/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

jaargang 43, 22 november 2000


Nieuws

Untitled Document

ESAC richt stuntteam op
De Eindhovense Studenten Alpine Club (ESAC) heeft een stuntteam in het leven geroepen. Dit team van ESAC-leden, met wisselende samenstelling, voert stunts uit voor wie maar wil. Op deze manier wil de vereniging een centje bijverdienen en reclame voor zichzelf maken.

Het staat allemaal nog niet helemaal vast, maar een paar opdrachten zijn er al geweest. Zo heeft het stuntteam verkleed als zwarte pieten abgeseild van de Sint Brigidakerk in Geldrop. Dat deden ze vorig jaar ook en afgelopen zondag waren ze weer uitgenodigd door het sinterklaascomité in Geldrop. Daarnaast heeft het team de maten van 'ramen' in de gevel van de Witte Dame in Eindhoven opgemeten. In de gaten moesten spandoeken komen te hangen. "Het waren negen ramen, dus we hebben een aantal keer moeten abseilen met twee personen", zegt Chaim Zax, lid van ESAC en coördinator van het stuntteam. "Ik ben nu vooral op zoek naar mensen of bedrijven die ons opdrachten willen geven", zegt Zax. Dat doet de vereniging onder meer met een website en folders, maar die moeten nog worden gemaakt.

"Voor ons is dit ook vrij nieuw. Ik heb contact gehad met USAC, de Utrechtse Alpinisten Club, zij hebben ook zo'n team. We weten ook niet precies wat we kunnen vragen voor dit soort acties. Bij zo'n intocht van Sinterklaas vragen we bijna niks, omdat het om een vrijwilligersorganisatie gaat, maar bij bedrijven wordt dat natuurlijk anders."
Wat het stuntteam precies gaat doen, is nog niet vastgelegd, maar de ESAC wil zich niet al te zeer gaan beperken. "Het is echter niet de bedoeling dat wij uitjes gaan organiseren voor bedrijven. Wij doen de stunts, niet anderen, want dan krijg je een probleem met aansprakelijkheid, mocht er iets fout gaan."/.

Untitled Document

CvB: huisvesting voor gasten op campus
Vestide gaat vanaf 2001 alle buitenlandse gasten van de TU/e passende huisvesting aanbieden. De TU/e en Vestide zijn bezig met de laatste onderhandelingen over een contract waarin dat wordt geregeld. De overeenkomst zal met de jaarwisseling rond zijn. Als het aan het TU/e-bestuur ligt, wordt er op de campus studenten- en/of personeelshuisvesting gebouwd.

Afgelopen jaar constateerde BIA (Bureau for International Activities) dat het aantal buitenlandse gasten in 2000 met 20 procent is toegenomen ten opzichte van 1999. BIA probeert voor elke buitenlandse gast huisvesting te regelen, maar met een gelijkblijvend woningbestand viel dat dit jaar niet mee.
Secretaris van het College van het Bestuur, ir. Harry Roumen, zegt dat het CvB het probleem onderkent en naar creatieve oplossingen zoekt. Als het aan het TU/e-bestuur ligt, wordt op de campus studenten- en/of personeelshuisvesting gebouwd. Daarover heeft het CvB (onder meer) volgende week een gesprek met burgemeester en wethouders van Eindhoven.

Goede huisvesting
Onderhandelingen met Vestide over het overnemen van de in principe lucratieve activiteit van het huisvesten van buitenlanders, lopen al een half jaar. "Het is een geweldige uitdaging voor ons om dit voor elkaar te krijgen," zegt Frank Huijink, hoofd verhuur en bewonerszaken bij Vestide. "De overeenkomst is in grote lijnen rond. Meer huisvesting aanbieden is niet het probleem, maar het moet aantrekkelijk blijven voor de toekomstige huurders. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de buitenlandse gasten van TU/e. In de toekomst willen we buitenlanders dan ook het liefst meteen goed huisvesten zodat ze niet meer hoeven te verhuizen tijdens hun verblijf in Eindhoven."
Buitenlandse gasten die in Fellotel zijn gehuisvest, moeten nu na een half jaar vertrekken. Gasten blijven echter gemiddeld een jaar in Nederland. Het eerste half jaar aan de TU/e wordt dus gekenmerkt door een koortsachtig zoeken naar woonruimte. Dat geldt vooral voor mensen met een beperkt budget. Regelmatig hangen er op de campus wanhopige oproepen van buitenlanders die een kamer zoeken. Fellotel aan de Hemelrijken telt 131 appartementen, een aantal zijn geschikt voor twee personen of gezinnen. BIA heeft ook kamers en andere appartementen ter beschikking. Maar het aanbod voldoet niet aan de vraag./.
Zie ook pagina 11.

[an error occurred while processing this directive]
Untitled Document

Criminaliteitscijfers TU/e schrikbarend hoog
De BHV-Beveiliging luidt de noodklok: tot 1 november is er dit jaar op de TU/e campus al voor meer dan een miljoen gulden gestolen en/of vernield. Hoofd Bedrijfshulpver-lening Ad van Veen wil dit met hulp van het College van Bestuur, de faculteiten en diensten een halt toeroepen. "Want dit getal is nog maar het topje van de ijsberg. We moeten een goed plan opzetten, zodat we onze eigendommen beter kunnen beschermen."

Ad van Veen legde donderdagochtend de schrikbarende cijfers voor aan de faculteiten, om ze te laten zien dat er dingen moeten veranderen. Voor deze bijeenkomst had hij twee bedrijven uitgenodigd die gespecialiseerd zijn in het merken en registreren van eigendommen. "Met deze bijeenkomst wil ik een aanzet geven naar de faculteiten toe om hier iets aan te doen. Vaak zijn spullen niet gemerkt, bijvoorbeeld notebooks of computersystemen. Als de politie dan iets terugvindt, kan ik maar zeer sporadisch aantonen dat het van de TU/e is."
De schadepost is nog veel hoger dan de een miljoen gulden volgens Van Veen. "Het is een bekend gegeven dat wat wij te horen krijgen, maar een klein deel van de werkelijke schade is
Mijn voorstel is om gezamenlijk een halt toe te roepen aan deze criminele praktijken. "Er wordt hier nu flink bezuinigd, maar we verliezen ondertussen wel ruim een miljoen door criminaliteit. Ik geloof dat we daar echt iets aan kunnen doen." Door bijvoorbeeld alles goed te merken, maar ook door de mensen te wijzen op hun gedrag. Van Veen: "Vaak zie je notebooks onbeheerd bij een kapstok liggen. Of mensen halen even een broodje of gaan naar het toilet en sluiten hun kamer niet af. Dan loop je het risisco dat er iets wordt weggehaald. Dit soort diefstallen kunnen mensen zelf voor een belangrijk deel voorkomen en het kost je niets."
Wat moeilijker is het bij criminelen die zich niet laten tegenhouden door een gesloten deur of raam. "Daar moeten we beveiligingstechnisch naar kijken en samen met de faculteitsdirecteuren en het College van Bestuur voor een oplossing zorgen."/.

Untitled Document

Professor Eykhoff overleden
Na een manmoedig gedragen ziekte is op 15 november prof.dr.ir. P. Eykhoff overleden. Hij heeft sinds augustus 1964 de faculteit Elektrotechniek gediend als hoogleraar Meet- en Regeltechniek en was in de periode 1977­1980 decaan van de faculteit.

Sinds 1995 was hij met emeritaat, maar hij bleef sterk verbonden met onderwijs en onderzoek, en met TU/e-brede initiatieven, bijvoorbeeld met betrekking tot de contacten met de Xi'an Jiaotong universiteit en de vredesbeweging.
Piet was een markante man met een hele ruime belangstelling die tot uitdrukking kwam in zijn betrokkenheid met zowel maatschappelijke, culturele als wetenschappelijke ontwikkelingen, aldus professor Wim van Bokhoven, decaan van de faculteit Elektrotechniek. Die betrokkenheid vond zijn weerslag in een brede erkenning middels vele nationale en internationale onderscheidingen. Piet was onder meer erelid van THOR, fellow IEEE, lid van de KNAW, eredoctor van de vrije Universiteit van Brussel, ereprofessor van de Xi'an Jiaotong universiteit en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Van meet af aan was hij vormgevend bezig in onderwijs en onderzoek bij de faculteit en richtte zijn horizon toen al op het internationale forum. Hij heeft bijgedragen tot een flink stuk onderwijsvernieuwing en hij heeft vormgegeven aan het onderzoek in wat men nu 'Control Systems' pleegt te noemen. Vooral zijn inspanningen via de IFAC (International Federation of Automatic Control) hebben tot een breed wetenschappelijk platform voor de Regeltechniek geleid. Daarin speelden hij en zijn groep (nog steeds) een belangrijke rol.
Hij was een autoriteit op zijn vakgebied, blijkend uit een groot aantal invitaties en publicaties maar zeker ook vanwege zijn boek "System Identification; Parameter and State Estimation", een de-facto wereldstandaard en daarmee ook een citatie klassieker.
Zijn sterke punten in het wetenschappelijk onderzoek waren de bundeling van het werkgebied, het zoeken naar gemeenschappelijke principes van op het eerste gezicht verschillende gedragingen, gepaard aan een groot gevoel voor detail en met een exacte wiskundige modellering.
Hij inspireerde daarbij zijn medewerkers om nieuwe richtingen in te slaan en als een hechte groep de positie binnen de faculteit te verankeren, daarbij ook in de persoonlijke sfeer de nodige betrokkenheid met zijn medewerkers aan de dag leggend.
In zijn onderwijs hechtte hij groot belang aan het vergroten van inzichten d.m.v. vele college demonstraties ­ het kweken van inzicht, begrip en bevlogenheid stonden hierbij voorop en niet zoals hij zelf wel eens zei ' het vullen van vaten'.
Een bijzondere plaats in zijn bezigheden werd in de afgelopen tien jaren gevormd door zijn inspanning voor de inrichting van een facultair museum via zijn 'Fonds Geschiedenis van de Elektrotechniek aan de TUE', dat tot doel heeft om de nog aanwezige technisch historische artefacten voor verlies te behoeden ­ de faculteit voelt zich geroepen om dit te helpen afronden, aldus Van Bokhoven./.

Untitled Document

Wel Atlantis, maar nog geen paradijs
De 17de eeuwse staatsman en filosoof Francis Bacon schreef in 1626 The New Atlantis, een verhaal waarin de filosoof een beeld schetst van een aards paradijs, een perfecte gemeenschap, waar honger, sterfte en ziekte bedwongen zijn. In het kader van de lezingenreeks Ondernemen en Technologie beschreef prof.dr.ir. Harry Lintsen vorige week hoe wij het nieuwe Atlantis 350 jaar na Bacons verhaal de afgelopen decennia gecreëerd hebben.


Kan technologie een einde maken aan honger, schaarste en sterfte? Bacon schetste in zijn verhaal een voor de 17de eeuw utopisch beeld van een wereld waarin dat inderdaad het geval was. Bacon was, meent Lintsen, een ambassadeur voor de moderne wetenschap. De bewoners van Nieuw Atlantis waren in staat om schaarste en ziekte te bedwingen door gebruik te maken van kennis en wetenschap.
Die utopie van Bacon is de afgelopen decennia waarheid geworden. Lintsen voerde zijn uit het Limburgse Nuth afkomstige opa op als voorbeeld van iemand die behoorde tot de generatie die als eerste door de poorten van Atlantis liep. "Hij was van het pre-
industriële tijdperk en heeft alle ontwikkelingen van de afgelopen eeuw bewust meegemaakt. Zo recent is het dus allemaal nog", aldus Lintsen. In vogelvlucht schetste hij de totstandkoming van het nieuwe Atlantis aan de hand van een overzicht van de technologische revoluties die de ontwikkeling van de techniek richting gaven. De les van Lintsen was, kortgezegd, dat technologische ontwikkeling vooral een complex, autonoom, onvoorspelbaar proces is dat vaak ongewenste bijeffecten heeft. "De vraag van Bacon was of we in staat zijn onze problemen door technologie op te lossen", zei Lintsen tot slot. "Die vraag is omgeslagen. We zijn op een punt aangekomen in de geschiedenis waarop het niet langer de vraag is of we kunnen maken wat we willen. We hebben het punt bereikt waarop we ons moeten afvragen of we willen wat we kunnen maken. Wees daarom optimistisch, maar denk pessimistisch en neem de tijd voor het maatschappelijke debat." /.

Untitled Document

December-
uitkering

Werknemers van de TU/e krijgen bij het salaris van december een eenmalige uitkering van honderd gulden (netto). De kerstattentie is voor alle personeelsleden die op 1 december in dienst zijn van de TU/e met uitzondering van student-assistenten, stagiaires, research-fellows, onbezoldigden en declaranten.

OV-kaart site
Gevonden OV-jaarkaarten worden voortaan bij de afdeling 'gevonden voorwerpen' van de Nederlandse Spoorwegen drie maanden bewaard. Dat is een eerste succes voor Martijn Verbeek, de maker van de site www.ov-kaart.com. Verbeek begon twee maanden geleden met deze site uit onvrede over de procedures die er zijn rond een verloren OV-jaarkaart voor studenten. Hij beschuldigde NS ervan geld te verdienen met het doorsturen van gevonden OV-kaarten naar de Informatie Beheer Groep. NS startte een intern onderzoek naar de procedure die zij volgt bij het vinden van de studentenreiskaarten. Hieruit is een nieuwe procedure gekomen: NS bewaart de gevonden OV-kaarten nu drie maanden. Dit geldt overigens voor alle gevonden kaarten.

Afscheids-
symposium

Op 28 november zullen prof.dr. G. Acket en dr. T.v.d. Roer hun werkzaamheden bij de faculteit Elektrotechniek beëindigen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ter gelegenheid hiervan wordt een afscheidssymposium georganiseerd onder de titel: Lichtende Halfgeleiders. Dit symposium wordt gehouden op 28 november om 13.30 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Aansluitend hieraan wordt hen om 17.00 uur een receptie aangeboden in de hal van het Auditorium.

IPO colloquia
Op vrijdag 1 december zal prof.dr. Stephen Pulman van het Sommerville College in Oxford spreken over 'Learning grammars and disambiguation theories with inductive logic programming'. Het colloquium van Prof. dr. Donia Scott van het Information Technology Research Institute van de University of Brighton gaat over TBA. De colloquia vinden plaats in het IPO gebouw 0.26. Aanvang 13.30 uur.

Burn-out
Ongeveer vijf procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft ernstige burn-out klachten. Dat zijn 340.000 personen. Deze mensen zijn vaak nog aan het werk, maar ze hebben dezelfde klachten als mensen die voor burn-out in behandeling zijn. Dit blijkt uit een onderzoek in het NWO-programma 'psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie' onder een kwart miljoen werkenden. In dit NWO-programma werkt ook drs. Heleen van Mierlo, AIO bij het IPO. Zij houdt zich bezig met kenmerken in het werk die stress veroorzaken. Haar begeleider is prof.dr. Christel Rutte, hoogleraar bij de faculteit TM. De promotie van Van Mierlo is een project van de TU/e en de KUN.

Werken bij SG
Wil jij, student aan de TU/e, werken bij Studium Generale? Hier is een vacature voor een student-assistent. Taken zijn het organiseren van lezingen over politiek, economie en media. Voor meer informatie kijk je op www.tue.nl/sg.

Symposium KNCV
Op de universiteit van Utrecht wordt donderdag 30 november het symposium 'Aan het oppervlak' gehouden door de sectie Anorganische en Fysische Chemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. Het symposium gaat over onderzoek aan oppervlakken met een scala aan technieken. Een aantal experts geeft een overzicht van recente ontwikkelingen op dit gebied. Van de TU/e spreekt prof.dr. Hidde Brongersma over 'Low energy ion scattering: a different look at the outermost atoms of polymers'. Meer info is te vinden op www.kncv.nl.

Congres
Vision 2000

Adding value through alliances, is de naam van het congres dat Vision 2000, een groep leden van studievereniging Interactie, op 5 december houdt in het Auditorium van de TU/e. Er wordt onder meer gesproken over risicospreiding, toegang tot nieuwe markten en redenen waarom bedrijven allianties aangaan. Dagvoorzitter is professor Van Aken. Voor vragen of inschrijvingen bel je nummer 040-247 2471 of mail naar visioneindhoven@estiem.org. Meer informatie is te vinden op de website: http://go.to/visioneindhoven.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor