/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 7

Jaargang 44, 24 januari 2002


Voorpagina

Untitled Document

Studenten willen zetel in gemeenteraad

Elf studenten aan de TU/e en Fontys doen in maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven. De onlangs opgerichte studentenpartij gaat voor minstens één zetel in de de gemeenteraad, laat lijsttrekker Machiel Resink weten.


“Studenten maken deel uit van de Eindhovense gemeenschap, waarom zouden studenten niet van zich laten horen in de politiek?”, zo zegt Machiel Resink, student Biomedische Technologie aan de TU/e en lijsttrekker van de studentenpartij. “Het zou niet eigen aan studenten zijn om zich bij een bestaande politieke partij aan te sluiten: dan moet men zich vaak toch inpassen in het partijbelang. De gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van de Eindhovense samenleving. Studenten zijn het aan zichzelf verplicht om deel te nemen aan dit geheel. Waarom dan niet een eigen partij?”, zo stelt Resink.
Het doel van de partij is om politiek dichter bij studenten te brengen. Het programma wordt over een maand bekendgemaakt. “Studenten hebben overal een mening over. Wij dus ook, maar studenten-
onderwerpen krijgen extra aandacht.” Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als de tien procent huurregeling voor studentenwoningen, NS-nachtnet naar Eindhoven en betrokkenheid van studenten bij hun omgeving.
Op de lijst staan in totaal elf namen van Eindhovense studenten, onder wie acht TU/e’ers. De partij gaat zonder naam door het leven, omdat een eerder bedachte naam niet werd goedgekeurd door het centraal stembureau. Het was de bedoeling dat via studentendispuut Pael werd ingeschreven. Het centraal stembureau vond echter dat een studentenvereniging geen politieke partij is en keurde de inschrijving af. De studenten spanden hierop een zaak aan bij de Raad van State, maar woonden die niet bij en betaalden geen griffiegeld omdat ze weinig hoop hadden op het winnen van de zaak. Om deze reden werd de zaak ook niet in behandeling genomen, maar staatsraad en bestuursrechter J. van der Meer deed toch enkele uitspraken. Het weigeren van een registratie omdat geen politiek doel zou worden nagestreefd, kon de rechter niet rijmen. “De rechter was het niet eens met de gang van zaken. Dit zien wij als een morele overwinning”, aldus Resink./.
De lijst bestaat uit: Machiel Resink (BMT), Bjorn Kleiren (B), Hugo Rijnen (TBK), Sjoerd van Tuijl (Fontys), Jasper van Tongeren (TBK), Anton Verdel (E), Susanne Kuylman (TBK), Janneke Schuurman (Fontys), Sebastiaan Boink (W), Rob van den Pol (TBK) en Giel Hanraets (Fontys).

Untitled Document

Positie BIA nader bekeken
De TU/e gaat een andere koers varen op het gebied van internationalisering. De komende maanden gaat dr. Karen Ali, hoofd van het Studenten Service Centrum (STU), bekijken welke positie het Bureau for International Activities (BIA) daarin kan vervullen. Ali neemt tevens de positie waar van BIA-hoofd drs. Leo Robben, die deze maand vertrok naar Euflex.


Rector magnificus prof.dr. Rutger van Santen heeft binnen het College van Bestuur het internationaliseringsbeleid onder zijn hoede. Op grond daarvan is hij ook nauw betrokken bij het BIA, dat nu nog deel uitmaakt van de Dienst Algemene Zaken. Volgens Van Santen zijn er voor de komende jaren enkele duidelijke lijnen uitgezet met betrekking tot een verdere internationalisering van de universiteit. Van Santen: “Over enige jaren willen we de instroom van buitenlandse studenten in onze masteropleidingen zien te brengen op tien procent van het totaal. Ook denken we aan meer bi-diplomeringen met andere buitenlandse universiteiten, zoals we die nu kennen met de KU Leuven. Daarnaast willen we de instroom van buitenlandse AIO’s, postdocs en ontwerpers-in-opleiding intensiveren”.
Lees verder op pagina 3 3Volgens Van Santen zijn deze beleidsplannen één kant van de zaak, maar moeten ze ook omgezet worden in een strategie en die strategie dient dan ook efficiënt uitgevoerd te worden. “Hoe het BIA hier in past zal een inventarisatie van STU-hoofd dr. Karen Ali duidelijk moeten maken”, aldus Van Santen. “Op grond daarvan zullen we ook beslissen in welke vorm het BIA doorgaat. Daarbij staan alle opties nog open.”

Inventariseren
Dat laatste wordt ook door Karen Ali bevestigt: “Eerst wil ik van het CvB weten welke kant men op wil met het internationaliseringsbeleid. Daarna ga ik inventariseren welke werkzaamheden de BIA-medewerkers op dit moment uitvoeren, wat de wensen van de faculteiten zijn en hoe andere universiteiten vorm geven aan hun beleid op dit gebied. Ook studenten zal ik betrekken bij mijn onderzoek. Wat verwachten zij van de TU/e als ze in het buitenland stage gaan lopen. Omgekeerd wil ik ook weten of de TU/e ze überhaupt ondersteuning wil geven bij het vinden van een stageplek of huisvesting in het buitenland. Ik richt me nu primair op de inhoud. De vorm waarin BIA in de toekomst verder moet, is voor mij nu niet van belang.”
Ali verwacht zeker de komende zes maanden nodig te hebben voor haar onderzoek. Haar eindrapport denkt ze pas na de zomervakantie aan het CvB te kunnen presenteren.
Drs. Leo Robben, die tot eind vorig jaar hoofd van BIA was, wordt directeur van Euflex BV, het uitzendbureau binnen de TU/e-holding. Hij wilde geen commentaar geven op de huidige ontwikkelingen binnen zijn vroegere afdeling.
Volgens Van Santen zijn deze beleidsplannen één kant van de zaak, maar moeten ze ook omgezet worden in een strategie en die strategie dient dan ook efficiënt uitgevoerd te worden. “Hoe het BIA hier in past, zal een inventarisatie van STU-hoofd Karen Ali duidelijk moeten maken”, aldus de rector. “Op grond daarvan zullen we ook beslissen in welke vorm het BIA doorgaat. Daarbij staan alle opties nog open.”

Inventariseren
Dat laatste wordt door Karen Ali bevestigd: “Eerst wil ik van het CvB weten welke kant men op wil met het internationaliseringsbeleid. Daarna ga ik inventariseren welke werkzaamheden de BIA- medewerkers op dit moment uitvoeren, wat de wensen van de faculteiten zijn en hoe andere universiteiten vormgeven aan hun beleid op dit gebied. Ook studenten zal ik betrekken bij mijn onderzoek. Wat verwachten zij van de TU/e als ze in het buitenland stage gaan lopen? Omgekeerd wil ik ook weten of de TU/e ze überhaupt ondersteuning wil geven bij het vinden van een stageplek of huisvesting in het buitenland. Ik richt me nu primair op de inhoud. De vorm waarin BIA in de toekomst verder moet, is voor mij nu niet van belang”.
Ali verwacht zeker zes maanden nodig te hebben voor haar onderzoek. Haar eindrapport denkt ze pas na de zomervakantie aan het CvB te kunnen presenteren.
Drs. Leo Robben, die tot eind vorig jaar hoofd van BIA was, wordt directeur van Euflex BV, het uitzendbureau binnen de TU/e-holding. Hij wilde geen commentaar geven op de huidige ontwikkelingen binnen zijn vroegere afdeling./.

Untitled Document

Wees lief


Afgelopen donderdag kon een kleine zestig bezoekers in de Blauwe Zaal genieten van drie jonge dames die het toneelstuk ‘Wees Lief’ speelden. Een Kroatische die worstelde met het overbrengen van haar realiteit aan haar nieuwe landgenoten. Daarnaast een suikerzieke Antilliaanse die racistische brieven kreeg te verwerken van haar ex-schoonvader en vervolgens een Nederlandse die overal neo-nazi’s zag en ook nog eens een hardcore Ajax-hooligan als vriend had. De voorste rij kreeg nog een waterballet te verduren doordat de dames een dans uitvoerden in tot de rand toe gevulde rubberlaarzen.

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Ongeluk bij B-hoog
Een werknemer van een onderaannemer heeft maandagmiddag tijdens het monteren van kanalen in een schacht bij het B-hoog een val gemaakt van ongeveer vijftien meter (van vloer 1 tot in de kelder). De exacte toedracht van het ongeluk is niet bekend. Gisteren is de arbeidsinspectie geweest om een aantal mensen te horen. De uitkomst van dit onderzoek wordt op korte termijn verwacht. De man maakt het naar omstandigheden redelijk goed. Hij heeft een gecompliceerde polsbreuk en een scheurtje in zijn elleboog en is weer thuis.

Quadrivium zoekt muzikanten
Het strijkersensemble Ma Non Troppo van het Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap Quadrivium is op zoek naar muzikanten die op projectbasis willen meespelen. Er wordt met name gezocht naar strijkers en percussionisten in de leeftijds-
categorie van zeventien tot dertig jaar. Het eerste project is ‘moderne lichte muziek’, waar werken van onder andere de Beatles en een salsa worden gespeeld. Er zijn vier repetities gepland hiervoor. De uitvoering is op 5 maart in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Makkie Shimakawa op tel. 06-41259183 of kijken op www.esmgquadrivium.nl.

Vredescentrum symposium
‘Islam, democratie en vrede’ is het onderwerp van het trimester-symposium van het Vredescentrum dat op dinsdag 29 januari wordt gehouden. Sprekers zijn onder anderen imam Abdulwahid van Bommel, prof.dr. Pieter Sjoerd van Koningsveld van de universiteit Leiden, islamoloog drs. Safa Bagci en drs. Nico van der Spek, loco-burgemeester van Eindhoven. De bijeenkomst in zaal 5 van het Auditorium begint om 13.45 uur en duurt tot 17.15 uur.
DebatwedstrijdAcht TU/e-studenten strijden woensdag 30 januari tegen elkaar in een debatwedstrijd, georganiseerd door Studium Generale en Jubilee Holland (een samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties). Het debat begint om 11.45 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Onderwerp van het debat is schuldenverlichting in de Derde Wereld. De deelnemers zijn geselecteerd tijdens een workshop debatteren van SG. Deelnemers zijn verdeeld over vier teams: Branka Matanovic (TBK) en Erik Brake (TeMa), Jessica Curta (TeMa) en Maarten Louwerse (TeMa), Saskia Ruijsink (TeMa) en Haike van der Vegt (TeMa), Robbert Jobse en Jaap Bosch. Het winnende team gaat door naar een nationaal debat waar ook studenten van andere universiteiten aan meedoen.


Website Cursor