/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

jaargang 43, 22 november 2000


Bestuur

Untitled Document

Met de People Mover naar de Universiteit

Hoofdrol voor TU/e in proef met nieuw vervoerssysteem

 

Reizen naar de TU/e wordt leuk. Wie in de toekomst aankomt op het NS-station in Eindhoven kan vervolgens overstappen op een heel nieuwe vorm van vervoer: de People Mover. Deze nieuwe vorm van hoogwaardig transport gaat studenten, personeel en bezoekers naar de campus en over de campus transporteren. De universiteit is door de projectgroep Vervoerssysteem van de Toekomst (VVT) aangewezen als mogelijk testterrein voor een dergelijk vernieuwend transportsysteem.

'Personenvervoer van morgen' heet het programma van de provincie Brabant waarbinnen nagedacht wordt over nieuwe vormen van transport, net zoals dat gebeurt in tal van andere Nederlandse steden. In samenwerking met de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer, DTO-KOV en de provincie is de projectgroep Vervoerssystemen van de Toekomst in het leven geroepen. Deze projectgroep broedt op zinvolle bijdragen aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de binnensteden.
Dat dat geen overbodige luxe is, blijkt wel uit de steeds nijpender wordende verkeersproblematiek in de provincie. Eindhoven, dat elke ochtend en elke avond haar toegangswegen dicht ziet slibben met auto's, spant de kroon. Met vereende kracht werkt de stad aan nieuwe alternatieven voor de auto en andere conventionele vormen van personenvervoer. Phileas, de zelfsturende bus die tussen Veldhoven en Eindhoven gaat rijden, is daar een goed voorbeeld van, evenals de nog aan te leggen fietssnelweg tussen Helmond en Eindhoven. En er zijn meer Nederlandse steden die zinnen op nieuwe vormen van transport. Deze week werd bijvoorbeeld bekend dat Den Bosch overweegt een kabelbaan aan te leggen om de binnenstad met een verderopgelegen parkeerterrein te verbinden.

Parking Hopper
En nu is er dan de People Mover, een vervoerssysteem dat het gat tussen het openbaar vervoer en de auto moet gaan opvullen. De People Mover is een vorm van Rapid Personal Transport. In het kader van de door VVT geformuleerde ideeën over personenvervoer in het jaar 2040 is de inzet van de People Mover op de TU/e een eerste stap in die richting.

Nicolaas de Ronde Bresser is algemeen directeur van Advanced Netherlands Transport (ANT). Dit bedrijf houdt zich bezig met advies aan en ondersteuning van instellingen die een People Mover in willen gaan zetten. Het bekendste project waar ANT aan bijdroeg is de Parking Hopper, het zelfsturende busje dat op Schiphol de langparkeerders van parkeerplaats P3 naar de luchthaven transporteert. Ook begeleidde het bedrijf de aanleg van de Park Shuttle, een vervoerssysteem dat gerealiseerd is in Capelle aan de IJssel. De Park Shuttle brengt forenzen van de metro naar een bedrijventerrein.
De Ronde Bresser heeft helder voor ogen wat voor systeem er op de campus in Eindhoven aangelegd zou moeten worden. De Ronde Bresser: "Lichte, compacte voertuigjes met een individueel karakter. Je kan er met vier, hooguit zes mensen in. Omdat ze met een hoge frequentie rijden, zijn er geen wachttijden. En ze rijden direct naar hun doel. Je hoeft dus niet om de haverklap te stoppen bij een halte." Ook de stad heeft baat bij de aanleg van een dergelijk innovatief vervoerssysteem. Wie op zaterdag of tijdens koopavonden wil gaan winkelen in de binnenstad van Eindhoven kan in het vervolg zijn auto op het TU/e-terrein kwijt en naar de stad pendelen met de People Mover.

Hoe alles er exact uit gaat zien, is nog onderwerp van onderzoek. Gelijkvloers of zwevend, alles staat op dit moment nog open. Een en ander hangt vooral af van de wensen van de gebruiker.
De voorbereidingen voor de volgende fase waarin de plannen nader uitgewerkt worden, is inmiddels in gang gezet. De TU/e heeft aangegeven dat United Brains, het samenwerkingsverband van de universiteit, de Design Academy en Fontys, aan de slag gaat met het project. Het is de bedoeling dat de People Mover binnen twee jaar operationeel is.

Trendbreuk
De Ronde Bresser: "De achterliggende gedachte is dat we op de lange termijn een trendbreuk willen realiseren. Je kan natuurlijk ook een bus naar de TU/e laten rijden. Dat is ook een oplossing. Maar dat verandert niets. We willen met iets nieuws komen dat beter aansluit op de wensen van de gebruiker."
Eindhoven was niet als enige in de race om de proef met het hoogwaardige personenvervoer in de wacht te slepen. Ook de Efteling diende een project in net als de steden Tilburg, Breda en
's Hertogenbosch.

Eindhoven voldeed echter helemaal aan de voorwaarden die VVT geformuleerd had voor het project. "Er is een station in de buurt, er is een relatie met de stad, het vervoerspatroon op de campus is door alle gebouwen heel diffuus. En de campus heeft als voordeel dat het een overzichtelijke omgeving is. Alles overziend heeft het project bij de TU/e veel kans van slagen."/.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor