/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

jaargang 43, 22 november 2000


Onderzoek

Untitled Document

Het wiel uitvinden met simulaties
Computersimulaties/Cora van den Berg
Foto/Bram Saeys


Ze zijn er nog steeds, testrijders in autofabrieken die de prototypes keuren en aan de ontwikkelaar doorgeven of een bepaalde wijziging aan de auto een verbetering is of niet. Maar het worden er steeds minder, nu computersimulaties een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in het ontwikkelingsproces van personenauto's. Dr.ir.Pim van der Jagt, werkzaam voor Ford in Duitsland, heeft voor zijn proefschrift op een rijtje gezet wat er al mogelijk is met computersimulaties en wat er nog aan ontbreekt. Hij beschrijft de 'Road to Virtual Vehicle Prototyping'. Vorige week promoveerde hij op de TU/e.

 

Concurrentie en overcapaciteit, ook de auto-industrie komt er niet onderuit. Consumenten verwachten een hoge kwaliteit en een optimaal rijgedrag van alle automobielen ook bij de minder dure modellen. Veiligheidsregels en milieueisen leggen ook hun wil op. Daarbij moet de ontwikkeling van nieuwe modellen als een trein gaan: binnen twee jaar moet een nieuw model uitontwikkeld zijn, wil een fabrikant zijn concurrent voorblijven.
Tot een paar jaar geleden duurde het een jaar of zes om een nieuw model te ontwikkelen. De prototypes die tijdens het proces nodig waren, een paar honderd stuks per model, kostten 100.000 tot 200.000 dollar per exemplaar. In 1993 werd bij Ford de Mondeo nog zo ontwikkeld. Kosten: zes miljard dollar.


Computersimulaties en virtuele prototypes moeten nu uitkomst bieden. Ze worden in de industrie al veel toegepast, steeds verfijnder en gedetailleerder. Het liefst zien de producenten alle nieuwe automodellen virtueel ontwikkeld worden. Het proefschrift van Pim van der Jagt, 'The Road to Virtual Vehicle Prototyping', zal daar zeker aan bijdragen.
Van der Jagt studeerde in 1987 in Delft af bij de vakgroep Voertuigtechniek van de faculteit Werktuigbouwkunde. Na twee jaar AIO-schap ging hij bij Goodyear werken, de bandenfabriek in Luxemburg. Vijf jaar geleden stapte hij over naar Ford in Aken.
"Ik heb een leidinggevende functie bij het nieuwe Research Centrum", vertelt Van der Jagt. "Daar is het heel belangrijk om een doctorstitel te hebben. Vandaar dat er druk op mij werd uitgeoefend om alsnog mijn promotie af te maken. De enige prof in Delft op gebied van mijn onderwerp was echter al met pensioen. In die tijd had Ford al zeer goede contacten met professor Kriens van Automotive Engineering & Product Design Technology, een vakgroep van Werktuigbouwkunde aan de TU/e en daarom was het een logische vraag of hij mij wilde begeleiden. En aangezien ik al meerdere publicaties op mijn naam had over Computer Aided Engineering, CAE, is het onderzoek daarover gegaan. Een vernieuwend onderwerp in de auto-industrie is altijd een belangrijk motief voor een promotieonderwerp."

Schuurpapier
In zijn onderzoek heeft Van der Jagt een analyse gemaakt van alles wat al over computersimulaties bekend is en wat er aan ontbreekt. Hij beperkte zich daarbij tot de zogenoemde 'vehicle dynamics', het onderdeel van de auto dat het stuur- en rijgedrag bepaalt. "De banden zijn één van de belangrijkste componenten als het om stuurgedrag gaat. Maar wat bleek tijdens mijn onderzoek? Dat er juist van de banden een nauwkeurige omschrijving ontbreekt. De eigenschappen van banden worden in een laboratorium gemeten, in een proefopstelling waarbij schuurpapier dient als wegoppervlak. Dit schuurpapier heeft heel andere eigenschappen dan een echt wegdek en daarom werd een nieuwe methode ontwikkeld om deze laboratoriummetingen te corrigeren voor verschillende wegdekken. Daarnaast is er vrij veel bekend over banden die rollen en welke krachten de banden dan genereren", vervolgt hij. "Maar bij een stilstaande auto is de kennis van banden veel kleiner. Terwijl dat toch belangrijk is om te weten, voor het parkeren bijvoorbeeld. Daarom werd voor het beschrijven van de bandkrachten tijdens deze stationaire parkeerbewegingen een nieuw bandmodel ontwikkeld.
Voor het onderzoek had Van der Jagt al een hele verzameling meetresultaten liggen uit zijn jarenlange werkzaamheden in de industrie. Veel daarvan was niet nauwkeurig of niet meer up-to-date. "Die metingen heb ik opnieuw kunnen uitvoeren dankzij mijn bedrijf. Die kosten namelijk de nogal wat centen. Als ik gepromoveerd zou zijn aan een universiteit zonder sponsor, was het nooit gelukt om deze metingen te verrichten."
Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de computermodellen heel nauwkeurig kunnen zijn, in tegenstelling tot wat veel mensen voorheen dachten. Maar de correlatie met de mensen die de auto's uittesten is heel lastig. "Zo'n test-rijder vertelt mij over een testauto wat hem bevalt en wat minder gelukkig is uitgevallen. De vertaalslag van zijn beoordeling naar een computermodel is heel moeilijk, in ieder geval bij vehicle dynamics. Wat het geluidsniveau van een auto of de crashgevoeligheid betreft is zo'n beoordeling veel objectiever. Dat is te meten: zoveel decibel, zo veel versnelling vlak na een botsing. Voor het stuurgedrag zegt een testrijder veel eerder: 'ik voel hier nog een beetje te veel moment in het stuur'. Soms heb je het idee dat verschillende testrijders net zoveel auto's hebben getest, terwijl dat er maar één is geweest. We zijn nu bezig om hier een gestandaardiseerd geheel van te maken.

Internationale software
Wereldwijd doet Ford allerlei onderzoek om de concurrentie voor te blijven. Iedere fabriek, Volvo in Zweden of Mazda in Japan, heeft daarbij z'n eigen onderzoeks-terrein. "Bij Mazda zijn ze bijvoorbeeld bezig met het modelleren van de flexibiliteit van de carrosserie. En wij zijn dus bezig met het ontwikkelen van wandmodellen en modellen van andere voertuigcomponenten. Al deze ontwikkelingen komen in de Vehicle Dynamics software van Ford, zodat niet alle merken van Ford zelf het wiel hoeven uit te vinden."
Hoe zit het dan met de concurrent? Mooi meegenomen als die na het lezen van het proefschrift, toch een openbare wetenschappelijke publicatie, ook klaar zijn met hun wielen. "Er staat inderdaad een hoop interessante informatie voor andere autofabrieken in het proefschrift", moet Van der Jagt toegeven. "Maar die hebben daar niet zoveel aan. Bij Ford zijn de modellen die ik beschrijf helemaal ingebakken in het ontwikkelingsproces. Zo'n proces is een kwestie van jaren. Dat kan de concurrent niet zomaar inhalen."
Van der Jagt heeft er wel bewust voor gekozen om zijn proefschrift niet vrij te geven voor elektronische publicatie. "Dat kan net een drempel zijn, als de tekst niet van internet te downloaden is. Het proefschrift ligt natuurlijk wel in de biblio-theek. Daar staan trouwens al meer publicaties van mij. Tegen de tijd dat zo'n wetenschappelijke publicatie uit is, hebben we er in de ontwikkeling al twee jaar mee gewerkt. Die achterstand kan de concurrentie nooit meer inhalen. En als het nodig is vragen we patent aan op belangrijke nieuwe dingen."
Wetenschap in dienst van het bedrijfsleven, het is voor Pim van der Jagt heel duidelijk. "Maar vergis je niet, ik werk op de afdeling Fundamentele Research. Er zitten daar bijna alleen maar doctors. Het is echt een wetenschappelijke omgeving. En kijk naar de universiteiten tegenwoordig, die hebben niet genoeg geld om op eigen benen een aardig onderzoek op te zetten. Ondersteuning van het bedrijfsleven is noodzakelijk. In dit kader ondersteunen wij veel onderzoek van de vakgroep van professor Kriens. Dat levert werk op voor twee promovendi en twee afstudeerders.
Zelf is Van der Jagt voorlopig nog niet weg bij Ford. "Het bevalt me prima. Ik kwam als één van de eerste bij het Research Centrum. Inmiddels werken er 125 mensen, waarvan twaalf onder mijn leiding. Die heb ik zelf aangenomen, dus de verbondenheid is groot."
Hij heeft trouwens bij Ford ook zelf als testrijder gereden. Hoeveel auto's hij gecrasht heeft tijdens het onderzoek? "Ford bestaat nog steeds", antwoordt de kersverse doctor./.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor