/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

jaargang 43, 22 november 2000


Opinie

Untitled Document

 

Nationalistische
studenten (1)


De Technische Universiteit Eindhoven is de afgelopen maanden enige keren geconfronteerd met uitingen van een organisatie die zich presenteert onder de naam NSE. Bij nadere beschouwing blijkt deze afkorting te staan voor Nationalistische Studenten Eindhoven en blijkt de NSE gelieerd aan een organisatie met de naam Landelijk Aktieplatform Nationalistische Studenten (LANS). De NSE doet zich voor als een gezelligheidsvereniging voor studenten en probeert via aanplakbiljetten aandacht te trekken met kreten als 'Stop de verplichte sluitingstijden' (van de cafés) en 'Bierprijs omlaag'. Uit de web-sites van NSE en LANS en uit recente berichten in de media wordt - ondanks schimmig taalgebruik - duidelijk waar het deze organisaties werkelijk om te doen is. Zij idealiseren een monoculturele samenleving, waarin geen plaats is voor allochtonen en buitenlandse invloeden. Tot dat gedachtengoed proberen zij jongeren te verleiden. Daarbij hanteren zij symbolen en woorden die gewoon zijn in neofascistische kringen.

Hoewel de indruk bestaat dat het bij de NSE slechts om een handjevol aanhangers gaat en niet duidelijk is of er daadwerkelijk studenten bij betrokken zijn, vindt het Bestuurlijk Overleg van de Technische Universiteit Eindhoven (bestaande uit het College van Bestuur en de Decanen van de Faculteiten) dat het over dit onderwerp niet mag zwijgen. De denkbeelden van NSE en LANS staan haaks op de academische normen en waarden, die door de per definitie internationale en multiculturele Eindhovense universiteitsgemeenschap worden gekoesterd. Het Bestuurlijk Overleg neemt hier dan ook uitdrukkelijk afstand van.

College van Bestuur en Decanen van de Technische Universiteit Eindhoven

Untitled Document

Nationalistische studenten (2)


Naar aanleiding van de misleidende campagnes van de Nationalistische Studenten Eindhoven (N.S.E.), hebben de participanten van het Studentencentrum De Bunker, naarstig overleg gevoerd. De participanten (AOR, Demos, SSRE en E.S.C.) bieden plaats aan alle studenten uit Eindhoven, ongeacht hun politieke of religieuze overtuiging. De participanten bieden de student de mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing, algemene ontwikkeling op sociaal en cultureel vlak en gezelligheid.
Wij, de bunkerparticipanten, hebben unaniem uitgesproken dat wij het oneens zijn met het gedachtegoed van de NSE Bij persoonlijke ontplooiing hoort ook een gegronde kennismaking met culturen en subculturen binnen onze samenleving. Het blijft immers een gegeven dat onwetendheid leidt tot onterechte uitspraken zoals die door de NSE worden gedaan.
Het maken van een duidelijk onderscheid tussen verschillende volkeren is volgens ons per definitie verwerpelijk. De geschiedenis heeft ons meermalen geleerd dat de strijd der volkeren na eeuwen vooralsnog geen winnaar heeft opgeleverd; de twintigste eeuw is niet voor niets afgesloten in een mondiale stemming van samenwerking en integratie.
Het schetst dan ook onze verbazing dat de NSE, ondanks dat zij zich duidelijk afzetten tegen hetgeen vijfenvijftig jaar geleden is gebeurd, zich toch bedient van symbolen en uitdrukkingen die duidelijk naar het zo verworpen regime van die tijd verwijzen. Zowel op de website als in hun publicaties vinden we meerdere van deze ondubbelzinnige verwijzingen terug.
Wij zijn erg geschrokken van de manier waarop de NSE op de TU/e en in de stad campagne heeft gevoerd. Met misleidende teksten, die niets met de ware doelstellingen van de organisatie van doen hebben, wordt de aandacht van de studenten op hun website gevestigd. Ook hier worden de bezoekers niet volledig ingelicht. De NSE blijft steken in vage, verontschuldigende teksten, zonder duidelijk inhoud aan hun idealen te geven.
Wij zijn van mening dat deze personen niet passen in de studentencultuur die wij in De Bunker handhaven. Wij hopen dat eenieder die in aanraking komt met de NSE, zich terdege bewust is van wat zij uitdragen en een weloverwogen en volwassen houding jegens de groepering aanneemt.

Bestuur AOR
Senaat Eindhovens Studenten Corps
Bestuur Demos
Bestuur SSRE

Untitled Document

ABN-Amro


Cursor 11 kopte 'ABN-Amro verlaat campus'. Rayondirecteur Roger van Engelen wijtte de sluiting van het filiaal aan opkomende communicatietechnieken als telebankieren waardoor het bankbezoek afgelopen jaren drastisch afnam. Naar mijn idee is dit een gezochte oorzaak voor een (blijkbaar) gemiste kans een aantal jaren geleden. Toen het CvB het notebookproject lanceerde was er ook een bank nodig die de leningen moest gaan verstrekken aan de studenten. Nu is dat de Rabobank, die aan de lening de voorwaarde koppelt om bij hen tevens een studentenrekening te openen. Zo is het natuurlijk wel heel makkelijk klanten werven!
Mij is het tot nu toe nog steeds een raadsel waarom ABN-Amro (wijlen gevestigde bank binnen de TU/e) niet als 'huisbank' is gaan fungeren binnen dit project. Is zij niet benaderd door het CvB, of heeft de ABN gewoon een inschattingsfout gemaakt? Het resultaat liegt er niet om. Voor bankzaken moet nu gefietst worden, en pinnen kan straks misschien ook niet meer op de TU/e. Misschien dat de Rabobank het ontstane gat op kan vullen om toch de TU/e-po-pulatie te voorzien van het gemaksmiddel van de PIN.

Bas Huiszoon
student


Website Cursor