van de leden van College van Bestuur lopen fors uiteen, zo blijkt uit de jaarrekeningen van de universiteiten. Dit wordt met name veroorzaakt door de grote verschillen in de toelagen die de bestuurders bovenop hun gewone salaris (schaal achttien: minimaal 208.000, maximaal 270.000 gulden op jaarbasis) ontvangen. De TU/e voert de lijst aan: het College van Bestuur (de secretaris van de universiteit meegeteld) kreeg in 2000 in totaal 1,3 miljoen gulden aan salaris.
De loonverschillen tussen de bestuurders van universiteiten bleken enkele Tweede-Kamerleden niet helemaal lekker te zitten. Camiel Eurlings (CDA) en Mariëtte Hamer (PvdA) vroegen minister Hermans vorige week om een verklaring. "Aan de autonomie die universiteiten hebben als het gaat om de beloning van hun managers moeten we niet tornen", aldus Eurlings, alumnus van de TU/e. "Maar we hebben wel het recht om te weten waarop de beloning is gebaseerd. Universiteiten zijn voor hun inkomen voor een groot deel afhankelijk van overheidsgeld."
De hoogte van de toelagen wordt bepaald door de Raad van Toezicht van de betreffende universiteit, legde Hermans de Kamer dinsdag uit. Die bonussen lopen uiteen van tien tot dertig procent van het salaris. Bij een maximaal salaris kan dat dus oplopen tot 81.000 gulden per jaar, rekende de minister voor.
De universiteiten houden zich bij het vaststellen van de beloning voor hun bestuurders netjes aan de regels, concludeerde hij. Een gedragscode voor het verstrekken van toelagen, zoals Kamerlid Hamer opperde, vindt Hermans vooralsnog niet nodig.

Hoge kant
Het overzicht van de salarissen, dat vorige week in De Volkskrant stond, deed veel stof opwaaien. Binnen de TU/e vindt de Progressieve Fractie de bezoldiging van het CvB aan de hoge kant, bleek begin vorige week tijdens de vergadering van de universiteitsraad. CvB-lid drs. Willem te Beest benadrukte dat de Raad van Toezicht de hoogte van de salarissen bepaalt. Hij gaf bovendien te kennen te twijfelen aan de juistheid van de bedragen van andere universiteiten, die in De Volkskrant werden genoemd./.

Untitled Document

De degens gekruist
Snelheid, techniek en tactiek zijn de sleutelwoorden in de strijd op floret of degen. Zeventig schermers (overwegend studenten) uit Nederland, Duitsland en België deden op zaterdag 27 oktober mee aan het achttiende Oktobertoernooi van de Eindhovense studentenschermvereniging Hoc Habet.
Na twee voorrondes in de verschillende groepen (dames en heren, floret en degen) begonnen de echte wedstrijden. Deze afvalrace leverde aan het einde van de dag vier winnaars op. Gastvereniging Hoc Habet zette zelf twee leden in voor de strijd: Gianluca Geloni en Herman Assink (beiden floret). Zij wisten echter geen plaatsje op het erepodium te veroveren.
Veel toeschouwers trok het toernooi niet. Terry Grevenstuk, secretaris van Hoc Habet, wijt dat mede aan de geringe aandacht voor de sport op televisie. "Het is een cirkel. Als een sport veel op tv komt of een sporter uit eigen land op internationaal niveau goed presteert, neemt de belangstelling van het publiek snel toe. Kijk maar naar de aandacht voor Raymond van Barneveld en Pieter van den Hoogenband: iedereen had het opeens over darten en zwemmen. Nederland telt helaas maar weinig echt goede schermers die de sport hier op de kaart kunnen zetten. Maar wie weet verandert dat ooit."

Foto: Bert Jansen

Untitled Document

Wiskunde komt 'uiterst positief' uit visitatie
De opleiding Wiskunde heeft vorige week donderdag en vrijdag de visitatiecommissie op bezoek gehad en doorstond het bezoek glansrijk. "De vorige visitatie heeft tot de gewenste acties geleid. Ons oordeel over deze faculteit is dan ook uiterst positief", zo sprak voorzitter prof.dr. Jack van Lint, emeritus-hoogleraar van de TU/e, na afloop van het bezoek.

Volgens de commissie, bestaande uit zeven leden uit de universiteitswereld, heeft de vorige visitatie bij wiskunde goede gevolgen gehad. Vandaar dat de opleiding ook positief werd beoordeeld. "De afstudeerders zijn goede academici en hebben een uitstekende professionele kwaliteit", aldus Van Lint tijdens de voorlopige rapportage direct na afloop van het bezoek.
Wiskunde kreeg de waarschuwing de studieduur van de studenten goed in de gaten te houden. Binnen de opleiding moet snel worden gereageerd op studievertraging, zo vindt de commissie. Opleidings-directeur dr. Hennie ter Morsche onderschrijft deze stelling: "We zijn nu bezig met een vijf- in plaats van vierjarig programma. De eerste afgestudeerden komen er aan. Er zijn nog geen harde cijfers die aangeven dat de studieduur te hoog is hier".
De commissie gaf enkele adviezen aan de opleiding. Zo zou er meer gebruik moeten worden gemaakt van student-assistenten bij Wiskunde. "Dit kan dankzij de verbeterde financiële situatie." Het internationale aspect miste de commissie nog bij Wiskunde. "Dit moet veel meer worden gestimuleerd. Docenten moeten hun netwerken aanspreken om studenten naar het buitenland te kunnen laten gaan", zei Van Lint. Voortbordurend daarop zouden niet-Nederlandse promovendi een onderwijstaak moeten krijgen. Daarnaast moeten onderwijstaken meer rouleren onder de mensen om verstarring te voorkomen en is uitbreiding van het aantal kleine werkruimtes gewenst. De meeste aanbevelingen kunnen vrij snel worden geïmplementeerd binnen de faculteit, zegt Ter Morsche.

De TU/e is de tweede universiteit die de visitatiecommissie bezocht. Na Eindhoven volgen nog zeven andere bezoeken aan de afdelingen Wiskunde van de Nederlandse universiteiten. Het laatste bezoek staat gepland in februari. Alle bevindingen worden dan gebundeld in een boek, zodat de opleidingen met elkaar te vergelijken zijn. Dit eindrapport wordt in april 2002 verwacht./.

Untitled Document

Asterixcross
De Eindhovense Studenten Atletiekvereniging Asterix houdt op woensdag 7 november de Asterixcross voor studenten en medewerkers van de TU/e en Fontys. De start vindt plaats om 16.00 uur in het Eckartse Bos. Inschrijven kan via asterix@stack.nl of woensdag van 15.00 tot 15.30 uur in het Studenten Sportcentrum. Deelname is gratis.

Pensioen info
De jaarlijkse pensioenoverzichten van ABP vallen vanaf
3 november bij personeelsleden van de TU/e op de deurmat. De Dienst Personeel en Organisatie houdt op 12 en 14 november voorlichtingsbijeenkomsten over de inhoud van deze overzichten. De bijeenkomsten zijn van 12.30 tot 13.30 uur in de collegezaal van E-hoog.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor