/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 3

Jaargang 44, 20 september 2001


Voorpagina

Untitled Document

VSNU: meer geld en visie van minister
VSNU, de vereniging van universiteiten, mist een visie op wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten in de begroting van de minister Hermans van OC en W. Deze zet bij de presentatie van zijn nieuwe begroting zijn beleid voort van meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de instellingen.

Sinds 1998 is in totaal structureel 6,7 miljard gulden extra uitgetrokken voor onderwijs, cultuur en wetenschappen, aldus het ministerie van OC en W bij de presentatie van de onderwijsbegroting voor 2002 op de derde dinsdag van september. Maar het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek profiteren daar nauwelijks van, repliceert de VSNU.
De begroting van onderwijsminister Hermans laat voor wat betreft de gelden die te besteden zijn aan wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een lichte stijging zien. Zo geeft Hermans volgend jaar 9,4 miljoen gulden extra uit aan de instroom van het aantal eerstejaars studenten geneeskunde. Dat loopt op tot 119,4 miljoen gulden (54 miljoen euro). Door deze maatregel komen er 130 extra plaatsen bij. Ook het aantal plaatsen voor eerstejaars studenten mondhygiëne wordt verhoogd. Ook daar komt extra geld voor beschikbaar. Bovendien geeft de minister in 2002 vijftig miljoen gulden aan de universiteiten voor de invoering van de bachelor-masterstructuur, waardoor universiteiten beter kunnen inspelen op internationale ontwikkelingen.
De VSNU is niet onder de indruk van de stijgende budgetten. De stijging van budgetten is vooral gekoppeld aan de al genoemde taakuitbreidingen. De universiteiten krijgen dus niet meer geld tot hun beschikking.
Het wetenschappelijk onderwijs blijft met dalende rijksuitgaven per student geconfronteerd worden, vindt de VSNU. De koepelorganisatie vindt dat niet te rijmen met de invoering van de Bachelor-Masterstructuur. De nieuwe structuur moet volgens de VSNU een echte onderwijsinnovatie worden. Daarvoor is heel wat meer nodig dan de vijftig miljoen die Hermans volgend jaar geeft. Bovenop die bedragen wil de VSNU nog eens structureel tweehonderd miljoen gulden per jaar om het onderwijs te vernieuwen en 180 tot driehonderd miljoen gulden per jaar om de studiefinanciering en de bekostiging van een aantal tweejarige masteropleidingen te garanderen. En zelfs dan wordt slechts de huidige rijksuitgave per WO-student gehandhaafd, aldus de VSNU.

Haaks
Verder ontbreekt het Hermans aan een visie op wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, vindt de VSNU. Dat staat haaks op de ambitie van de regering om tot de wereldtop te horen van kenniseconomieën.
Net als in voorgaande jaren legt Hermans bij de presentatie van de begroting de nadruk op meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid voor de onderwijsinstellingen. Dat betekent meteen ook dat het ministerie meer controle op de resultaten wil hebben. Om dat te bewerkstelligen, komt er in 2002 een accreditatie-orgaan dat een keurmerk gaat verlenen aan een opleiding als die opleiding aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Medio 2002 zal het accre-ditatie-orgaan in werking treden./.

Untitled Document

SSRE Creates ClassIX
Studentenvereniging SSRE bestaat op 19 september 2002 precies 45 jaar. Het jubileumjaar draagt het thema 'SSRE Creates ClassIX'. "Bij de vereniging spelen bepaalde tradities en gebruiken, zoals het jaarlijkse rondje Karpendonk, een belangrijke rol", verduidelijkt Inge Reijnen, voorzitter van de lustrumcommissie. Niet dat SSRE daardoor een oubollige club is: "Het thema geeft juist aan dat iedereen zijn eigen invulling geeft aan die vaste waarden en dat de leden bovendien steeds weer nieuwe tradities creëren."
Dinsdagavond was de aftrap van het jubileumjaar. Het feest in de sociëteit ging van start met een licht- en geluidsshow en de onthulling van het thema.
Voor komend jaar heeft SSRE verder onder meer een reünistendag en een galaweekend gepland. Ook zijn er plannen voor een kleinkunstfestival in de Eindhovense binnenstad, maar de plannen daarvoor zijn nog erg pril, benadrukt Reijnen. Foto: Bart van Overbeeke
Untitled Document

Doorstart voor ESVB
Geen opheffing, maar een nieuwe start. Dat is het resultaat van de opheffingsvergadering die het bestuur van de Eindhovense Studenten Vakbond onlangs hield. Samen met de Jongerenbond gaat de vakbond voor studenten toch door.

De vergadering was uitgeroepen omdat het bestuur de vakbond wilde opheffen. Er waren geen mensen gevonden die de fakkel van het bestuur over wilden nemen. Met de mensen die actief waren, was het niet mogelijk om de vakbond goed draaiende te houden. Tijdens de ledenvergadering waarin werd voorgesteld de ESVB op te heffen, bleek dat de leden het toch belangrijk vinden dat er een onafhankelijke organisatie is die opkomt voor de belangen van studenten.
"De Jongerenbond had gehoord van onze situatie en wilde wel helpen om de ESVB te laten voortbestaan", zegt Aafke Heringa, voorzitter van de ESVB. De Jongerenbond helpt de ESVB voor een jaar. "Het grote voordeel voor ons is dat er continuïteit is. Eventuele nieuwe bestuursleden hoeven nu niet meer zelf hun weg te zoeken en meteen de hele kar trekken. Door de hulp van de Jongerenbond kunnen zij rustig in de organisatie groeien. Een ander voordeel is dat de Jongerenbond veel contacten heeft bij Fontys. Op die manier bereiken we meer studenten."
De Jongerenbond gaat de activiteiten van de studentenvakbond coördineren en het wekelijks spreekuur houden. Daarnaast worden nieuwe mensen geworven en staan er acties op stapel rond de kamernood in Eindhoven. "Dit is niet permanent", benadrukt Heringa. "We hopen dat er over een jaar weer een gezonde organisatie staat."/.

Untitled Document

Workshop RSI
Studenten en medewerkers van de TU/e kunnen maandagavond
1 oktober meedoen aan een workshop over RSI. Deze wordt van 20.00 tot 22.00 uur gehouden in het Studenten Sport Centrum. Behalve informatie worden er praktische instructies en oefeningen gegeven hoe RSI-klachten voorkomen, dan wel verminderd kunnen worden. Een sportkaart is niet nodig voor deze avond. Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Frits Niemans via tel. 3232 of via e-mail: G.L.M.Niemans@tue.nl.

Boek Willemien Fraaije
Humanistisch studentenraadsvrouw aan de TU/e, Willemien Fraaije, brengt op 28 september haar boek 'l'Université, c'est la rue' uit. Het boek is een verslag van een Grand Tour langs Europese studentensteden. Van 1990 tot 2001 bezocht Fraaije een aantal Europese universiteiten, waar zij sprak met tal van studenten en medewerkers. Politieke achtergronden komen aan bod, evenals culturele en materiële verschillen tussen Europese studenten alsmede universele thema's in het studentenbestaan zoals vriendschap, liefde en toekomstverwachtingen. Het boek is vanaf 28 september verkrijgbaar bij de TU/e boekhandel.

Big Brother
Kan en mag iedereen zomaar worden afgeluisterd? Dat is de hoofdvraag tijdens het trimestersymposium van het Vredescentrum dat op donderdag 27 september wordt gehouden. In zaal 4 van het Auditorium praten onder meer Maurice Wesseling van Bits of Freedom, drs. Jan Marinus Asscher van het Instituut voor Informatierecht en TU/e- hoogleraar Henk van Tilborg (cryptologie). De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor