/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 1

Jaargang 44, 22 november 2001


Voorpagina

Untitled Document

Wetenschaps-winkels voor ton gekort
Bezuinigingsvoorstel CvB overvalt besturen
De wetenschapschapswinkels van de TU/e hangt een bezuiniging van één ton boven het hoofd. De winkels zijn behoorlijk geschrokken van dit voorstel van het College van Bestuur. "Het gaat om bijna 25 procent van ons totale budget; hier kunnen wij binnen anderhalve maand geen oplossing voor verzinnen", zegt Marijn Kappers, voorzitter van de Chemiewinkel.

"Het CvB kijkt regelmatig kritisch naar de rol van de wetenschapswinkels op de TU/e", zegt voorzitter Ruud Kalis van de Elektrowinkel. "Daar zijn we voorheen meestal goed doorheen gekomen. We snappen best dat we ooit aan bezuinigingen moeten geloven, maar nu komt het voorstel voor ons wel érg onverwacht. Onze plannen voor komend jaar staan allang vast; we kunnen die voor het einde van het jaar niet zomaar wijzigen."
De besturen van de acht wetenschapswinkels zijn het niet eens met de gang van zaken. Toen ze afgelopen juni lucht kregen van een mogelijke bezuiniging, hebben de bestuurders gezamenlijk een beleidsplan opgesteld. Kappers: We hebben vorige week in het Bestuurlijk Overleg ons 'mission statement' mogen presenteren. Daarin hebben we aangegeven dat we die ton niet kunnen missen. Helaas heeft het niks geholpen".
"Het CvB is uitgegaan van onze beleidsnotitie en denkt nu dat ze precies weet wat iedere wetenschapswinkel doet", vervolgt de voorzitter van de Chemiewinkel. "Wij hebben het idee dat ze niet echt diep heeft gekeken naar de impact van de bezuiniging en naar wat de winkels voor studenten betekenen. Veel decanen weten niet eens wat hun eigen winkels doen."
Kennelijk zijn de wetenschapswinkels binnen de TU/e niet bekend genoeg, zo concluderen ze zelf. Kappers: "Wij willen best meedenken over veranderingen voor de wetenschapswinkels, maar daar moeten we wel de kans voor krijgen. We hebben nu het idee dat die ons niet gegund wordt".
In een reactie laat ir. Harry Roumen, secretaris van de universiteit, weten: "Wij hebben het begrotingsvoorstel voor 2002 opgesteld. Eén onderdeel daarvan is de bezuiniging op de wetenschapswinkels. Het voorstel is afgelopen dinsdag toegelicht aan een commissie van de universiteitsraad. Wij wachten nu haar reactie af"./.

Untitled Document

Islam en vrede
Ze kwamen in groepjes vanuit Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven: bijna tweehonderd studenten, overwegend van allochtone afkomst, woonden op woensdag 14 november de lezing 'Islam en vrede' bij. Samen met een handjevol geïnteresseerde autochtonen discussieerden ze over onderwerpen als vredelievendheid, zelfkritiek, beeldvorming en angst.
Net als de afgelopen jaren organiseerde de multiculturele studentenvereniging Mosaïc aan de vooravond van de ramadan een lezing. Dit jaar waren de aanslagen in New York en het daaruit voortkomende beeld van de islam in het westen het uitgangspunt. De discussies liepen soms hoog op: "Mijn collega's komen naar me toe en vragen: 'Hé, hoe zit dat?'"

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Rector zet vaart achter BaMa
Faculteiten moeten plannen binnen drie weken op papier zetten
Rector magnificus prof.dr. Rutger van Santen zet vaart achter de voorbereidingen voor de invoering van de bachelor-masterstructuur (BaMa) op de TU/e. Alle faculteiten moeten vóór 7 december laten weten hoe zij -in hoofdlijnen- denken BaMa binnen hun organisatie vorm te gaan geven.

Van Santen heeft alle faculteitsbesturen vorige week schriftelijk laten weten vaart te willen houden in het proces. Hij vraagt de faculteiten onder meer te bekijken of zij ruimte zien voor gemeenschappelijke basisvakken en propedeu-seprogramma's. Ook wil hij weten of -en zo ja, wélke- bacheloropleidingen gecombineerd of samengevoegd kunnen worden. De directeuren van de huidige opleidingen Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde en Scheikundige Technologie praten overigens al over de ontwikkeling van een nieuwe, brede bacheloropleiding 'Science & Technology'. Of deze de bestaande bacheloropleidingen Natuur-, Wis- en Scheikunde zal gaan vervangen of zal aanvullen, is nog niet duidelijk.
Ook wil de rector weten welke opleidingsvarianten de faculteiten willen realiseren binnen hun masteropleidingen en welke bacheloropleidingen straks toegang bieden tot welke masteropleidingen. Daarnaast heeft Van Santen enkele decanen, diensthoofden en directeuren gevraagd werkgroepen te vormen die zich de komende tijd gaan bezighouden met onderwerpen die minder faculteitsgebonden zijn. Hiertoe behoren onder meer de voorzieningen voor zeer getalenteerde studenten in de bachelor- en masteropleidingen, de inpassing van verkorte opleidingen in het nieuwe stelsel en de gevolgen van he nieuwe onderwijsstelsel voor de financiële en administratieve procedures binnen de TU/e.

Registratie
Als alle reacties binnen zijn, wil Van Santen zo snel mogelijk aan de slag met het formuleren van voorstellen en de planning van het verdere proces. Die voorstellen worden besproken in het Overleg van Opleidingsdirecteuren en het Bestuurlijk Overleg. De rector hoopt dat de kogel vóór eind januari 2002 door de kerk is, zodat de TU/e de bachelor- en masteropleidingen in februari kan aanmelden voor regi-stratie bij het CROHO (Centraal register opleidingen hoger onderwijs). Minister Loek Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) wil in september volgend jaar met de bachelor-masterstructuur beginnen. Het stelsel, volgens Engels, model, is er vooral op gericht om binnen Europa meer eenvormigheid in het hoger onderwijs te krijgen. Die eenvormigheid moet de uitwisseling van studenten tussen de Europese universiteiten vergemakkelijken en daarmee de mobiliteit van de studenten bevorderen./.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor