/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 8

Jaargang 44, 31 januari 2002


Opinie

Untitled Document

En ik vind...

Op 18 januari viel mijn blik toevallig op het colofon van Cursor. Daar zag ik 'Han Konings (hoofdredacteur)' staan. Ik wist dat de redactieraad van Cursor al een tijd niet vergaderd had en ik vroeg me af hoe er dan toch een nieuwe hoofdredacteur kon zijn. Daarvoor moet de redactieraad formeel namelijk om advies gevraagd worden.
Ik ging langs bij de voorzitter van de redactieraad. Die wist niet dat er een nieuwe hoofdredacteur was. Vervolgens ging ik langs bij de redactie van Cursor. Daar zei ik dat het toch wel raar was dat de voorzitter van de redactieraad van mij had moeten horen dat er een nieuwe hoofdredacteur was. De aanwezige redactieleden wisten het ook niet precies, dus belden ze het hoofd van het Communicatie Service Centrum (CSC), waar de redactie van Cursor onder valt. Het bleek een foutje in het colofon te zijn. Konings was formeel nog geen hoofdredacteur (omdat er nog advies aan de redactieraad gevraagd moest worden).

Tot mijn verbazing stond in het stukje in de vorige Cursor, waarin de nieuwe hoofdredacteur werd voorgesteld, het volgende: 'Cursor heeft sinds 1 januari 2002 een nieuwe hoofdredacteur.' Hoe kan dat? Het hoofd van het CSC vertelde mij op 18 januari dat Konings nog geen hoofdredacteur was. De voorzitter van de redactieraad wist op 18 januari nog niet van de nieuwe hoofdredacteur.
Weer een foutje in Cursor? Of is dit te zien als een bevestiging van de stelling dat het bestuur de redactieraad niet serieus neemt. Waarom zouden ze ook? De redactieraad neemt zichzelf ook niet serieus.

Konings is al jaren lid van de Cursor-redactie. Persoonlijk was ik er een groot voorstander van om voor de nieuwe hoofdredacteur iemand van buiten de bestaande redactie te zoeken in verband met de broodnodige vernieuwing. Er is ook buiten de TU/e naar kandidaten gezocht en er zijn er verschillende gevonden, maar die zijn allemaal afgekeurd door het College van Bestuur (lees: Henk de Wilt).
Verder had ik graag iemand met verstand van wetenschap en techniek als hoofdredacteur gezien. Maar ja...

Trouwens, als Konings echt een hele goede kandidaat voor het hoofdredacteurschap was geweest, zou hij dan niet al een jaar geleden gevraagd zijn (toen de vacature ontstond)? Misschien moet ik maar niet zo denken. Misschien moet ik maar net zo braaf zijn als Cursor.

Han, van harte gefeliciteerd!

Michiel van der Velden

Untitled Document

Belrondje

Studentenpartij

Vorige week werd bekend dat in Eindhoven een studentenpartij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij wil minstens één zetel halen. Zit u te wachten op een
studentenpartij?

Peter Spijker
Lid universiteitsraad en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA in Eindhoven.Ik vind het op zich niet vreemd dat er de wens toe is. In Eindhoven leeft het onderwerp studenten niet echt. Dus ik kan de reactie voorstellen. Maar ik weet niet of een partij voor een zeer selecte doelgroep wel werkt. Kijk naar de ouderenpartijen in de Tweede Kamer. Die houden het ook maar één of twee zittingsperiodes vol. En ik vraag me echt af in hoeverre een studentenpartij serieus genomen gaat worden op gebieden die studenten niet direct raken. Het voordeel van een 'normale' partij is dat er veel diversiteit is en dat er daardoor dus veel kennis in huis is en ook nog uit verschillende invalshoeken. Ik denk dat een studentenpartij dat ontbeert.

Sofie Joosse
Voorziter van de Landelijke Studenten Vakbond
Ik vind het op zich een goed idee, want bij gemeentes mag wel extra aandacht komen voor studentenonderwerpen zoals huisvesting, cultuur en de zalmsnip. Studenten zijn ontzettend creatief en hebben overal ideeën over, dus betrek ze vooral bij de politiek. Het is belangrijk dat studentenonderwerpen aan bod komen, maar of je dat moet doen in een aparte studentenpartij of via studenten die in een 'gewone' politieke partij zitten, kan ik niet zeggen. Dat hangt af van het beleid van de partij.

Ir. Harry Roumen
Secretaris van de universiteit
Ik vind het prachtig. Het is een aardig initiatief, al is het denk ik niet uniek voor Nederland. Maar waarom niet? Studenten zijn een belangrijk deel van de populatie in het Eindhovense. Hun stem mag van mij duidelijker klinken dan tot nu toe is gebeurd. Als ik in Eindhoven zou wonen, zou ik ongetwijfeld op hen gestemd hebben. Via de partij kan misschien het thema 'Eindhoven studentenstad' voldoende aandacht krijgen.

Mr. Paul Leenders
Gemeenteraadslid voor het CDA in Eindhoven
Ik vind een studentenpartij niet nodig. We hebben een speciale ouderenpartij, straks komt er ook nog een werkende-moederspartij. Studenten moeten zich oriënteren op bestaande partijen en kijken wat het beste bij hen past. Er zijn best partijen die aandacht besteden aan onderwerpen die studenten aangaan. De studentenpartij richt zich puur op Eindhoven, maar wij hebben bijvoorbeeld het voordeel dat het CDA zowel in Eindhoven, als op provinciaal, landelijk en Europees gebied actief is. Zaken die wij als gemeentebestuur niet aankunnen, kunnen we zo op hoger niveau aanpakken. Wij hebben ons recent sterk gemaakt voor het ontwikkelen van woningen voor sociale huur en studenten in het plan Strijp. Wij vinden dat we keihard moeten staan voor het aantal studentenwoningen dat we in die wijk willen.

Drs. Annemarie Moons
Medewerker TU/e
Ik kan me persoonlijk heel goed voorstellen dat er aandacht wordt gevraagd voor studenten op deze manier. Het is wel jammer dat ze niet geprobeerd hebben om het te incorporeren in landelijke partijen. Dit werkt verzuiling in de hand. Ik denk dat studenten zo relatief weinig invloed hebben, maar ze kunnen wel een voorbeeldfunctie krijgen. Het kan een stimulans zijn voor andere partijen om iets met studenten te doen. Ik hoop op een sneeuwbaleffect.

Untitled Document

Ach en Wee

Untitled Document

Stofzuiger

Onderzoeker
Gebogen over het tabellenboek:
Stirlinggetallen van de Tweede Soort.
Een goed gereedschap voor het onderzoek.
Het komt tezamen als een fraai accoord

in een wel zeer verfijnde symfonie,
wanneer de onderzoeker weegt en wikt,
voorzichtig bijschaaft aan zijn theorie
tot alles soepel in elkander klikt.

Hij is tevreden met het resultaat
en schrijft formules op een blad papier:
een stil geluk dat zich niet delen laat.
Hij toeft een poos oneindig ver van hier.

De nacht kondigt zich aan met schemerlicht:
de tijd is ongemerkt voorbijgegaan.
Geleidelijk vervaagt het vergezicht.
Pas dán .. weet hij de boeken dicht te slaan.

Website Cursor