/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

jaargang 43, 22 november 2000


Mensen

Untitled Document

Frank den Hollander
Nieuwe wetenschappelijk directeur van Eurandom

Vivian van Niekerk
Foto: Bram Saeys

Ze houden zich onder andere bezig met het voorspellen van de beurskoersen en het verloop van epidemieën. Maar dat is niet alles. In totaal lopen er zes programma's bij het onderzoeksinstituut Eurandom. Ook worden er regelmatig workshops gehouden. Sinds 1 oktober heeft dit instituut, dat zich bezig houdt met onderzoek naar stochastische fenomenen, een nieuwe wetenschappelijk directeur: Frank den Hollander (43).

Frank den Hollander is op 28-jarige leeftijd gepromoveerd in de mathematische fysica aan de Universiteit van Leiden. Vervolgens heeft hij zes jaar in Delft gezeten. Een deel van die tijd was hij KNAW-fellow. In 1994 werd hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij zou er zes jaar blijven. "Ik gaf daar les in stochastiek. Dat heeft veel te maken met statistiek, kansrekenen en toeval. En dat is weer erg gebaseerd op de vakken natuurkunde, economie, biologie Wetenschappelijk directeur van Eurandom word je niet zomaar. Den Hollander had al contact met het instituut voor hij deze functie kreeg. "Ik heb me ongeveer twee jaar bezig gehouden
met het coördineren van een programma hier. Die programma's betreffen gebieden van de stochastiek. Een dag in de week was ik bezig met het aansturen van activiteiten rondom dat programma."
Eurandom werd in februari 1998 geopend door de toenmalige minister van onderwijs Ritzen. Een half jaar later begon het instituut met de verschillende programma's. "Het bestuur zocht toen naar geschikte coördinatoren. Omdat ik uit dat vakgebied kwam, hebben ze mij gevraagd een programma te leiden."
Eurandom heeft behalve een wetenschappelijk directeur ook een zakelijk directeur. Dat is Wim Senden. De functie van wetenschappelijk directeur is niet voor onbepaalde tijd. "Ik ben hier aangesteld voor een periode van vijf jaar."
Den Hollanders taken bestaan grotendeels uit het aansturen van het instituut. "Ik bespreek de gang van zaken tussen alle betrokkenen hier. De medewerkers van Eurandom, de zakelijk directeur en ik bespreken de dingen van alledag. Ook houd ik me bezig met langlopende beleidszaken, zoals de richting van het instituut. Waar gaan we naartoe, waar richten we ons op en waarop niet? Ik onderhoud ook de contacten met de NWO. Deze organisatie heeft weer contact met buitenlandse instituten. De mensen die bij die instituten werken komen hier geregeld op bezoek. Ook worden er gezamelijke workshops georganiseerd."
De onderzoeken bij Eurandom worden over het algemeen verricht door 25 postdocs. Verder werken er bij het onderzoeksinstituut nog ongeveer vijf AIO's, een tiental coördinatoren en adviseurs, een zakelijk directeur en vier bureaumedewerkers.
Er wordt gewerkt aan zes programma's. Het eerste heet Stochastic Networks en heeft betrekking op logistieke en communicatieve netwerken. Het tweede is Financial Stochastics en gaat over alle aspecten van de financiële markt. Het derde programma richt zich op Complex Statistical Models. Dat betreft onderwerpen uit de statistiek, bijvoorbeeld beeldstoring en het oplossen daarvan. Het vierde is Interacting Stochastic Systems en bestudeert kanstheoretische modellen. Het vijfde programma heet Applications of Statistics/ Industrial Statistics en betreft onderzoek naar het bedrijfsleven en industrie. Het laatste en meest recente onderzoek is Computation Moleculair Biology, waarbij de onderzoekers zich bezighouden met de problemen in de moleculaire biologie.

Untitled Document

De week van/Stan
Stan van den Thillart is student Technische Bedrijfskunde en lid van Vision 2000, een groep leden van studievereniging Interactie. Vision 2000 houdt op 5 december een congres op de TU/e.

Maandag: Altijd lastig die maandagmorgen. Er was gisteren disco op de
hockeyclub. Wie zoiets wel eens mee heeft gemaakt, begrijpt wel hoe je je dan op de vergadering voelt. Vergadering Vision 2000, het congres stond stil, ging toen kabbelen en nu loopt het, geweldig. Deze week deelnemers zoeken: studenten met behulp van flyeren, bedrijfsdeelnemers door zo veel mogelijk mensen na te bellen. Voorzitter Mark maak me gek: het zijn er vierduizend. De rest van de dag bijgekomen van deze mededeling.

Dinsdag: Zo, ik moet studeren, want ik heb volgende week tentamens. Eerst wat gestudeerd en vervolgens naar het hok. Mail gekregen van Grootint dat de heer Brunt wil deelnemen aan het debat. Ik moet alleen nog even uitleggen dat een Cambridge debat niet over Cambridge hoeft te gaan. Vanavond lekker uitwaaien op de training.

Woensdag: Studeren Stan, dat zou je deze week doen, ik besluit daar de avond aan te spenderen. De eerste bedrijfsdeelnemer is binnen en Mark is de hele dag vrolijk. Enkele teamleden hebben de hele dag lol om de naam van een contactpersoon, Natte-lie. Is het misschien de bijnaam van een hoertje op een Chinese pornoboot??
Oh oh, er is voetbal vanavond, dat wordt weer niks met de studie. Volgende keer beter.

Donderdag: Hele dag thuis gebleven om mijn vereiste IQ op niveau te brengen: statistiek, stochastische processen en workflow. Ik besluit het laatste vak als eerste te doen. Als het vak zijn naam eer aan doet moet dat een positieve invloed hebben op de voortgang van de rest.

Vrijdag: Weer vergadering. We hebben veel enthousiaste mensen aan de lijn gehad, maar geen concrete inschrijvingen. Nog steeds maar weinig bedrijfsdeelnemers, misschien moeten we de kaviaar van de begroting halen. Is het ook niet wat overdreven om iedereen een gouden dasspeld als aandenken te geven. Hé, de begroting klopt weer, wat is het leven toch mooi.
5 December is de dag des oordeels. Nog maar even wat mensen werven en naar go.to/visioneindhoven, wantwaar ging het ook al weer over..allianties toch??

Untitled Document

/Benoemingen
Het College van Bestuur heeft prof.dr.ir. D. van Campen benoemd tot decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde. Hij volgt prof.dr.ir. M. Schouten op die decaan wordt van de op te richten faculteit Industrieel Ontwerpen. Het College heeft verder de benoeming bekrachtigd van dr.ir. A. de Kraker tot opleidingsdirecteur Werktuigbouwkunde. Hij volgt ir. J. Smits op die opleidingsdirecteur wordt van de nieuwe ingenieursopleiding Industrieel Ontwerpen.

/Promoties
N. Mushkudiani (W&I, TM) zal op woensdag 29 november promoveren op haar proefschrift 'Statistical Applications of Generalized Quantiles/Nonparametric Tolerance Regions and P-P Plots'. Aanvang 16.00 uur in promotiezaal 5 van het Auditorium.

Ir. N. Noordhoek (TN) verdedigt op 1 december zijn proefschrift 'Position Emission Profiling Study of Hydrocarbon Conversion on Zeolites'. Aanvang 16.00 uur in promotiezaal 5 van het Auditorium.

Op vrijdag 1 december om 16.00 uur zal drs. M. Theune (TM) promoveren op haar proefschrift 'From Data to Speech: Language Generation in Context'. De zitting is in promotiezaal 4 van het Auditorium.

'Prototyping of Embedded Systems, an Analysis of Industrial Approaches Aimed at Reducing Time-to Market'. Dat is de titel van het proefschrift waarop ir. A. Rensink (TM, W&I) op maandag 4 december zal promoveren in promotiezaal 4. Aanvang 16.00 uur.

/Vacature
Secretaresse Mate bij de faculteit Werktuigbouwkunde. Tijdelijk dienstverband voor 40 uur per week voor 12 maanden. Opleidingsniveau MBO. Salaris: f4165. Zie ook www.mate.tue.nl of www.intranet.wtb.tue.nl/vacatures

Graag reageren binnen twee weken na het verschijnen van deze Cursor. Voor een totaal overzicht van openstaande vacatures bij de TU/e zie www.academictransfer.nl/tuef


Website Cursor