/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 6

Jaargang 44, 18 oktober 2001


Mensen

Untitled Document

Dr.ir. Kees Dorst
"Ontwerpen is vooral ook een leerproces"
Han Konings
Foto: Bart van Overbeeke
Hij betitelt zichzelf niet graag als ontwerpmethodoloog. Dat impliceert immers dat er een welomschreven methode zou bestaan om het ontwerpproces vorm te geven. Dat is niet zo. Er zijn volgens Kees Dorst meerdere strategieën om tot een goed ontwerp te komen. Welke aanpak voor welk probleem het beste werkt, verschilt per situatie, per ontwerpprobleem en per individu.


"De TU/e heeft me een half jaar geleden binnengehaald, omdat ik iets zou kunnen betekenen op het gebied van het denken over ontwerpen", aldus Kees Dorst, onderzoeker bij de faculteit Technologie Management. Dorst, die in 1989 in Delft afstudeerde als industrieel ontwerper en er in 1997 promoveerde, is die mening zelf ook wel toegedaan. "Het verbaast me dat hier maar zo weinig mensen rondlopen die zich daadwerkelijk bezighouden met het bestuderen van het ontwerpproces. En dat terwijl het bijbrengen van ontwerpvaardigheden een wezenlijk onderdeel is van het
onderwijsprogramma van de TU/e."
Toen Dorst van de Delftse universiteit af kwam, heeft hij als ontwerper op projectbasis veel gewerkt voor het bedrijfsleven en voor diverse ontwerpbureaus. Mede onder invloed van een filosofiestudie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit kreeg hij steeds meer oog voor de theoretische kant van het ontwerpproces. "Zo'n studie maakt je toch meer tot een bespiegelend persoon. Dat ligt ook wel in mijn aard. De overstap van zelf ontwerpen naar het denken over ontwerpen was voor mij een logische."
Volgens Dorst is het interessant om te zien hoe de wetenschappelijke visie op het ontwerpproces zich in de loop der jaren heeft gewijzigd. "Eind jaren zestig dacht men er vrij strikte modellen voor te kunnen opstellen, maar die bleken al gauw niet te werken. Men zag het ontwerpen voornamelijk als het oplossen van een probleem. Maar ontwerpen is veel meer. Het is een creatief proces en daarnaast ook een continu leerproces. Gaandeweg leert een ontwerper welke strategieën hij gebruikt, wat daar goed en slecht aan is, en onder welke condities ze het beste resultaat opleveren. Ook nu nog denkt men in het bedrijfsleven te vaak dat het ontwerpproces lineair te plannen is. Ik wijs er dan op dat men eerst eens moet bepalen wat er in dat concrete project allemaal nieuw is en dus geleerd moet worden. Daarbij is reflectie en het doorlopen van leercycli tijdens het ontwerpen van wezenlijk belang. De waarde van een lineaire planning is voor het ontwerpen dus beperkt."
Dat er vaak frictie bestaat tussen het management en een
ontwerpafdeling, is volgens Dorst terug te voeren op het feit dat ontwerpen een dure hobby is. "Het management wil er om die reden meer vat op zien te krijgen, waardoor zo'n ontwerp-afdeling -bang voor inmenging- als tegenreactie een sfeertje van opgeklopte geheimzinnigheid creëert. Dat vertroebelt de onderlinge verhoudingen. Je moet de opdrachtgever inzicht geven in het proces, ook in het experimenteren en leren dat nu eenmaal bij ontwerpen hoort."
Aan de TU/e houdt Dorst zich voornamelijk bezig met onderzoek naar de werking van het ontwerpproces. Hij ziet voor zichzelf een brugfunctie weggelegd, die hem plaatst tussen de theoretici en mensen uit de praktijk. Hij hoopt aan de TU/e mensen te kunnen ondersteunen, die vanuit hun onderwijspraktijk wat meer willen weten over de specifieke ontwerpvaardigheden die ze hun studenten moeten bijbrengen.
Om in contact te blijven met de ontwerppraktijk, zit Dorst in de redactie van het Nederlandse vormgevingsblad Items. "Het vormt een goede aanvulling op mijn theoretische bezigheden. Helaas kom ik de laatste tijd aan het zelf ontwerpen nauwelijks meer toe."/.

Untitled Document

De week van/Natascha
Natascha Fisscher is student TeMa en lid van paardrijvereniging ESRV Concorde.

Maandag: Ook al is het tentamenweek, toch heb ik qua school een tamelijk rustig weekje, want ik heb geen tentamens. Komend weekend heeft onze paardrijvereniging, ESRV Concorde, haar eerste Steden Ontmoeting (SO), een paardrijwedstrijd voor studenten uit verschillende steden. Daarom is het ook wel een spannende en inspannende week. Ik moet veel werken in verband met de SO en een vakantie volgende week. Zo ook vanavond.

Dinsdag: Vandaag ga ik bij mijn ouders langs. 's Avonds moet ik weer werken.

Woensdag: Ik heb op de TU/e afgesproken voor een project. Woensdag is onze verenigingsavond. Eerst paardrijles, daarna een bespreking over de taakverdeling voor de SO. Tenslotte gezellig nog wat gedronken in het sportcentrum.

Donderdag: Door tijdgebrek moet ik vandaag al mijn vakantiespullen en de spullen voor de SO inpakken. Vanavond moet ik weer werken.

Vrijdag: 's Ochtends heb ik autorijles (de vierde). Daarna poets ik mijn laarzen, want ik moet morgen ook starten in de wedstrijd. Dan snel de trein halen naar mijn werk. Na mijn werk ga ik naar mijn vriend.

Zaterdag: Vroeg op om op tijd in Eindhoven te zijn. Op de manege help ik eerst met paarden poetsen en invlechten. Als om vijf uur de eerste deelnemers arriveren, zit ik in de cateringploeg. Zelf krijg ik geen hap door mijn keel want ik moet als allereerste in de dressuur starten. De zenuwen spelen me parten: mijn paard loopt niet echt mooi. Na afloop van de voorronden dressuur is er tot in de vroege uurtjes een gezellig feest in de AOR. We slapen in het sportcentrum.

Zondag:Vandaag zijn de finales voor dressuur en wordt er gesprongen. Weer vroeg op. Om acht uur staan we weer in de manege om een ontbijt voor 75 man klaar te maken. Veel koffiedrinken. Ik ben niet door de voorronden gekomen dus vandaag hoef ik niet meer te starten. Wel de hele dag met van alles helpen. Concorde weet een tweede en een derde plaats te bemachtigen in de Bb-klasse dressuur. Zeker een geslaagde SO! Om vijf uur moet ik er snel vandoor want morgen moet ik om vijf uur 's ochtends in het vliegtuig zitten. Uitgeput, dat wel.

Untitled Document

/Promotie
K. Balla verdedigt dinsdag 23 oktober haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit doet zij vanaf 16.00 uur in collegezaal 4 van het Auditorium. De naam van het proefschrift van Balla is 'The Complex Quality World: Developing Quality Management Systems for Software Companies'. Balla promoveert aan de faculteit Technologie Management.

/Afscheid
Prof. dr. Frans Sluijter neemt op vrijdag 26 oktober afscheid van de TU/e. Dit doet hij met een afscheidscollege met de titel 'Cassandra's zwanenzang' om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

/Jubileum
Gerrie Baselmans is 25 jaar in dienst van de TU/e en in het bijzonder van de faculteit Technische Natuurkunde. Ter gelegenheid daarvan wordt op vrijdag 2 november een receptie gehouden. Deze heeft plaats in de ontmoetingsruimte van de personeelsvereniging PVOC en begint om 16.30 uur. Collega's, vrienden en bekenden zijn van harte uitgenodigd.

Huub Rooijmans, werkzaam als hoofd gebouwenbeheer bij de dienst Huisvesting viert op
6 november zijn veertigjarig ambts- en dienstjubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt hem op donderdag 1 november een receptie aangeboden in de Van Trierzaal in gebouw Traverse vanaf 16.30 uur. Collega's, vrienden en bekenden zijn van harte uitgenodigd.

/Onderwijsprijs
De onderwijsprijs van het StudentenBuro Elektrotechniek is dit jaar gevallen op dr.ir. Ad Verschueren en prof.dr.ir. André Vandenput. Verschueren kreeg de onderwijsprijs voor zijn college 'architectuur voor digitale informatiesystemen' en Vandenput kreeg een prijs voor het beste studiemateriaal voor het vak Elektromechanica. Na ieder trimester wordt de studenten gevraagd een beoordeling te geven voor de vakken die ze hebben gevolgd.


Website Cursor