/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 8

Jaargang 44, 31 januari 2002


Nieuws

Untitled Document Profiel opvolger De Wilt bekend
Iemand die draagvlak weet te creëren en die een breed inzicht heeft in de toekomstige ontwikkelingen op politiek, wetenschappelijk en onderwijskundig gebied. Het zijn slechts twee punten uit de profielschets die moet leiden tot een opvolger voor de in september vertrekkende collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt.

In september van dit jaar stapt De Wilt op als voorzitter van het College van Bestuur. Hij heeft deze functie dan bijna zeseneenhalf jaar vervuld. Bij de zoektocht naar een opvolger heeft de Raad van Toezicht, in samenspraak met het College van Bestuur, de decanen en de universiteitsraad, inmiddels een profielschets opgesteld waaraan potentiële kandidaten moeten voldoen. In het takenpakket van de nieuwe voorzitter is onder meer opgenomen dat hij een bijdrage moet leveren aan het versterken van de internationale relaties. Ook dient hij richting te geven aan de maatschappelijke oriëntatie van de universiteit en aan de banden met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.
Uiteraard is de TU/e op zoek naar een ervaren bestuurder die beschikt over kennis van het universitaire bestel en die affiniteit bezit met onderwijs en onderzoek. Een goed persoonlijk netwerk in het bedrijfsleven is ook een pre.
"We zoeken naar het bekende schaap met de vijf poten", merkt TU/e-secretaris ir. Harry Roumen op. Volgens Roumen hebben zich op dit moment nog geen kandidaten gemeld, maar zal morgen, vrijdag 1 februari, bij de Raad van Toezicht een voorstel worden ingediend om een headhuntersbureau in te schakelen. Van dit bureau wordt verwacht dat het voor eind april een lijst met mogelijke kandidaten presenteert. Vrijdag wordt tevens beslist welke verdere stappen men gaat ondernemen met betrekking tot het zoeken naar een opvolger voor het in december vertrokken CvB-lid drs. Willem te Beest. Overigens wordt op voorhand niet uitgesloten dat voor beide functies mensen uit de eigen organisatie in aanmerking komen, aldus de secretaris./.
Untitled Document

PF gaat de boer op
Studentenpartij PF is begonnen met een rondgang door de universiteit. Elke week wordt een faculteit of dienst informeel bezocht door leden van deze fractie in de U-raad. "Het gaat niet om zieltjes winnen", benadrukt Jelle de Jong van PF. "Dit is onze manier om onze voelsprieten uit te steken en de afstand tussen ons en de rest van de universiteit te verkleinen."

"Er wordt veel gesproken over de achterban. Op deze manier komen we actief met hen in contact", zegt De Jong. Hij erkent dat PF een studentenpartij is, maar legt uit dat de diensten bewust betrokken zijn bij de 'tour'. "Een goede universiteit is meer dan alleen studenten." Mede-raadslid Peter Spijker: "Wij zijn er voor de hele universiteit".
De faculteit Industrial Design is als eerste bezocht door de PF. "We hebben daar rondgekeken, met studenten, personeel en staf gesproken. Iedereen op de universiteit heeft zijn verhaal. Het is echter niet de bedoeling dat wij naar elk verhaal handelen, maar je krijgt wel een beeld van dingen die spelen."
De vier U-raadsleden doen de bezoekjes over de campus nu zelf, maar in de toekomst worden dat waarschijnlijk twee U-raads-leden en twee leden van de PF-vereniging. "We moeten de boel strak aantrekken. De vereniging moet structureel garanderen dat er iets gebeurt met de informatie die we binnenkrijgen", zegt De Jong.
De PF denkt bij vaak terugkerende geluiden werkgroepen op te zetten. "Communicatie wordt vaak genoemd als een belangrijk probleem binnen de universiteit. Als je alleen al eens luistert naar het verhaal van mensen, is dat voor hen vaak een opluchting. Bovendien kunnen wij het hen zeggen als hun probleem op meer plaatsen speelt." Spijker en De Jong benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ze aan individuele belangenbehartiging gaan doen. "We zijn geen vakbond, maar kunnen mensen wel naar de juiste personen doorverwijzen", zegt Spijker./.

Untitled Document

Oud en nieuw
Er was gebak tijdens de U-raadsvergadering van afgelopen maandag. U-raadsvoorzitter Bob van Winkel vierde zijn 65ste verjaardag en nam afscheid van de TU/e en de universiteitsraad. "Af en toe is het knap lastig geweest en we hebben ons ook wel geïrriteerd aan elkaar, maar we hebben niet chronisch met rode koppen tegenover elkaar gestaan", zo vatte Van Winkel de tijd dat hij als voorzitter heeft gefungeerd samen. "Er is altijd wederzijdse waardering geweest."
Aan het eind van de vergadering gaf Van Winkel de hamer over aan nieuwe voorzitter Annemarie Moons. Hij wenste haar veel succes: "Je moet moedig en nuchter zijn en je niet laten imponeren. En humor moet er ook zijn. Maar dat zit wel goed, heb ik de laatste tijd gemerkt".

 

Foto: Bert Jansen

Untitled Document

Geen hoger collegegeld voor topmasters
Onderwijsminister Loek Hermans heeft zich neergelegd bij het verzet van de Tweede Kamer tegen een hoger collegegeld voor sommige topmasters. Na felle bezwaren van het parlement liet hij dit voorstel dinsdagavond varen, evenals zijn plan voor strenge selectie van studenten op basis van cijfers.

De Tweede Kamer debatteerde deze en vorige week over Hermans' wetsvoorstel voor de invoering van de bachelor-masterstructuur (BaMa) in Nederland. Even leek de VVD-minister, teleurgesteld door de koudwatervrees van de Kamer, de voorgenomen hervorming van het hoger onderwijs helemaal te willen afblazen. Volgens hem halen de parlementariërs met hun kritiek een deel van de kern uit zijn wetsvoorstel.
Omdat Nederlandse universiteiten al een heel eind op weg zijn met hun voorbereidingen voor BaMa, zette Hermans het debat over de wet toch voort. Dinsdagavond zwichtte hij alsnog voor de bezwaren van de Kamer. Wel wees hij erop dat het volgens hem onvermijdelijk is dat universiteiten in de toekomst meer geld vragen van studenten die bepaalde top-opleidingen willen volgen. "Als we het nu niet in de publieke sector regelen, zal het idee vanzelf een weg vinden via de private sector", zo waarschuwde hij.
Tot aan de verkiezingen op 15 mei zal de minister niet morrelen aan het college-geld, zo beloofde hij de Kamer dinsdagavond. Hermans voegde er wel aan toe dat, als zijn partij terugkeert in het kabinet en hij weer onderwijsminister wordt, hij zich vrij voelt om daarna verder te gaan met zijn plannen.
De minister wil de bekos-tiging van masteropleidingen afhankelijk gaan maken van de studiekeuze van studenten, liet hij dinsdagavond doorschemeren. In dit model wordt de studiefinanciering gesplitst in een leerbudget, waarmee studenten als het ware onderwijs kunnen inkopen, en een bedrag voor levensonderhoud. Dit is één van de -nader uit te werken- modellen voor de toekomstige financiering van de masterfase die worden geschetst in een nog vertrouwelijk rapport van de werkgroep 'Financiering masters in het WO'.

Concurrentie
Door de financiering via de student te laten verlopen, wordt de internationale concurrentie het sterkst aangewakkerd, meent Hermans. Instellingen moeten daardoor scherp op de kwaliteit van hun aanbod letten om studenten te trekken. Met de invoering van BaMa wordt de uitwisseling voor studenten binnen Europa een stuk makkelijker en de minister vreest daardoor voor leegloop.
Ook over de selectie door universiteiten voor toekomstige masteropleidingen werden Hermans en de Kamer het niet eens. Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer moet bij het selecteren ook gekeken worden naar kennis, motivatie en vaardigheden en niet slechts naar cijfers. Hermans legde zich uiteindelijk mokkend bij het standpunt van de Kamer neer./.

Untitled Document Uitreiking Spinoza-premie
TU/e-hoogleraar Bert Meijer krijgt donderdag 7 februari de Spinoza-premie uitgereikt door minister Hermans. Dit gebeurt in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
De vier winnaars van de Spinoza-premie geven voorafgaand aan de uitreiking een toelichting op hun werk. De Spinoza-premie bedraagt anderhalf miljoen euro.
Behalve Meijer krijgen prof.dr. Doret Boomsma, prof.dr. Hans Clevers en prof.dr. Hans Oerlemans de premie uit handen van minister Hermans./.
Untitled Document

NV Rede: vertrek Twinning niet rampzalig
Twinning, de door het ministerie van Economische Zaken opgezette broedplaats voor startende ICT-bedrijven, heeft Eindhoven verlaten. De incubator heeft de huur opgezegd en zijn mensen teruggetrokken uit Eindhoven. NV Rede-directeur Jan Smeekens vindt het jammer dat Twinning weg is, maar verwacht niet dat dit veel nadelige gevolgen heeft voor de bedrijvigheid in het Twinning Center op de TU/e-campus. "We halen dit jaar met gemak tachtig procent bezetting. Volgend jaar zitten we op honderd procent", voorspelt hij.

Twinning is een initiatief van de rijksoverheid dat bedoeld was om potentieel succesvolle ICT-starters te ondersteunen. Twinning doet dat enerzijds door de bedrijven leningen te ver-strekken en anderzijds door ze te steunen met advies en huisvesting. Behalve Eindhoven kennen ook Delft, Rotterdam en Amsterdam Twinning Centra waar de starters gehuisvest worden. Bij de opening van het Twinning Center in Eindhoven waren er in het gebouw zeven bedrijven actief die door Twinning gefinancierd werden. De afgelopen jaren daalde dat aantal naar twee.

Jammer
Het gebouw waarin het Eindhovense Twinning Center gehuisvest was, is eigendom van ontwikkelingsmaatschappij NV Rede. Rede-directeur -en oud TU/e-student- Jan Smeekens vindt het jammer dat het Twinning zijn Eindhovense activiteiten staakt. "Ze hebben best wat kunnen betekenen voor deze regio", vindt hij. "Twinning heeft op een uitstekende manier laten weten dat er meer moest gebeuren om nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen en aan te moedigen. Of hun aanpak de juiste was, betwijfel ik. Ik vraag me af of je de bedenker van het evangelie ook moet opdragen om het evangelie te verspreiden."
Twinning kan nog steeds bedrijven onderbrengen op de TU/e-campus. "Wij hebben de afspraak gemaakt dat hier ruimte blijft voor Twinning-bedrijven", zegt Smeekens.
Wie denkt dat met het vertrek van Twinning jonge ICT-starters maar beter een andere stad kunnen zoeken, vergist zich. "In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaat het helemaal niet slecht met het Twinning-gebouw", zegt Smeekens. "Het staat nu misschien voor de helft leeg, maar dat is ingecalculeerd. We krijgen het gegarandeerd vol. Ik heb deze week het 21ste contract getekend. Er zitten nu dus 21 bedrijven in het gebouw en dat worden er alleen maar meer. Over één jaar is de bezetting honderd procent. Allemaal hoogwaardige ICT-bedrijven." Wat betreft het aanjagen van de lokale hoogwaardige ICT-bedrijvigheid wil Smeekens nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en ondersteuning voor starters. "Daar praten we over met de TU/e. Maar het is nog te vroeg om daar verder over uit te wijden."/.

Untitled Document

Cheops-gala in vorstelijke ambiance

Groucho Marx zei ooit: "A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke". Schijnbaar hebben deze twee leden van Cheops, de studievereniging van de faculteit Bouwkunde, zijn wijze woorden ter harte genomen. Dinsdagavond had Cheops in Kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode voor haar leden een chique gala georganiseerd. Voor degenen die niet present waren: voor aanstaande dinsdag staat er in Viva Le Berry aan het Stationsplein nog een After-Gala-Party gepland.

Foto: Bart van Overbeeke
Untitled Document

'Meer aandacht voor werkdruk op TU/e'
De TU/e moet beter en meer regelmatig onderzoeken in hoeverre medewerkers last hebben van een (te) hoge werkdruk. Alleen door goede metingen kan de universiteit tot goed beleid komen om de werkdruk voor het personeel zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen, vindt ing. Martin van Gessel, woordvoerder van de TU/e-vakbonden.

In opdracht van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) deed het Tilburgse onderzoeksinstituut IVA vorig jaar onderzoek naar de werkdruk op Nederlandse universiteiten. IVA verzamelde daarvoor gegevens uit enquêtes van dertien universiteiten. Daaruit bleek globaal dat ongeveer één op de vijf personeelsleden klaagt over hoge werkdruk. Op de TU/e zou twintig procent van alle medewerkers de werkdruk 'niet hanteerbaar' vinden, zo staat in het IVA-rapport.
Vanwege de vele verschillende onderzoeksmethoden die universiteiten gebruiken, bleek het lastig de resultaten naast elkaar te leggen en er goede conclusies uit te trekken. Wat betreft het houden van enquêtes onder personeel over werkdruk doet de TU/e het 'het allerberoerdst', constateert Van Gessel, die namens de vakbond CFO in de onderzoekswerkgroep zat. "Als je iets slecht meet, komen daar alleen maar slechte conclusies uit en daarop kun je geen goed beleid maken."

Satisfactiepeiling
Bij het opstellen van de laatste satisfactiepeiling heeft onder anderen Van Gessel dan ook aangedrongen op een apart hoofdstuk over werkdruk en werkdrukbeleving. In het onderzoek werd uiteindelijk een aparte set vragen over het onderwerp opgenomen. "Dat geeft de burger moed", zegt Van Gessel tevreden. Wat hem betreft is daarmee de kous nog niet af. "Om goed te kunnen vaststellen in hoeverre werkdruk op de TU/e een oorzaak is voor bijvoorbeeld ziekteverzuim, moet die werkdruk wel elke twee jaar gemeten worden. Pas dan kun je uitspraken doen over hoe medewerkers de werkdruk ervaren en wat we eraan kunnen doen."

Nulmeting
Universiteiten moeten dit voortaan op één uniforme manier gaan onderzoeken. Het IVA-onderzoek was het startonderzoek, de nulmeting, aldus Van Gessel. De bonden willen binnenkort met de Colleges van Bestuur van universiteiten om de tafel gaan zitten in de hoop meer concrete afspraken te kunnen maken over het aanpakken van werkdruk. Eerst wachten de werknemersorganisaties aan de TU/e nog op het volledige onderzoeksrapport van Beteor, dat de satisfactiepeiling heeft verzorgd. Van Gessel: "Daar moeten we eerst goed naar kijken. Wat moet er gebeuren, wat betekent dat voor de universiteit? Want dat, een analyse van de resultaten, is nog niet echt gebeurd"./.

Untitled Document

Geen 'Twentse praktijken' op TU/e
Aan de TU/e wordt niet op grote schaal illegaal software gekopieerd. Toestanden zoals aan de Universiteit van Twente (UT) die ervan wordt beschuldigd een van de grootste Europese centra voor de verspreiding van illegale software te zijn, zijn in Eindhoven niet gaande, zegt dr.ir. Ronald Waterham, hoofd ICT Servicebedrijf.

"De grap bij Twente is dat het op het netwerk op de campus gebeurt. Bij ons ligt een groot deel van het netwerk in de huizen van woningbouwvereniging Vestide. Dat netwerk is vrij nieuw en ligt nog veel onder de aandacht. Wij kijken nog veel naar de transacties. Niet inhoudelijk, maar we kijken wel of er veel verkeer is", zegt Waterham. Hij wijst op de gedragscode computergebruik die de TU/e heeft ingesteld. "Daar staat bijvoorbeeld in dat studenten zelf geen server mogen laten draaien op het TU/e-netwerk."
De stichting Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) heeft vorige week een brandbrief gestuurd naar de rector magnificus van de Universiteit Twente over de illegale verspreiding van software, muziek en film.

Alle gebruikers van het TU/e-netwerk moeten zich houden aan de gedragscode computergebruik. Als dat niet gebeurt, wordt de commissie computergebruik ingeschakeld. Er zijn twee manieren waarop met misbruik wordt omgegaan: als er klachten binnenkomen van bijvoorbeeld sites waar materiaal waar copyright op rust op staat, wordt de site van het netwerk gehaald. De zaak wordt gemeld bij de commissie. Een andere mogelijkheid is dat ICTS merkt dat er wel erg veel dataverkeer heen en weer gaat via een account. Op dat moment wordt de commissie in de arm genomen. "Hierbij gaat het vaak om dubieuze inhoud. De commissie checkt het en we melden het aan de opleidingsdirecteur. Zij besluiten of het account moet worden afgesloten. Wij sluiten zelf alleen als de bedrijfsvoering van de TU/e in gevaar is, dus bijvoorbeeld bij illegale praktijken."/.

Untitled Document

Scriptieprijs
Een prijs van vijfduizend euro ligt te wachten op de beste scripties die in het studiejaar 2001-2002 zijn geschreven op het gebied van detailhandel. Tot 1 maart kunnen scripties worden ingestuurd.
Er zijn twee prijzen beschikbaar; een voor universiteiten en een voor hbo-studies. De wedstrijd is uitgeschreven door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Voorwaarden voor deelname zijn te vinden op www.hbd.nl.

Enneagram
De Eindhovense Studentenkerk houdt op vrijdag 1 maart weer een enneagramcursus. Hierin wordt uitgezocht wat voor type je bent en hoe je kunt samenwerken met anderen. Dit gebeurt van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 2 maart 18.00 uur in kasteel Gemert. Opgeven kan tot
25 februari bij ESK op
tst. 2627.

De Wildeman
Tijdens vier avonden wordt nagedacht over de ontwikkeling van de mannelijke kant in ieder mens. Uitgaande van wat ieder meebrengt, worden verschillende taken en energiebronnen verkend die in het menszijn belangrijk kunnen zijn. Deze activiteit van ESK is op woensdag 27 februari, 6, 13 en 20 maart om 20.00 uur in Eskafé in De Bunker.

Contact en communicatie
De ESK-cursus Contact en communicatie gaat dieper in op bewust en onbewust gedrag. Met behulp van (vertraagd afgedraaide) videobeelden (ook) van jezelf is duidelijk te demonstreren wat je non-verbaal doet als je communiceert met de buitenwereld. Op de maandagen 18 en 25 februari, 4, 11 en 18 maart, 20.00 uur tot 22.00 uur in Eskafé in De Bunker.

Hoe afstuderen?
Wie moeite heeft met afstuderen, kan mogelijke oorzaken bespreken met andere studenten bij de Eindhovense Studenten Kerk. Er wordt eventueel een stappenplan gemaakt. Wie interesse heeft, kan op 19 februari om 20.00 uur naar Eskafé in De Bunker komen. Andere data: 26 februari, 5 en 12 maart.

Ongeluk Kennispoort
Een werknemer bij de bouw van Kennispoort op het TU/e-terrein is begin deze week vier meter naar beneden gevallen. De man klom een ladder op in een schacht toen iets naar beneden viel door de schacht. De man viel hierdoor de ladder af naar beneden. Hij brak zijn sleutelbeen en ligt in het ziekenhuis. De arbeids-inspectie stelt een onder-zoek in naar de toedracht van het ongeval.

Cursus OSC
Het Onderwijs Service Centrum houdt op woensdag 6 maart de cursus 'verbeteren van schriftelijk studiemateriaal'. Door beter schriftelijk studiemateriaal in te zetten kan het zelfstudiegedrag van studenten positief worden beïnvloed. Tijdens de workshop wordt ingegaan op verschillende soorten studieopdrachten en de juiste formulering daarvan. Ook wordt kort aandacht besteed aan de rol die moderne informatietechnologie zou kunnen spelen. De deelnemers werken met materiaal van hun eigen vak De workshop is van 13.30 tot 17.00 uur. Meer info: Harry van de Wouw (tst. 3126) of www.osc.tue.nl.

Optimaliseren hoorcolleges
De cursus 'optimaliseren van hoorcolleges' wordt op 15 en 22 maart gegeven door het Onderwijs Service Centrum. In de cursus komen vragen aan de orde als 'hoe vertel ik een verhaal?' en 'hoe laat ik mijn toehoorders meedenken?'. Voor TU/e-docenten is deelname kosteloos. Meer info: Gijs Meeusen (tst. 4237) of www.osc.tue.nl.

Cursus perceptie
Laatstejaars studenten natuurkunde kunnen zich inschrijven voor een cursus perceptie en cognitie die op 12 en 13 mei wordt gehouden in Amsterdam. De cursus is georganiseerd door het Cognitive Science Centre Amsterdam, het Nederlands instituut voor Hersenonderzoek, het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. In de tweedaagse cursus worden de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van visuele cognitie, aandachtprocessen en bewustzijn behandeld. Inschrijven kan via www.nih.knaw/ visuele_cognitie.

Untitled Document

TU/e-medewerker present bij koninklijk huwelijk

"Ik was gewoon benieuwd naar hoe zo'n plechtigheid nu precies in elkaar steekt", zegt John Snoeijs, medewerker Interne Zaken bij de faculteit Elektrotechniek. Vorig jaar stuurde hij een verzoek naar de RVD om bij het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima aanwezig te mogen zijn. Zaterdag staat hij kwart voor tien met zijn vriendin in de Beurs van Berlage bij de voltrekking van dit veelbesproken huwelijk.

Nee, een echte oranjeklant is hij niet. Het leek John Snoeijs gewoon erg interessant om zo'n uniek evenement eens een keer van dichtbij mee te maken. Komende zaterdag is het zover. Snoeijs diende vorig jaar een schriftelijk verzoekje in, hetgeen in eerste instantie werd afgewezen, maar begin december kreeg hij te horen dat ie er op 2 februari toch bij kon zijn. Middels een soort interne loterij was zijn naam toch nog op de genodigdenlijst terecht gekomen.
Zaterdag wordt hij samen met zijn vriendin Carla Buenen om half negen verwacht in Amsterdam. Nadat enige veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd, wordt het hele gezelschap van achthonderd genodigden per bus vervoerd naar de Beurs van Berlage voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk door de Amsterdamse burgemeester Job Cohen. Snoeijs: "Hoogstwaarschijnlijk staan Carla en ik er dicht bij. Op een plattegrondje is ons een plaatsje toebedacht direct achter de familieleden en persoonlijke vrienden en kennissen." De vriendin van Snoeijs twijfelde nog even over de aanschaf van een hoed, die mogelijk verplicht zou zijn. Maar navraag leerde dat dat niet strikt noodzakelijk was. "Een beetje hoed komt al snel op zo'n 350 à 400 euro", aldus Snoeijs. "Dat is een hele uitgave voor zo'n eenmalige gebeurtenis." Voor de heren volstaat zaterdag een donker pak. Of Snoeijs daar nog een oranje accent aan gaat geven weet hij momenteel nog niet./


Website Cursor