/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

jaargang 43, 22 november 2000


Studentenleven

Untitled Document

14 december verkiezingen op de TU/e

De verkiezingen voor de studentenfracties in de U-raad en Faculteitsraden komen eraan. Zo spectaculair als bij de presidentsverkiezingen in Amerika zal het donderdag 14 december op de TU/e niet worden, maar het belang om te gaan stemmen is er niet minder om. Cursor presenteert de twee lijsttrekkers voor de U-raad van de Progressieve Fractie en Groep Eén in een persoonlijk interview.

Verkiezingen/Brigit Span
Foto's/Bram Saeys
Untitled Document

"Meehelpen de TU/e
verbeteren voor studenten"
PF Lijsttrekker Sander van Drooge

De TU/e verbeteren voor studenten. Dat is wat PF-lijsttrekker en Bouwkunde-student Sander van Drooge graag wil bereiken tijdens zijn zittingstermijn in de U-raad. "En natuurlijk doe ik bestuurlijke ervaring op, maar dat is niet de belangrijkste reden om me beschikbaar te stellen. Ik vind het belangrijk dingen te verbeteren voor studenten." Van Drooge noemt het voorbeeld van arbeidsomstandigheden. Hij zit al in een platform op dit gebied. "We willen bijvoorbeeld de collegezalen aanpassen aan lange mensen en zorgen voor goed meubilair voor projectgroepen./"
De Bouwkunde-student zit al een half jaar in de U-raad en blijft na zijn officiële aanstelling na de verkiezingen nog een jaar zitten. Zijn partij, de PF, wisselt raadsleden bewust middenin de raadsperiode. "Dan blijft flink wat ervaring en continuïteit binnen de fractie en kunnen mensen goed worden ingewerkt. Als een compleet nieuwe fractie begint aan de raadsperiode mis je een heleboel. Het duurt toch een tijd voordat je ingewerkt bent, want de U-raad is iets speciaals. De vergaderingen verlopen formeler dan bijvoorbeeld bij de faculteitsraden en er worden grotere en abstracte zaken besproken."

Idealen
Over zijn eigen lijsttrekkerschap is Van Drooge bescheiden. "De rest van de PF achtte mij geschikt voor deze taak." Hij is nu ongeveer een jaar aangesloten bij de studentenpartij. "De PF trok me op de een of andere manier, omdat er mensen in zitten die idealen hebben en de TU/e willen verbeteren. Ik wil ook graag meepraten om dingen te verbeteren. Wij willen meehelpen de kwaliteit in het onderwijs te waarborgen en zorgen dat de stem van de TU/e-gemeenschap wordt gehoord door het College van Bestuur. Het is een feit dat de U-raad niet het beleid van de TU/e dicteert, maar we kunnen wel ons best doen om het beter te maken naar ons idee."
De PF steekt de hand ook in eigen boezem. Na een notitie over een betere informatievoorziening binnen de TU/e zag de partij dat ze daar zelf ook aan mee kon werken. De nieuwsbrief die de PF maandelijks uitbrengt, is daar het gevolg van. "Je moet je resultaten terugkoppelen naar de TU/e'ers. Met onze nieuwsbrief laten we zien wat we bereiken. We krijgen goede reacties op de nieuwsbrief, die eigenlijk een reactie is op de verkiezingen van vorig jaar. Mensen vonden dat ze tussen de verkiezingen in zo weinig van ons hoorden. De nieuwsbrief zetten we na de verkiezingen zeker door. Het is absoluut geen verkiezingsstunt."
Voor komend jaar belooft Van Drooge meer initiatieven vanuit zijn partij. Dat wil zeggen notities en kritische vragen aan het College van Bestuur. "De goede initiatieven worden zeker serieus genomen en gewaardeerd door het CvB. Je moet zelf actief meedenken aan oplossingen voor problemen."
Van Drooge hoopt op een goede opkomst bij de verkiezingen voor de studentenpartijen. Vorig jaar was dat 29 procent. 'Dat was toch nog behoorlijk gezien de opkomst op andere universiteiten, maar het kan veel beter. Wij moeten duidelijker maken wat we doen en wat de verschillen zijn tussen de partijen. Want het maakt wel degelijk uit of je stemt en op wie."/.

Untitled Document

"Studenten moeten
opkomen voor hun rechten"
Groep Eén lijsttrekker Dimitri Gilissen

Dimitri Gilissen was altijd al geïnteresseerd in medezeggenschap. Zo was hij op de middelbare school voorzitter van de leerlingenraad. De derdejaars student Natuurkunde zal zich het komend jaar inzetten voor de hele TU/e-gemeenschap door zich beschikbaar te stellen als U-raadslid. "Ik had toen genoeg vrije tijd en had het er voor over om me in te zetten voor anderen. Dat is nu ook het geval", zegt Gilissen. "Ik denk dat iedereen een bepaald talent meekrijgt. Ook ik en ik doe er wat mee. Ik wil de leefomgeving en situatie van mijn mede-studenten verbeteren en voor hen opkomen."
Zowel Gilissen als zijn tegenstander tijdens de verkiezingen, PF-lijsttrekker Sander van Drooge, zijn relatief nieuw bij de politieke partijen. "Ik zag posters hangen van Groep Eén bij ons op de faculteit en daar heb ik op gereageerd. De aanpak van Groep Eén sprak me erg aan. Natuurlijk dienen we hetzelfde doel als de PF, maar wij werken anders. Wij signaleren veel problemen via onze eigen achterban, die bestaat uit studenten die actief zijn bij studentenverenigingen. En we spelen daarnaast natuurlijk in op de agenda van het College van Bestuur. Ik vind dat wij meer tussen de studenten staan dan de PF."
Gilissen was de eerste die de toezegging deed zich een jaar actief in te willen zetten in de U-raad en werd meteen lijsttrekker. "Ik denk dat ik wel ben opgewassen tegen deze taak."

Nota's
Groep Eén maakt regelmatig nota's, zo is er onlangs weer één verschenen over Ontwerpgericht Onderwijs (OGO). "Bij verschillende faculteiten hebben we geïnventariseerd wat zij er aan doen. Zo hoeft niet elke docent het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen ze leren van elkaar." Ook denkt Groep Eén na over de muisarm: "Dat heeft het personeel van de TU/e hoog in het vaandel staan, maar ook studenten hebben er veel last van."
Dat maar weinig studenten gaan stemmen, vindt Gilissen een slechte zaak: "Als je studenten aanspreekt, zeggen ze het heel belangrijk te vinden om te stemmen. Maar in de praktijk doen ze het niet, terwijl het niet veel moeite kost. Het is belangrijk dat ze iemand kiezen die opkomt voor hun rechten. De U-raad heeft toch behoorlijk wat inspraak. Ik hoop dat de opkomst bij de verkiezingen hoger wordt dan vorig jaar. Studenten moeten de noodzaak van kiezen inzien. Vijftig procent opkomst zou mooi zijn."
Gilissen vindt het jammer dat weinig studenten enthousiast te krijgen zijn voor een functie in de U-raad. "Ik denk dat ze terughoudend zijn, omdat ze eerst hun studie willen afmaken. Dit soort activiteiten hoort volgens mij bij je vorming. Je leert er een heleboel van en het is goed werk."
Het onderwijs spreekt de Natuurkunde-student enorm aan. Hij wil na zijn studie dan ook de Tulo (lerarenopleiding) gaan volgen, maar ook de politiek trekt hem wel. "Al heeft dat een saai imago. Ik hoop in ieder geval dat dit jaar in de U-raad een productief jaar wordt, waarin wij verder bouwen aan een doorzichtig functioneren van de TU/e voor studenten. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in." De fractie van Groep Eén wordt in januari helemaal vernieuwd. "De huidige fractieleden lopen nog wel een paar maanden met ons mee. Het voordeel van deze opzet is dat er vijf nieuwe mensen met een frisse kijk en vol goede moed beginnen."/.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor