/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 8

Jaargang 44, 31 januari 2002


Voorpagina

Untitled Document

Instemming Instellingsplan lijkt nabij
Het Instellingsplan, dat al maanden onderwerp van discussie is tussen het College van Bestuur en de universiteitsraad, lijkt binnenkort toch zijn beslag te krijgen. Tijdens de maandag gehouden
U-raadsvergadering was de stemming over de lange termijnplannen
gematigd positief. Waarschijnlijk komt het Instellingsplan in april in de U-raad voor
instemming.

Collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt zei aan het begin van de vergadering dat hij niet de verwachting had dat er die dag een finale besluitvorming zou komen over het document. Aan het eind van de U-raad vroeg hij of de raad het in principe eens kon zijn met het voorliggende plan. "Ik wil graag een stemmingsbeeld hebben. Ik heb het gevoel dat er een mate van consensus komt."
Loes Mutsaers, lid van de personeelsfractie binnen de U-raad, zei dat een mening vormen over een dergelijk langlopend en veelbesproken onderwerp niet gemakkelijk is voor de nieuwe leden in de raad. "Ik heb nog veel vragen over dit onderwerp die ik wellicht uit eerdere stukken kan halen." Cor Naninck zei eerst de financiële kaders te willen weten. De Wilt was het hier niet mee eens: "De keuzes die je maakt in het Instellingsplan, zoals bachelor-master of Europa in willen als universiteit, hangen niet af van financiën. Je draait het om. Je moet eerst iets willen en dan kijken of het kan en hoe snel dat kan".

Portfolio
De Raad van Toezicht heeft enkele aanvullingen gegeven op het Instellingsplan. Zo ligt er de vraag of het netwerk met andere universiteiten beperkt moet blijven tot technische universiteiten in Nederland. Ook zou er, samen met andere universiteiten, gekeken kunnen worden naar het portfolio aan opleidingen. Moet je eenzelfde opleiding aanbieden of het concentreren bij één onderwijsinstelling? Ook zou moeten worden gekeken naar de gewenste omvang van faculteiten. Bij vijfhonderd studenten is een faculteit dragend. Maar wat moet er gebeuren als dat niet zo is, vraagt de RvT zich af. Van die faculteiten zouden
researchinstellingen gemaakt kunnen worden die leven van de tweede en derde geldstroom.
Over deze en nog andere vragen buigt de U-raad zich in maart. In april komt het stuk opnieuw aan bod, dan voor instemming van de U-raad. Op dat moment moet ook duidelijk zijn hoe het met de financiën en de begroting staat./.

Untitled Document

Oriënteren op Installatietechnologie

Zo'n vijfhonderd scholieren namen afgelopen zaterdag een kijkje bij de TU/e. Nieuw op de Oriëntatiedag was de opleiding Installatietechnologie. Op de foto opleidingsdirecteur dr.ir. Rinus van Houten tijdens een presentatie van de nieuwe opleiding, die in september van jaar van start gaat. Zijn toehoorders zijn dit jaar nog niet te verwachten bij deze opleiding; het waren voornamelijk vierdejaars vwo-scholieren, die op de Oriëntatiedag voor het eerst kennismaakten met de universiteit.

Foto: Bart van Overbeeke
Untitled Document

CvB wil hand op de knip
Het College van Bestuur heeft de faculteiten en diensten in een deze week verstuurde brief gevraagd de hand voorlopig op de knip te houden.

"Het duurt enige tijd voordat we alle financiële cijfers boven tafel hebben. Daarom vragen we pru-dent beleid", zei collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt maandag tijdens de
U-raadsvergadering.
Een stuurgroep onder leiding van prof.dr. Hans Amman bekijkt momenteel de financiële situatie van de universiteit en gaat aan de slag met de jaarrekening over 2001 en de begroting voor 2002. De verwachting is dat hier rond 1 april meer duidelijkheid over is.
'Met name investeringen en personele benoemingen dienen zo mogelijk uitgesteld te worden...' zo valt te lezen in de naar de faculteiten en diensten verstuurde brief. Dit betekent niet de dat de deur voor het aanstellen van nieuw personeel helemaal dicht is. Bij twijfel over benoemingen beslist het hoofd van de Dienst Personeel en Organisatie./.

Untitled Document

Gemeenteraads-verkiezingen
Mark Beks (student Technische Natuurkunde) staat op de veertiende plaats van de lijst voor de Socialistische Partij in Eindhoven. Paul Lempens (medewerker Bibliotheek) is lijsttrekker voor de Socialistische Partij in Weert. Student Technische Bedrijfskunde Rob Augusteijn is nummer vijftien op de lijst van het CDA in Eindhoven. Op de vierde plaats van de lijst van Groen Links staat Stefanie de Niet. Zij begint binnenkort met de verkorte opleiding TeMa. De studentenpartij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen is geregistreerd onder lijst 11. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart zijn hiermee zestien studenten en één medewerker verkiesbaar. Behalve de elf studenten die op lijst 11 staan, staan drie studenten op de kandidatenlijst van de PvdA. Dit zijn: Martijn van Dam (TBK-student en lijsttrekker), Peter Spijker (BMT) en Igor Aarts (TN).

Schrijflunch Amnesty
De Amnesty International groep van de TU/e houdt op dinsdag 5 februari weer een schrijflunch. Deze wordt gehouden in de kantine van de faculteit Technologie Management van 12.30 tot 13.30 uur.

D-Night Totelos
Studentenzaalvoetbal-vereniging Totelos houdt van 7 op 8 februari het jaarlijkse pré-carnaval zaalvoetbaltoernooi. Dit gebeurt in het Studenten Sportcentrum van 23.00 tot 7.00 uur 's morgens. Teams moeten uit minimaal zes personen bestaan. Het inschrijfgeld bedraagt 35 euro. Voor meer info: www.totelos.nl. Inschrijven kan bij de portier in het sportcentrum.

Cursor dunner
Deze week heeft Cursor slechts twaalf pagina's. Dit vanwege het lage aantal advertenties in dit nummer. Hierdoor zijn de reportage- en achtergrondpagina's vervallen.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor